Romanos 13

1Nga'tsì xi̱ta̱ nda katasíhitjasòn‑la̱ jñà ra xi̱ta̱xá, tà nga̱tjì‑la̱ tsìn jngo xi̱ta̱ ra xá tjín‑la̱ ra mì a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni; ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ xá, jè Nainá xá ko̱'sín tsikítsa̱jna‑ni nga xi̱ta̱xá ma. 2'Koa̱á ma‑ni jñà xi̱ta̱ ra sítája‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱xá, kondra̱á títsa̱jna‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá Nainá tsikítsa̱jna‑ni; jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín sítája, ti̱jñà bátsji‑ila̱ kjo̱hi'in ijo‑la̱. 3Jñà xi̱ta̱xá, mì tsa ki xá títsa̱jna‑ni nga jñà ki̱ncháxkón‑la̱ xi̱ta̱ ra nda 'sín, ta jñá‑ní xi̱ta̱ ra 'cho 'sín; tsa mejèn‑li nga mì kì ki̱skón‑la̱ jñà xi̱ta̱xá, nda 'ti̱ìn, ko̱ jñà xi̱ta̱xá ndaá si̱ìkíjna‑li. 4Nga̱ jñà xi̱ta̱xá, xá 'tse̱ Nainá‑ní ra i̱nchisísin mé‑ní nga nda ki̱jna‑ni ra ji̱; tanga tsa 'cho tjín kjoa̱ ra tji'nì, ti̱skón‑ní. Nga̱ mì tsa ta ya̱‑ni nga xá tjín‑la̱ xi̱ta̱xá; jñà xi̱ta̱xá, tjí'ndeé‑la̱ nga tsjá‑li kjo̱hi'in. Nga̱ xá‑la̱ Nainá i̱nchi'sín nga nda ki̱ìndajín‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra 'cho 'sín. 5'Koa̱á ma‑ni nga machjeén‑ní nga nda kjòn si̱hitjasén koni 'sín tsò xi̱ta̱xá, mì tsa tà ki‑ni nga kjo̱hi'in tsjá‑ná; ta ki‑ní nga xá 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga si̱hitjasén. 6'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín katamachjí jè to̱n ra síjé xi̱ta̱xá, nga̱ jñà xi̱ta̱xá, 'koa̱á 'sín i̱nchisíhitjasòn‑la̱ Nainá nga ni̱chjin nchijón‑ní kií xá i̱nchi'sín. 7Tíchjí ijye tsa mé ra tje̱n‑no; jè ra tje̱n‑la̱ to̱n ra síjé xi̱ta̱xá, kátíchjí; jè ra tje̱n‑la̱ tsajmì ra machjítjì, katabíchjítjì‑te; jè xi̱ta̱ ra machjeén‑la̱ nga jcha̱xkón, kata'yaxkón; jè xi̱ta̱ ra machjeén‑la̱ nga nda ki̱náchrjengi, ko̱'sín nda ti̱náchrjengio. 8Kì tà chjàn yá ra tsjen'tin‑la; tanga tjín jngo kjoa̱ ra machjeén nga mì kì jcha̱àjin‑ná nga tje̱n'tin‑ná, jè‑ní nga tsjacha 'sie̱én xàngie̱é. Nga̱ jè xi̱ta̱ ra tsjake xákjién, ijyeé tísíhitjasòn ijye Kjo̱téxoma. 9Jñà kjo̱téxoma, tsó‑ní: “Kì kjoa̱chijngi 'nì, kì xi̱ta̱ nì'kin, kì chijé 'nì, kì 'én ndiso nakjí, kì xàngio̱o maxitakòn‑cha.” Nga'tsì kjo̱téxoma kìi̱, ko̱ tsa mé kjo̱téxoma-isa‑nioo̱, ya̱á majngoko̱ ijye‑ni ra tsò: “Tsjacha 'ti̱ìn jñà xi̱ta̱ xàngi̱i nga koni 'sín nga tsjachi ijo‑li.” 10Jè ra kjoa̱tsjacha, mì tsa 'cho síko̱ jñà xàngie̱é; jè ra tsjake xi̱ta̱ xákjén ijyeé nda tísíhitjasòn Kjo̱téxoma. 11Ko̱'sín 'sie̱én koni 'sín nga tíxin‑no. Ijyeé i̱nchi'ya‑ná jè ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱‑ni̱. Ijchò‑la̱ chi̱ba̱‑la̱ nga si̱'ká‑lá ijo‑ná, nga̱ ijyeé 'ñó tímachraña'tá‑ná ni̱chjin nga jngo kjá ki̱tsa̱jnandie̱é ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná, koni 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjokjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. 12Ijyeé 'ñó ni̱tje̱n, ijyeé tímachraña nga 'se̱ i̱sén nga ìjngo‑isa ni̱chjin xi̱tse̱ ki̱tsa̱jneé. Ki̱náchrjengieé nga'tsì kjoa̱'cho ra ma ñánda̱ nga jñò chon ko̱ ki̱tsa̱jnandeé koni jngo chíchàn ra kjábé ki̱cha̱‑la̱; jién chjíbé nga'ñó‑la̱ Nainá ra tsjá‑ná ya̱ ñánda̱ nga i̱sén chon. 13Machjeén‑ní nga nda kjòn si̱jché ijo‑ná nga ngi iseén ki̱meé. Mì kì machjeén nga bato 'ñó si̱sieén ra 'sí. Mì kì machjeén nga xi̱ta̱ 'chi̱ ko̱meé. Mì kì machjeén nga íchjín kjóhijtake̱é, ko̱ mì kì ma jndíi̱ ján 'se̱é‑ná íchjín. Mì kì machjeén nga xi̱ta̱ ki̱xkàn‑ke̱é. Ko̱ mì kì machjeén nga kjoa̱xìtakòn ko̱híjcha‑lá jñà xi̱ta̱ xàngie̱é. 14'Koa̱á 'sín katatsíjen jiòn koni 'sín 'ki Cristo. Kì tà chjàn jñà 'bì‑la ijo‑no koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra mejèn‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\