San Mateo 3

1Ni̱chjin kìi̱, ijchó jè Juan ra batíndá xi̱ta̱, ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn 'tse̱ Judea ñánda̱ nga nangi kixì nga tsi'kéna̱jmíya jè 'én‑la̱ Nainá, 2nga kitsò: ―Ti̱kájno‑no jè jé ra tjín‑no ko̱ kì ti̱ tsja jé fatsji‑no, nga̱ ijyeé kjochraña'tà‑no ni̱chjin nga jcha̱a kó'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi. 3Jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé ra tsi'kìn Isaías, 'koa̱á 'sín tsikínda xa̱jo̱n‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan nga kitsò: Jngo xi̱ta̱ ra 'ñó tíchja̱ ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì nga tsò: “Ti̱tsa̱jnanda nga 'kia̱ nga kj'i̱í Na̱'ín‑ná, kixi̱ ti̱kíjna inìma̱‑no koni jngo ndi̱yá kixi̱ ñánda̱ nga ko̱jmeyá Na̱'ín‑ná.” 4Jñà nikje ra tsakjaya Juan, tsja̱‑la̱ cho̱ camelloó tjínda‑ni. Ko̱ jngo xìncho̱ ra chrja̱ba̱ cho̱ tsikíkjá. Ko̱ jñà tsajmì ra iskine Juan, tsjén‑la̱ cho̱ sera̱ ijñá‑ní ko̱ likò. 5Jñà xi̱ta̱ ra inchrabà‑ni ya̱ Jerusalén ko̱ kóho'ki nga tíjngo ya̱ nangi ñánda̱ 'mì Judea ko̱ jñà i̱'nde ra ya̱ machraña‑la̱ ya̱ ndáje̱ ra 'mì Jordán nga 'jií'nchré‑la̱ jè Juan. 6Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga isíkájno‑ni jé‑la̱, a̱kjòn jè Juan tsatíndá‑ní ya̱ ndáje̱ Jordán. 7'Kia̱ nga kijtse jè Juan nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo 'ji nga mejèn‑la̱ ko̱tíndá ijo‑la̱, kitsó‑la̱: ―Jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑no koni tsa tje̱‑la̱ ye̱. ¿Yá ra ko̱kitsò‑no nga ko̱tojin‑no jè kjo̱hi'in ra 'sa̱ nchrabá? 8Ko̱'sín 'tia̱àn kjoa̱ ra nda tjín. Kata'ya‑la̱ nga ijyeé iníkájno jé‑no ko̱ mì ti̱ jé i̱nchifatsji‑no. 9Kì ko̱'sín níkítsjen ya̱ a̱jin inìma̱‑no nga bixó: “Ngaji̱n, mì kì 'se̱‑naji̱n kjo̱hi'in nga̱ ya̱á nchrabá'ta‑naji̱n ya̱ 'tse̱ Abraham.” 'Koa̱á xín kixi̱‑no, skanda jñà na̱jo̱ kìi̱, maá‑la̱ Nainá nga i̱xti 'tse̱ Abraham 'si̱in. 10Jè ni̱chjin nga tsjá kjo̱hi'in Nainá, ijyeé kjochraña, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jngo ki̱cha̱yá ra kjijnanda nga kjijna'ta ya̱ kja̱ma̱‑la̱ yá nga ko̱tesòn. Nga'tsì yá ra mì kì nda to bajà‑la̱, jtísòn‑ní; ya̱á si̱nchájin ni'í mé‑ni nga jti̱‑nì. 11Kixi̱í kjoa̱, 'a̱n, ta ko̱ó nandá nga batíndá‑na mé‑ni nga si̱kájno‑no jè jé ra tjín‑no, ko̱ mì ti̱ kì jé kjótsji‑no. Tanga jè ra 'sa̱ nchrabátji̱ngi‑na, ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ko̱tíndá‑no ko̱ ni'í. Isa̱á tse nga'ñó tjín‑la̱ mì 'koa̱‑ni koni ra 'a̱n. Skanda mì kì tjí'nde‑na nga 'a̱n 'koà‑la̱ jñà xa̱jté‑la̱. 12Ijyeé tíjnanda nga kjoa̱hájin xi̱ta̱ ra nda 'sín ko̱ jñà ra mì kì nda 'sín koni 'sín ma 'kia̱ nga matsje jñà tjachó ra 'mì trigo, ki̱ncháxkó ijyeé jñà ra trigo ya̱ a̱ya ni'nga, tanga jè tjé‑la̱, ya̱á ko̱kà ya̱ a̱jin ni'í ra mì kì kji̱'tso skanda tà kjiá‑nioo̱. 13Jesús ya̱á 'ji‑ni ya̱ Galilea nga ijchò ya̱ ndáje̱ ra 'mì Jordán nga ijchòjkon Juan nga mejèn‑la̱ nga sa̱tíndá‑te. 14Jè Juan, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn, mì kì kjokjiín‑la̱, kitsó‑la̱: ―'A̱án jnchro ra machjeén‑na nga ji̱ ko̱tíndá‑ná. ¿A ta isa̱á ji̱ fíi̱jchòn‑ná? 15'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ti̱hitjasòn‑li ra ji̱ 'ndi̱ 'ndi̱, nga̱ machjeén‑ní nga ko̱'sín si̱hitjasén nga'tsì kjoa̱ ra kixi̱ tjín ya̱ ngixko̱n Nainá. 'Kia̱á isìhitjasòn jè Juan. 16'Kia̱ nga ijye isatíndá jè Jesús nga itjokàjin‑ni ya̱ nandá, a̱kjòn itjá'xa̱jin ya̱ ján ngajmi, ko̱ jè Jesús kijtseé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra inchrabàjen‑nè nga iskàtje̱nsòn‑la̱, ra koni 'ki tjo̱ni̱ña̱ 'ki. 17'Kia̱á ina'yá jngo‑la̱ 'én ra ngajmi inchrabà‑ni nga kitsò: ―Jé ra̱kìi̱ I'ndí‑na̱ ra 'ñó tsjake̱; 'ñó tsja tjín‑la̱ takoàa̱n ra a̱'ta 'tse̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\