San Mateo 28

1'Kia̱ nga ijye tsato jè ni̱chjin níkjáya, 'kia̱ nga ki'se i̱sén jè ni̱chjin 'kia̱ nga ma'tsia̱‑ni jè xomàna̱, kijí jè María Magdalena ko̱ ìjngoó chjo̱ón ra ti̱'koa̱á María 'mì‑te nga ikatsíjen‑la̱ ya̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken ñánda̱ isìhi'nde jè Jesús. 2Ta ndi̱to̱ón 'ji jngo chón ra 'ñó 'tsa; kií ko̱kjamà‑ni, nga̱ jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá itjojen‑ni ya̱ ngajmi. A̱kjòn tsjahíxìn jè na̱jo̱ ra tjíchjàjto‑ni jè nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken, a̱kjòn ya̱á tsikijnasòn. 3Jè ìkja̱li̱, 'koa̱á 'sín fate tsijen koni tsa ni'í 'cho̱n; ko̱ jè nikje‑la̱, 'ñó chroba 'ki. 4Jñà chíchàn, 'kia̱ nga kijtse jè ìkja̱li̱, taxki̱ 'ñó itsakjòn; ngi jatsé‑ní ko̱ ngi 'ken‑ya‑ní. 5Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱ jñà íchjín: ―Kì tà chjàn skon ra jiòn. Be‑ná nga jè i̱nchifatsjio jè Jesús ra isi'ta krò. 6Mì ti̱ yá tjín‑ni i̱jndíi̱. Ijyeé kàfaháya‑ila̱ koni 'sín kitsò ra jè. Nchrabá chítsijen‑la ya̱ i̱'nde‑la̱ ñánda̱ isijna. 7Ndi̱to̱n tangió, ko̱'tìn‑la jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga ijyeé kàfaháya‑la̱. Ko̱ ra jé, ijyeé tje̱n ítjòn nga tífì ya̱ Galilea. Ya̱á ska̱jiòn. Ta 'koa̱á tjín 'én ra tjínè‑na nga tsja‑no. 8Jñà íchjín kìi̱, ndi̱to̱ón kiì; tsahachikon. Ko̱'ki tsakjón ko̱ ko̱'ki 'ñó tsja 'se‑la̱ nga kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 9'Kia̱ nga i̱nchimahachikon nga i̱nchifì, ya̱á iskajin jè Jesús, ko̱ isíkjáya‑la̱. Jñà íchjín kìi̱ tsincha-xkó'nchi'tá‑la̱ ko̱ kitsabangií ndsa̱ko̱ nga kijtsexkón. 10Jesús kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn skon jiòn. Tangió ko̱ ti̱kjí'nchré jñà xi̱ta̱ xàngia̱ mé‑ni nga katafì‑ni ya̱ ján Galilea. Ko̱ ya̱á ske̱ india‑na. 11'Kia̱ nga ijye kijì jñà íchjín kìi̱, jñà chíchàn ra isikìnda̱ ya̱ ñánda̱ nga isìhi'nde Jesús, kijì i'ka ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén nga kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì nga'tsì kjoa̱ ra kjomà. 12Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì kiíkáko̱ó jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío nga tsajo̱óya‑ni nga tse to̱n kitsjà‑la̱ jñà chíchàn, 13kitsò‑la̱: ―Ko̱'sín tixó: Jñá xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ 'jií'ká chijé ijo‑la̱ Jesús 'kia̱ nga ni̱tje̱n, 'kia̱ nga tjitsjafè‑ji̱n ra ji̱n. 14Tsa kji̱'nchré jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ nangi Judea, ji̱ín kohíjchon‑ji̱n, mé‑ni nga mì kì kjo̱hi'in tsjá‑no ra jiòn. 15Jñà chíchàn iskábé to̱n ra ki'tsì‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò koni 'sín tsi'kìn‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱ judío, takó 'koa̱á 'sín 'béna̱jmí 'én kìi̱ skanda 'ndi̱‑ni̱. 16Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ra tejngo ma‑isa‑ni, ya̱á kijì ya̱ ján Galilea ya̱ nindo ñánda̱ nga ko̱kitsò‑la̱ Jesús. 17'Kia̱ nga kijtse, tsincha-xkó'nchi'tá‑la̱ Jesús nga kijtsexkón. Tanga tjín i'ka ra mì kì ndi̱to̱n kjokjiín‑la̱ tsa jé Jesús. 18'Kia̱á kijì Jesús nga tsasèn'ta chraña-isa‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ijyeé 'a̱án ki'tsì ijye‑na nga'ñó nga 'a̱n kotexóma ya̱ ngajmi ko̱ ya̱ a̱'ta nangi. 19Tangió ya̱ nga tíjngo ñánda̱ tjín xi̱ta̱ ya̱ i̱sà'nde, 'tèna̱jmíya‑la mé‑ni nga 'a̱n katakotá'yá'ta‑na, ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'í‑la̱ Na̱'ín‑ná ta̱ti̱ndá‑no, ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'í‑la̱ I'ndí‑la̱ Nainá ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'í‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; 20ta̱kón‑ya‑la nga katasíhitjasòn ijye kjo̱téxoma ra 'a̱n ítsi'kenájmíya‑no. Ko̱'sín katasijin‑no nga 'a̱n, ya̱á kóti̱jnako̱ ki'ta‑no nga ni̱chjin nchijòn skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà i̱sà'nde. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\