2 Corintios 4

1Koií kjoa̱‑la̱ ngaje̱n, mìkiì mahindaà ini̱ma̱‑na̱je̱n nga jè Na̱'èn‑ná kjòhi̱ma̱keè‑naje̱n nga xá ts'e̱ kisìnga̱tsja‑naje̱n. 2Jyeé kichjaàxìn‑je̱n jñà kjoa̱ ch'o xi tjí'ma, xi sísobà‑naje̱n; mìkiì chona̱cha̱n‑je̱n, ni̱ mìkiì nìkjatjìya‑la̱je̱n 'én‑la̱ Nainá. Nguì 'én kixi̱ bèno̱jmí‑je̱n, mejèn‑naje̱n nga nguixko̱n Nainá ngats'iì xi̱ta̱ kàteèxkon kjo̱hítsjeèn‑naje̱n kós'ín 'nè‑je̱n. 3Jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi nokjoàya‑je̱n, jñà xi̱ta̱ xi ya̱ tíchijajiìn kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱, ta jñà‑né xi tíjtsa'ma kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga mìkiì fìya‑la̱. 4Jè xi̱ta̱ nei̱í xi tíhotíxoma‑la̱ i̱sò'nde na̱chrjein i̱'ndei̱, xi ko̱s'ín tíjna koni tsà nainá, jé bíchjoà xko̱n jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo; nga jè bíjñò kjo̱hítsjeèn‑la̱, mé‑ne nga mìkiì skoe̱‑ne kjoa̱hiseèn‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'ñó jeya tíjna, nga jè Cristo xi okó kó kji xi nguì jè sobà Nainá. 5Ngaje̱n, mìtsà tà i̱t'aà tsa̱je̱n nokjoà‑je̱n k'e̱ nga bèno̱jmíya‑je̱n 'én‑la̱ Nainá; i̱t'aà ts'e̱é Jesucristo nokjoà‑je̱n nga jè xi otíxoma‑ná. Ngaje̱n, tà chi̱'ndaá ma‑je̱n nga ngaje̱n nìxá‑nòje̱n, koií‑né nga matsjacha‑je̱n Jesús. 6Nainá, jè xi kitsò nga jè ni'ín kàtasíhiseèn i̱'nde ñánda jñò choòn, ti̱jè‑né xi kisìhiseèn i̱jiìn ini̱ma̱‑naje̱n, mé‑ne jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í ko̱hiseèn‑la̱ nga skoe̱xkon kjoa̱ jeya‑la̱ Nainá koni s'ín 'ya‑la̱ ts'e̱ Cristo. 7Kjo̱ndaà jè xi 'ñó tse chjí‑la̱, ya̱á tíjiìn yijo‑naje̱n. Ta̱nga yijo‑naje̱n k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni ti̱jí ni'nde. Jè Nainá k'oa̱á s'ín kis'iìn mé‑ne nga 'ya‑la̱ nga jè nga'ñó xi 'ñó ndaà tísíxájiìn yijo‑na̱je̱n, i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne; mìtsà i̱t'aà tsa̱je̱n nchrobá‑ne. 8'Ñó kjìn ma‑ne kjoa̱ xi tjín‑naje̱n, ta̱nga maá ki̱tjokàjiìn‑je̱n. Tjín kjoa̱ xi makájno‑naje̱n, ta̱nga mìkiì mahindaà‑je̱n. 9Fìtji̱ngui kondra̱á‑naje̱n xi̱ta̱, ta̱nga Nainá mìkiì tsjeiìn takòn‑naje̱n; jñà xi̱ta̱ beètoòn‑naje̱n, ta̱nga mìkiì chíkjoa̱‑la̱ nga síkjehesòn‑naje̱n. 10Ni̱ta̱ ñánda‑ne nga onguí‑je̱n, kjit'aà na̱chrjein mejèn‑la̱ si̱ìk'en‑naje̱n xi̱ta̱ koni s'ín komàt'in Jesús; ta̱nga jè Nainá, jè xi mejèn‑la̱ nga i̱t'aà tsa̱je̱n kàta'ya‑la̱ nga jè Jesús xi tísíkíjnakon‑naje̱n. 11Ngaje̱n xi titsa̱jnakon‑je̱n, kjit'aà na̱chrjein tíjnat'aà chrañà‑na̱je̱n kjoa̱biyaà xi jè nga̱tjì‑la̱ Jesús, mé‑ne jè yijo‑naje̱n xi ma biyaà jcha̱‑la̱ kjoa̱binachon ts'e̱ Jesús. 12Ngaje̱n, kjo̱'iín titsa̱nìkjeiín‑je̱n skanda mejèn‑la̱ xi̱ta̱ si̱ìk'en‑naje̱n, ta̱nga jñò kjoa̱binachon tísakó‑nò. 13K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Mokjeiín‑na k'oa̱á ma‑ne nga kichjà.” Ngaje̱n, k'oa̱á ti̱s'ín tjín ini̱ma̱‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ 'én xi mokjeiín‑naje̱n, k'oa̱á ma‑ne nga nokjoá‑je̱n. 14Jè Nainá xi kisìkjaáya‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesús i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà, 'ya‑náje̱n nga ti̱koa̱á ki̱jchò na̱chrjein nga si̱ìkjaáya‑naje̱n koni s'ín jaáya‑la̱ Jesús. I̱kjoàn ngats'iaá kji̱ko̱‑ná ya̱ nguixko̱n Nainá. 15Ngats'iì kjoa̱ koi, kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò, mé‑ne ìsa̱ kjìn ko̱ma‑ne xi̱ta̱ xi tjoé‑la̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá, nga ti̱koa̱ ìsa̱ jeya kíjna Nainá nga kjìn ma xi̱ta̱ xi tsjá‑la̱ kjo̱ndaà. 16K'oa̱á ma‑ne mìkiì mahindaà ini̱ma̱‑naje̱n; kixi̱í kjoa̱ yijo‑naje̱n tífehengui‑né; ta̱nga Nainá, na̱chrjein nchijòn tísíxi̱tse̱ya ini̱ma̱‑naje̱n. 17Jè kjo̱'in xi nìkjeiín‑je̱n i̱ i̱sò'nde, tà chibaá tjín. Tà jngoò tjò oto. Ta̱nga ya̱á sakó‑naje̱n kjo̱ndaà xi ìsa̱ jeya tjín xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. 18Nga mìtsà jñà chìtsejèn‑la̱je̱n kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde xi tsejèn, jñà chìtsejèn‑la̱je̱n xi mìkiì tsejèn xi ts'e̱ Nainá. Kjoa̱ xi tíma i̱ i̱sò'nde, kjoe̱het'aà‑né, ta̱nga jñà kjoa̱ xi mìkiì tsejèn, mìkiì kjoe̱het'aà ni̱ta̱ kjé‑ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\