San Juan 2

1Ra kjomà jàn ni̱chjin ki'seé jngo 'sí ján Caná, ya̱ na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Galilea nga tsixan jngo xi̱ta̱. Ko̱ jè na̱‑la̱ Jesús ya̱á tíjna. 2Ti̱'koa̱á inakjoá‑te‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱ ñánda̱ tsixan xi̱ta̱. 3'Kia̱ nga ijyehe'tà nandá xán 'tse̱ uva ñánda̱ nga tsixan xi̱ta̱, jè na̱‑la̱ Jesús kitsó‑la̱: ―Ijye‑ró ijyehe'tà nandá xán‑la̱ xi̱ta̱ ra kàbixan. 4Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni 'a̱n ko'mì‑náa̱? Takó kjè kì bijchó ni̱chjin‑la̱ nga sìhitjásòo̱n jè xá ra 'jíi̱‑na. 5Jè na̱‑la̱ Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibíya nandá xán: ―Ko̱'sín 'tia̱àn koni 'sín ki̱tso̱‑no ra jè. 6Jon ma‑ni ti̱jí na̱jo̱ ra ma sinchá nandá ra ya̱ i̱ncha ra síchjeén xi̱ta̱ judío nga sítsje‑ni tsajmì ra tjín‑la̱ koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ ra xkón tjín. Nga jngó jngó ti̱jí kìi̱, kjiyaá‑la tsa jò ko̱ tsa jàn ndichjon ra kan litro tjín‑la̱ nandá nga jngó jngó. 7Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibíya nandá xán: ―Ti̱jtse nandá jñà ti̱jí kìi̱. Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda tsinchá nandá jñà ti̱jí kìi̱; ngi nda kjón‑ní isìjtse ijye. 8A̱kjòn kitsò Jesús: ―Ti̱náchrje chiba ko̱ 'ti̱‑la jè ra síjna ítjòn nga tísísin‑la̱ xi̱ta̱. A̱kjòn 'koa̱á 'sín ki'sìn. 9Jè xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn nga tísísin‑la̱ xi̱ta̱, iskó'tá jè nandá ra nandá xán kjomà. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nda mí be ñánda̱ 'ji‑ni jè xán; (tà jñá kijtse xi̱ta̱ ra i̱nchibíya, nga̱ jñà ikachrje nandá). 'Kia̱á jè xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ 'xi̱n ra ixan, 10kitsò‑la̱: ―Nga'tsì xi̱ta̱, jé tsjá ítjòn jè nandá xán ra isa̱ 'ñó nda, ko̱ 'kia̱ nga ijye na̱ti i̱nchi'bi xi̱ta̱, 'kia̱á tsjá jè xán ra isa̱ nangi tjín‑la̱. Tanga ji̱ kabìjnatjó‑níi̱ jè xán ra isa̱ nda, ko̱ jè tjinikjehe'ta‑ni. 11Jé kjo̱xkón ra̱kìi̱ ra ki'sìn ítjòn Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Caná ra chja̱‑ni Galilea nga tsakón kjoa̱jeya‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱. 12'Kia̱ nga ijye kjomà, ya̱á kijì na̱xi̱ndá Capernaum; tji̱ko̱ na̱‑la̱ ko̱ jñà 'ndse̱ ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; ko̱ ya̱á tsikìtsa̱hijyo chiba ni̱chjin. 13Ijyeé kjochraña ni̱chjin nga síjeya 'sí jñà xi̱ta̱ judío ya̱ ján Jerusalén nga síkítsjen‑yá ni̱chjin 'kia̱ nga itjojin kjo̱hi'in ya̱ ján nangi Egipto; ko̱ ya̱á kijì Jesús. 14'Kia̱ nga 'jaha'sen a̱ya i̱ngo̱ ítjòn, jè Jesús, kijtse‑ní nga ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ tjíhijyo xi̱ta̱ ra batína nchra̱ja̱, ko̱ forrè ko̱ tjo̱ni̱ña̱; ti̱'koa̱ tjítsa̱jna'ta ímixa̱ jñà xi̱ta̱ ra síkaatjìya to̱n. 15'Kia̱á 'ja Jesús, tsikínda jngo na'ñó ra 'tson xi̱ta̱, a̱kjòn tsahatji̱ngi ijye‑la̱ xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱, ko̱ jñà nchra̱ja̱‑la̱ ko̱ forrè‑la̱. Ti̱'koa̱á tsikíxten'ta‑te ya̱ a̱'ta nangi to̱n‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra síkaatjìya to̱n ko̱ a̱kjòn isíkáfaya ímixa̱‑la̱. 16Jñà ra batína tjo̱ni̱ña̱ kitsó‑isa‑la̱: ―Ti̱náchrje tsje cho̱ kìi̱. Kì ni'ya ndi̱tsi̱n 'nià jè ni'ya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱. 17Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱á ítsjen‑la̱ kó'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “'Ñó machi̱nia̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó matsjake ni'ya‑li.” 18Jñà xi̱ta̱ judío, 'kia̱á iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé kjo̱xkón ra bakon‑náji̱n nga ji̱ tjín‑li kjo̱hixi̱ nga ko̱'sín 'nì? 19'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ti̱xojen i̱ngo̱ ra̱kìi̱, ko̱ 'a̱n, ta jàn ni̱chjin kindá india‑na. 20'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱ judío: ―Jè i̱ngo̱ ra̱kìi̱, ichán jon nó isinda‑ni, ko̱ ji̱, ta jàn ni̱chjin mejèn‑li kínda india‑ni. 21Tanga jè i̱ngo̱ ra ko̱kitsò‑la̱ Jesús, ti̱jé‑ni ijo‑la̱. 22'Koa̱á jnchro ma‑ni, 'kia̱ nga jaáya‑la̱, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱á ítsjen‑la̱ 'én ra ko̱'sín kitsò; kjokjiín‑la̱ koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ko̱ 'én ra kiìchja̱ Jesús. 23'Kia̱ nga tíjna ya̱ Jerusalén jè Jesús, ya̱ 'sí paxko̱, kjín xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ 'kia̱ nga kijtse jñà kjo̱xkón ra ki'sìn. 24Tanga Jesús takó mì kì nda isìjngo ikon ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱, nga̱ ki, ijyeé nda bexkon nga'tsiòo̱. 25Jesús mì kì tsa machjeén‑la̱ yá ra ko̱ki̱tso̱‑la̱ kó kjòn nga jngó jngó inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, nga̱ jè jnchro ra 'ñó nda be kó'sín tjíhijyo inìma̱‑la̱ xi̱ta̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\