Romanos 12

1'Koa̱á ma‑ni 'ndsé, tà nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjo̱hi̱ma̱takòn ra tjín‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín bitsá'ba‑najiòn nga ko̱'sín ti̱nga̱tsja ijo‑no Nainá koni jngo kjo̱tjò ra tíjnakon, ra tsje tíjna, ra nda sasén‑la̱ Nainá. Jñà kjoa̱ kìi̱, jeyaá síkíjna Nainá 'kia̱ nga ngi ko̱ó inìma̱‑no ko̱ ngi ko̱ó kjo̱bítsjen‑no si̱itjasòn‑la. 2Kì ko̱'sín mangí‑ko̱o ijo‑no koni 'sín tjín kjo̱téxoma ra tjín ya̱ i̱sà'nde; ti̱xi̱tse̱ya jè kjo̱bítsjen‑no mé‑ni nga katafatjìya‑la̱ kó'sín si̱jchá ijo‑no mé‑ni nga jcha̱‑no mé kjoa̱ ra mejèn‑la̱ Nainá, koni jñà kjoa̱ ra nda tjín, ra ngi kixi̱ tjín, ko̱ ra ngi nda sasén‑la̱ Nainá. 3A̱'ta 'tse̱ xá ra 'a̱n kjonga̱tsja, 'koa̱á 'sín tíxian‑no nga jngó jngó‑no: kì isa̱ 'ñó 'nga mahíko̱o jè kjo̱bítsjen‑no koni 'sín tjínè‑la̱ nga si̱kítsjen; nda kjón‑ní ti̱kítsjen koni 'sín bijchó chi̱ba̱‑la̱ kjo̱nda ra kitsjà‑no Nainá 'kia̱ nga kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo. 4Koni 'sín tjín jè ijo‑ná nga kjín sko̱ya tjín‑ni, tanga kja̱‑tjín kja̱‑tjín xá‑la̱ nga jngó jngó; 5'koa̱á 'sín tjín ra a̱'ta tsa̱jién nga 'ñó kjìn ma‑ná, tanga ta jngoó ma‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; 'koa̱á 'sín ki̱nda̱ba̱'ñé xàngie̱é koni 'sín nga itsabá'ñó xákjién ijo‑ná. 6Koni 'sín kjomejèn‑la̱ Nainá nga kjìn sko̱ya xá kitsjá‑ná nga jngó jngó‑ná, jè xi̱ta̱ ra ki'tsì xá‑la̱ nga ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín katachja̱ koni 'sín nga makjiín‑la̱. 7Tsa jè xá ki'tsì‑la̱ nga ko̱si̱ko̱'ta xi̱ta̱, ko̱'sín kata'sín; ko̱ tsa jè xá itjábé‑la̱ nga ko̱kón‑ya, ko̱'sín katakón‑ya. 8Jè ra itjábé‑la̱ xá nga síje ikon xi̱ta̱, ko̱'sín kata'sín; jè ra ma‑la̱ nga síka'bí tsajmì, ngi ko̱ó inìma̱‑la̱ nga katasíka'bí; jè ra xá ítjòn kjonga̱tsja, nda kjón katasíhitjasòn; jè ra basìko̱ jñà ra tsìn‑la̱, ngi ko̱ó kjo̱tsja‑la̱ nga katabasìko̱. 9Ngi ko̱ó inìma̱‑no nga tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o. Ti̱náchrjengio jñà kjoa̱ ra 'cho tjín; jè tangítji̱ngi‑la kjoa̱ ra nda tjín. 10Tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o koni 'sín nga 'ndsè chiba; nda jcha̱xkón xi̱ta̱ xàngio̱o nga jngó jngó; jñà isa̱ nda ti̱kíhijyo ítjòn nga jngó jngó xi̱ta̱. 11Kì tà chjàn ni'tsè‑ko̱o jè xá ra 'tse̱ Nainá, ngi ko̱ó inìma̱‑no ko̱ ngi ko̱ó kjo̱tsja ti̱xá‑la Na̱'ín‑ná. 12Tsja 'tè‑la takòn a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑la; katachíkjoa̱‑la̱ jè inìma̱‑no ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in ra i̱nchinikjioón; ni̱chjin nchijón titsa'ba‑la Nainá. 13'Tiì‑la mé ra machjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá; tsjacha 'tia̱àn jñà xi̱ta̱ ra bijchó ya̱ ni'ya‑no. 14Ti̱jé‑la Nainá nga katasíchikon'tin jñà xi̱ta̱ ra 'cho síko̱‑no; kì tà chjàn kjo̱hi'in níjé'tion. 15Ti̱tsjako̱o jñà xi̱ta̱ ra tsja tjín‑la̱, ko̱ tìxten‑ko̱o ndáxkòn jñà ra ndáxko̱n i̱nchibíxten. 16Nda ti̱jngo kjo̱bítsjen‑no nga jngó jngó‑no; kì tà chjàn 'nga ikon 'nià; ya̱á tjahijtako̱ó jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱; kì tà chjàn 'ñó chji̱ne̱ nachrjengio ijo‑no. 17Jñà xi̱ta̱ ra 'cho síko̱‑no, kì tà chjàn 'cho nìko̱ ngajo‑no; ndaá 'tia̱àn ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱. 18Skanda kó'sín tje̱n jiòn bako̱‑no, jiòn tjínè‑no nga 'nchán ki̱tsa̱jnako̱o nga'tsì xi̱ta̱. 19Jiòn ndí 'ndsé ra matsjake̱‑no 'kia̱ nga mé ra ko̱ma'tion kì tà chjàn jiòn nijndà‑no; ta isa̱á ya̱á ti̱nga̱tsja jè Nainá jè kjoa̱‑no mé‑ni nga jè Nainá katakosòn‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in; nga̱ jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tsò: “'A̱án ra be nga kindájín‑la̱ xi̱ta̱, 'a̱án tsja‑la̱ chjí‑la̱, tsó Na̱'ín‑ná.” 20Ti̱'koa̱á tsò‑te: “Jè xi̱ta̱ ra mì kì nda báko̱‑li, tsa tsìn‑la̱ tsajmì ra kjine, 'ti̱‑la̱, tsa xándá‑la̱, 'ti̱‑la̱ nandá ra kata'bi; 'kia̱ nga ko̱si̱ki̱i, ngi nga ko̱hiní i̱sén‑la̱ koni xó'bí nga ko̱sabà‑la̱.” 21Kì jè kjoa̱ ra 'cho tjín síkijne‑no, ta isa̱á jè 'tia̱àn kjoa̱ ra nda tjín mé‑ni nga si̱kijne‑la kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\