Tito 1

1'A̱n Pablo, ra chi̱'nda‑la̱ Nainá ma. Ti̱'koa̱á 'a̱án tsikíxáya‑na Jesucristo mé‑ni nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra xá jè Nainá tsjahíjin‑ni, ti̱'koa̱ ske̱ ra kjo̱hixi̱ nga ko̱ma‑la̱ ske̱xkón Nainá. 2'Koa̱á 'sín ko̱ma tà nga̱tjì‑la̱ nga tjíjngo ikon nga i̱nchikoñá‑la̱ nga 'se̱‑la̱ kjo̱binachon inìma̱‑la̱ ni̱ta mé ni̱chjin‑nioo̱, koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba Nainá skanda 'kia̱ nga ti̱kjè sinda i̱sà'nde. Nainá mì tsa 'én ndiso chja̱. 3'Kia̱ nga ijye ijchò ni̱chjin, Nainá ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in isikatsíjeén 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo ra ko̱'sín chjàya ko̱ 'koa̱á 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ nga 'a̱n isìnga̱tsja‑na xá ra̱kìi̱. 4Ngaji̱, Tito, ra koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la nga ngásòn makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo, tísikásén‑la xa̱jo̱n jè. Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑la kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑li. 5Kií xá ya̱ isíkíjna‑la ján nangi Creta nga ji̱ si̱kixi̱yi xá ra chija'ta‑isa. 'Koa̱á ti̱'sín kítsja‑la kjo̱téxoma nga ki̱nchandi xi̱ta̱ jchínga ra si̱ìkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá nga jngó jngó na̱xi̱ndá. 6Xi̱ta̱ jchínga ra si̱hitjasòn xá, jñá‑ní ra nda i̱nchisíjchá ijo‑la̱ nga mì tsa yá ra 'cho tsò‑la̱; ra jngo ma‑ni chjo̱ón‑la̱. Ko̱ jñà i̱xti‑la̱ machjeén‑ní nga nda katakjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Mì kì nda tjín tsa yá ra ki̱tso̱‑la̱ nga kjoa̱ 'tse̱ i̱sà'ndeé tjímajin ko̱ nga mì ma‑la̱ 'nchréhijon. 7Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra xá‑la̱ Nainá síhitjasòn, machjeén‑ní nga nda 'si̱in, mé‑ni nga mì yá ra 'cho ki̱tso̱‑la̱. Mì kì tjínè‑la̱ nga 'nga ikon ko̱ma; mì kì tjínè‑la̱ nga taxki̱ ko̱jti‑la̱; nga xán ko̱hijtako̱; nga xi̱ta̱ ska̱jàn‑ko̱; ko̱ mì kì tjí'nde tsa to̱n chijé ko̱tsjake. 8Ta isa̱á ndaá katasísin‑la̱ xi̱ta̱ ra bijchójkon. Jé katamatsjake kjoa̱ ra nda tjín. Indakjoa̱ ká'té‑la̱ ikon. Kixi̱ katijnako̱ xi̱ta̱. Tsje katasíjchá ijo‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá; nda katasíkinda̱ ijo‑la̱ nga mì taxki̱ 'si̱in. 9Nda kjón kátíjin ikon 'én kixi̱ koni 'sín ki'sena̱jmí‑la̱, mé‑ni nga ko̱ 'én nda ra bakón‑ya ko̱ma ki̱ì'tin‑ni xi̱ta̱ nga 'ñó ká'té‑la̱ ikon, ti̱'koa̱á ko̱ma si̱ikixi̱ya ra kondra̱ fì‑la̱ jè ra kjo̱hixi̱. 10Tà nga̱tjì‑la̱, tjín jchán xi̱ta̱ ra tájajín tjín inìma̱‑la̱ nga bakón‑ya 'én ra nìmé chjí‑la̱ ti̱'koa̱ konda̱cha̱‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií; jñá kjón ra 'ñó bínè‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií nga kjo̱'ñó si̱'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. 11Jñà xi̱ta̱ kìi̱ machjeén‑la̱ nga kíchja'a, nga̱ jñá sískáya‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna nga jngó jngó ni'ya. Tà jé ra mejèn‑la̱ nga ta to̱n síchijé'ta‑la̱ xi̱ta̱ nga ko̱tjín 'én ra bakón‑ya‑la̱ ra nìmé chjí‑la̱. 12Jngo xi̱ta̱ chji̱ne̱ ra ti̱ya̱‑ni i̱'nde‑la̱ nangi Creta, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xákjén: “Jñà xi̱ta̱ Creta, xi̱ta̱ ndiso‑ní, xi̱ta̱ 'tse̱n‑ní koni tsa cho̱ ijñá, xi̱ta̱ chrjá'a‑ní, xi̱ta̱ 'tsé‑ní.” 13'Én kixi̱í ra kiìchja̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱; ra ji̱ Tito, kií ko̱'sín tíxian‑la, 'ñó ti̱nákjoa̱ki̱i mé‑ni nga nda kítsa̱jna‑ni koni 'sín makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, 14ko̱ mé‑ni nga mì jñà si̱ìsin‑la̱ kuendo̱ ra nìmé chjí‑la̱ ra fìtji̱ngi i'ka‑la̱ xi̱ta̱ judío. Ti̱'koa̱ mì jñà si̱ìsin‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ ra mincha'taxìn‑la̱ ra kjo̱hixi̱. 15Jñà xi̱ta̱ ra tsje tjín kjo̱bítsjen‑la̱, tsjeé ma ijye‑la̱ ni̱ta mé‑nioo̱. Tanga jñà xi̱ta̱ ra mì kì tsje tjín kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, sabà tjé ma‑la̱ ni̱ta mé‑nioo̱; skanda tjé tjín‑te jè kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ inìma̱‑la̱. 16'Koa̱á 'sín tsò nga beé Nainá tanga jñà kjoa̱ ra 'sín, ya̱á bakón nga mì tsa kixi̱ kjoa̱. Xi̱ta̱ kìi̱, 'ñó 'cho 'sín, mì kì ma‑la̱ 'nchréhijon, ti̱'koa̱ nì mé chjí‑la̱, nga ni̱jngo ma‑la̱ síhitjasòn xá ra nda tjióo̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\