1 Juan 5

1Jyeé i̱xti‑la̱ Nainá‑né ngats'iì xi̱ta̱ xi nguì ko̱ ini̱ma̱‑la̱ mokjeiín‑la̱ nga jè Jesús, [jè‑né xi Nainá kisìkasén], jè‑né xi Cristo. Ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tsjakeè xi na̱'èn tíjna‑la̱, tjínè‑la̱ nga ti̱koa̱ ko̱tsjakeè ngats'iì i̱xti‑la̱ na̱'èn‑la̱. 2K'e̱ nga matsjachaá Nainá, ko̱ ti̱koa̱ nìkitasoán kjo̱tíxoma‑la̱, 'ya‑ná nga ti̱koa̱ matsjachaá jñà xi i̱xti‑la̱ Nainá ma. 3K'oa̱á s'ín tjín tsà kixi̱ kjoa̱ nga matsjachaá Nainá, jè‑né nga ndaà si̱kitasoán kjo̱tíxoma‑la̱. Ko̱ jè kjo̱tíxoma‑la̱, mìtsà 'ñó 'in bitasòn. 4Nga̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi i̱xti‑la̱ Nainá ma, síkijneé‑la̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde. Koií ma nìkijne‑lá kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde nga̱ mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 5Ni̱yá xi ma síkijne‑la̱ jè kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde, ta̱jngoò‑né jè xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús, nga jè‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma. Jè‑né xi chíkjoa̱‑la̱ nga si̱ìkijne. 6Jé‑né Jesucristo xi j'iì i̱ i̱sò'nde. Ko̱ k'e̱ nga j'iì, jè nandá ko̱ jní xi ndaà tsakó. Ko̱ mìtsà tà jè nandá xi tsakó, ti̱koa̱á jè jní. Ko̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi béno̱jmí kixi̱ yá‑ne xi jè. Nga̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, nguì kjoa̱ kixi̱‑né. 7Jàn ma‑ne xi nguì tsjá kixi̱ 'én‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi: 8jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè nandá, ko̱ jè jní. Ko̱ ngajàn koi, ngásòn tsò. 9Tsà mokjeiín‑ná jñà 'én xi tsjá xi̱ta̱ i̱sò'nde, mochjeén‑né nga ìsa̱ ndaà ko̱kjeiín‑ná jè 'én xi jè sobà Nainá títsjá. Nga̱ jè 'én xi títsjá, jè tíbéno̱jmí, yá‑ne xi Ki'ndí‑la̱ Nainá. 10Jè xi nguì ko̱ ini̱ma̱‑la̱ mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá, ya̱á tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ jè 'én xi tsjá Nainá. Ta̱nga jè xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jè Nainá, ndiso tíhochrjengui, koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én xi tsjá Nainá xi i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱. 11Jè 'én xi kitsjaà Nainá, jè‑né nga jè Nainá tsjá‑ná kjoa̱binachon xi mì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. Ko̱ jè kjoa̱binachon jè, ya̱á sakó‑ná i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱. 12Jè xi̱ta̱ xi Ki'ndí‑la̱ Nainá tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱, tjín‑la̱ kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne; ta̱nga jè xi̱ta̱ xi mìtsà Ki'ndí‑la̱ Nainá tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱, tsjìn‑la̱ kjoa̱binachon. 13Jñò xi mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá, koií xá tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè mé‑ne nga ndaà kàtasijiìn‑nò nga jyeé tjín‑nò kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. 14K'oa̱á ma‑ne nga 'ñó tjín takoán k'e̱ nga nokjoát'aà‑lá Nainá. K'oa̱á s'ín ndaà kji̱'nchré‑ná tsà k'oa̱s'ín si̱jét'aà‑lá koni s'ín sasén‑la̱ jè. 15Tsà jye k'oa̱s'ín tíjiìn‑ná nga Nainá 'nchré‑ná k'e̱ nga tsà mé xi nìjé‑laá, ti̱koa̱á jyeé 'yaá nga ti̱k'e̱é‑ne nga nìjé‑laá tsjá‑ná mé xi nìjé‑laá. 16Tsà yá xi̱ta̱ xi skoe̱ jngoò xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱ nga ya̱ tíkàjiìn jñà jé xi mìtsà kjoa̱biyaà fìko̱‑ná, maá katítsi'batjì, ko̱ jè Nainá tsjá‑la̱ kjoa̱binachon jè xi̱ta̱ xi tíhótsji jé. Ta̱nga tà jñá‑né xi ko̱xan‑la̱ nga ma si̱tsi'batjì jñà xi̱ta̱ xi mìtsà nguì kjoa̱biyaà kjit'aà‑la̱ jñà jé xi nchihótsji. Nga̱ tjín jé xi kjoa̱biyaà fìko̱‑ná, ko̱ k'oa̱á xan nga mìtsà mochjeén nga si̱tsi'batjì jè xi̱ta̱ xi ko̱tjín jé xi tíhótsji. 17Ta̱nga ngats'iì kjoa̱ ch'o xi s'ín xi̱ta̱, nguì jé‑né nga nguixko̱n Nainá. Ta̱nga tjín‑né jñà jé xi mìtsà kjoa̱biyaà fìko̱‑ná. 18Jyeé tíjiìn‑ná nga jñà xi i̱xti‑la̱ Nainá ma, mìtsà ti̱ya̱ títsa̱jnajiìn‑ne jé, nga̱ jè Jesús xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma, tís'ín kinda̱, ko̱ jè xi̱ta̱ nei̱í, mì ti̱ kiì mé xi ch'o síko̱‑ne. 19Jyeé 'ya‑ná nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná; ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, jè xi̱ta̱ nei̱í tíhotíxoma‑la̱. 20Ti̱koa̱á 'ya‑ná nga koií xá j'iì‑ne jè Ki'ndí‑la̱ Nainá i̱ i̱t'aà nangui nga jè ndaà kisìkichi̱ya‑ná mé‑ne nga ma yaxkoaán xi nguì jè sobà Nainá. Ko̱ ya̱á titsa̱jnakoa̱á jè xi nguì jè sobà Nainá koií kjoa̱‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnakoa̱á Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ ma, xi ti̱jè sobà‑ne Nainá ko̱ xi ma‑la̱ tsjá‑ná kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. 21Jñò xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, kì jñà onguítji̱ngui‑là jñà nainá xi beèxkón xi̱ta̱ xi mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\