Tito 2

1Ngaji̱, 'koa̱á 'sín ti̱nákji̱i koni 'sín bakèn‑la̱ 'én nda ra jién bakon‑yeé. 2Jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, indakjoa̱ kata'sín; nda kata'yaxkón; nda kjo̱bítsjen kata'se‑la̱; nda katitsa̱jnako̱ kjoa̱ ra makjiín‑la̱ ko̱ kjo̱tsjacha‑la̱, tse inìma̱ kata'se‑la̱ mé‑ni chíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in. 3Jñà íchjín jchínga, 'koa̱á 'sín katasíjchá ijo‑la̱ koni xi̱ta̱‑la̱ Nainá. Kì xi̱ta̱ chja̱jno‑la̱. Kì xán báhijtako̱. Kií katakón‑ya kjoa̱ ra nda tjín. 4'Koa̱á 'sín katakón‑ya‑la̱ íchjín ra 'sa̱ i̱xti, nga tsjake kata'sín 'xi̱n‑la̱, ti̱'koa̱ tsjake kata'sín i̱xti‑la̱. 5'Koa̱ 'sín nda katakón‑ya nga nda katasíjchá ijo‑la̱; tsje katitsa̱jnako̱ ijo‑la̱; nda katasíkinda̱ ni'ya‑la̱; nda xi̱ta̱ katama; kata'nchréhijon‑la̱ 'xi̱n‑la̱; mé‑ni nga mì yá ra ki̱chja̱jno‑ila̱ 'én‑la̱ Nainá. 6'Koa̱ ti̱'sín tinè‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'xi̱n ra i̱xti‑isa, nga nda katasíjchá ijo‑la̱. 7Ni̱ta mé kjoa̱‑ni ra tjín, ji̱í ti̱jna ítjìn nga nda 'ti̱ìn. 'Kia̱ nga ko̱kón‑ya‑la̱ xi̱ta̱, kixi̱ ti̱kíjni kjo̱bítsjen‑li, 'én kixi̱ ti̱nákji̱i; 8nda tsò 'én ra ti̱nákji̱i ra mì yá bachrjengi mé‑ni 'kia̱ nga kji̱'nchré‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ kondra̱, ko̱sabá‑la̱, ni̱mé sa̱kò‑la̱ ra 'cho ki̱tso̱‑ná. 9Ko̱'tìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra chi̱'nda títsa̱jna'ñó, nda katasíhitjasòn ijye‑la̱ ni‑la̱, nda katasísin‑la̱ mé‑ni nga tsja 'se̱‑la̱, kì kjingí'a‑jìn; 10kì síchijé'ta‑la̱ ni‑la̱. Tà isa̱á nda kata'sín nga kata'ya‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní. 'Koa̱á 'sín ske̱‑ni xi̱ta̱ ra kj'ií nga nda tjín kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 11Nainá ijyeé tsakón kjo̱nda‑la̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde maá ki̱tjokajin kjo̱hi'in. 12Jè kjo̱nda‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín bakón‑ya‑ná nga mì ti̱ kì ko̱'sín 'sia̱n‑ná nga mì ma‑ná 'yaxkén Nainá, ti̱'koa̱ mì ti̱jñà si̱sin‑lá kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná ra tjín i̱sà'nde. 'Kia̱ nga ijye ki̱jmié kjoa̱ kìi̱, indakjoa̱ si̱kíjneé kjo̱bítsjen‑ná, xi̱ta̱ kixi̱í ka̱meé, ti̱'koa̱á nda jcha̱xkén Nainá ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱. 13'Koa̱á 'sín 'sie̱én kjoa̱ kìi̱ nga i̱nchichiñá‑lá kjo̱nda ra 'ñó nda tjín nga jche̱é kjoa̱jeya‑la̱ Jesucristo 'kia̱ nga ki̱tjojen india‑ni. Jesucristo ra Nainá ra 'ñó 'nga tíjna ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 14Jè Jesucristo kitsjá ijo‑la̱ nga 'ken ngajo‑ná. Jè tsikíchjítjì‑ná mé‑ni nga kítjo̱kajin‑ná nga'tsì kjoa̱ 'tse̱ jé ra itsabá'ñó‑ná ti̱'koa̱ si̱ìtsje‑ná nga ngi xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'tse̱ ka̱meé. Ko̱ ngi tjíjngo takén nga si̱hitjasén kjoa̱ ra nda tjióo̱n. 15'Koa̱á 'sín ta̱kón‑yi, ti̱'koa̱ tì'tin xi̱ta̱. 'Ñó ti̱nákjoa̱ki̱i koni 'sín tjí'nde‑li nga ko̱te̱xomi. Kì yá ra bachrjengi‑li.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\