1 CRÓNICAS 11

1Oc cychmon cyib cycyakil aj Israel tu'n cyxi' yolil tuc'il David tuj tnam Hebrón, ex atzun xi cyma'n te cyja': Ax termaniya ko'ye, 2axix toc, masque atok te Saúl toc te rey, pero aya in xi ẍaklunte cye aj Israel tuj k'oj. Ax icx o tzaj tma'n Kman aju Tdiosa teya cyja': Aya c'oquel cwentin cye xjal etzan wu'ne, ex aya c'oquel te nejenel cye, che chi aj Israel. 3Cyja'tzun tten e je'x cycyakil ke cytijil xjal aj Israel yolil tuc'il David max tuj tnam Hebrón; atzunte David bant ti'j jun tyol cyuc'il, ex oc tk'o'n Kman te testiw ti'j. Atzun cye oc cyk'o'n toclen David tu'n toc te rey cyibaj aj Israel, ic tza'n otok tzaj ttziyan Dios te Samuel. 4E je'x David cyuc'ix cycyakil aj Israel tuj Jerusalén aju toc juntl tbi Jebús. Atzun najl ke aj Jebusey tuj tx'otx' lu, 5ex xi cyma'n te David: Teya mlayx tz'octza tzalu, che chi. Masque icju, pero cub ti'j cwartel tuj Sión tu'n David, aju toc tbi ja'lo Ttanmi David. 6Atzunte David otok tma cyja': Alcye ma tz'oc tzokpaj k'ojlel tnejel cyi'j aj Jebusey, c'oquel nk'o'ne toclen te nejenel cye soldad, chi David. Ex aju oc tzokpaj tnejel tu'n tk'ojin, atzun Joab aju tal Sarvia, ex octzun k'o'n toclen xjal lu te nejenel cye soldad. 7Atzunte David ax cyaj ten najal tuj cwartel; tu'ntzunju oc cyk'o'n tbi lugar lu Ttanmi David. 8Ex jaw tbincha'n David tnam ti'jele, xi ke' ti'j lugar otok baj nojsa'n tuj tu'n toc te chk'ajlaj, ex jaw tbincha'n muro tcyakil ti'jele. Atzunte Joab xi tbincha'n mijtl tnam. 9Aju tipumal David cyja' t-xi' jawni ex attok Kman tuc'il, aju Tajaw Tcyakil. 10Atzun ke soldad lu ate' tuc'il David mas cyuw cyc'u'j tuj k'oj, ax icx e onin ti'j tu'n tcawin, cyuc'ix cycyakil aj Israel, ex oc cyk'o'n David te rey, ic tza'nx otok cyaj tma'n Kman cye. 11Atzun jun tajlal lu cyi'j ke soldad cyuw cyc'u'j tuj k'oj ate' tuc'il David: Ox cybaj soldad cyuwxix cyc'u'j tuj k'oj, ex ate Jasobeam aju tcy'ajal Hacmoni toc te nejenel cye. At jun maj cub tbyo'n ox syent xinak tu'n tlans. 12Atzun tcabin Eleazar tbi, aju tcy'ajal Dodo aju aj Ahohit, atzun jun cyxol keju oxe cyuwxix cyc'u'j tuj k'oj. 13Ate Eleazar o ten tuc'il David tuj Pas-damim tej toc cychmon cyib aj Filistey tuj lugar lu tu'n cyk'ojin cyi'j aj Israel. Tuj lugar lu attok jun cojbil awa'n tkan sebad tuj, ex tej cyel ok ke soldad aj Israel cywitz aj Filistey, 14atzunte Eleazar minti' el ok, ax cyaj we' cywitz aj Filistey tuj tmij cojbil cyuc'ix ke tuc'il, e oc ten k'ojlel ex cub cyi'j cyu'n. Cyja'tzun tten, ate Kman tzaj oninte cye tu'n cycamban. 15At jun maj at ox cyxol ke 30 soldad cyuw cyc'u'j tuj k'oj e je'x canul ti'j David t-xe pic Adulam. Atzun ke soldad aj Filistey atzun cycubsa'n tuj chk'ajlaj Refaim. 16Atzun ta'tok David tuj cwartel tej cypon txkan soldad aj Filistey tuj Belén. 17Tzajtzun txketle'n ti'j David ex tma cyja': Nokwit at jun saj k'inte ch'in nc'aye a', aju tcu'x tuj xoch tcub ttzi tpwertil tnam Belén, chi David. 18Akeju ox xinak cyuwxix cyc'u'j tuj k'oj e ocx tuj campament cye aj Filistey, jatz cyi'n a' tuj xoch tcub ttzi tpwertil tnam Belén, ex xi cyi'n tuc'il David. Pero minti' tcuya David tu'n t-xi tc'a'n, nok o'cx cub tko'n twitz tx'otx' te jun oyaj te Kman, 19ex tma: Awt Dios onin weye tu'n mi'n t-xi nc'a'ne a' lu, porque ka ma txi nc'a'ne, junx ta' jlu mer ic tza'n a cychc'el ke xinak cxel nc'a'ne, akeju xi cyoyin cyib tu'n cycyim tej ẍe'x aj k'ilte a', chi David, ex minti' xi tc'an. Atzun jlu o bant cyu'n keju ox soldad cyuwxix cyc'u'j tuj k'oj. 20Ate Abisai aju terman Joab toctok toclen te nejenel cyi'j keju 30 soldad cyuw cyc'u'j tuj k'oj. At jun maj oc tzokpaj k'ojlel cyi'j ox syent xinak tu'n tlans ex e cub tbyo'n. Cyja'tzun e yolin xjal ti'j ka mas at tnabl tu'n tk'ojin cywitz keju 30 xinak, 21ex o tc'am mas nimbilte cywitz ke mastl tuc'il, porque oc k'o'n toclen te nejenel cye. Pero minti' o pon ic tza'n keju oxe te tnejel. 22Ax icx ate Benaía aju tcy'ajal Joiada, aju najl tuj tnam Cabseel. Aju xinak lu cyuwxix tc'u'j tuj k'oj, o tbincha nimcu binchben ex cub tbyo'n cabe xjal aj Moab nim cyipun. At jun k'ij tej tcub nim ttxa che'w, cu'x tuj jun toy' jul ex tujx jul lu cub tbyo'n jun balun. 23Ax icx cub tbyo'n Benaía jun aj Ejipt ma'xix twa'l, aju twa'l balo te ox var, ex k'i'ntok jun tlans ma' tc'itz ex ma' tkan. Oc tzokpaj Benaía ti'j xjal lu tuc'il jun tze', el ti'n tlans tuj tk'ab, ex cub tbyo'n tu'nx tlans. 24Tu'nju tbinchben Benaía lu, aju tcy'ajal Joiada, e yolin xjal ti'j ka mas at tnabl tu'n tk'ojin cywitz keju 30 xinak cyuw cyc'u'j tuj k'oj, 25ex o tc'am mas nimbilte cywitz ke mastl tuc'il, pero minti' pon ic tza'n keju oxe tnejel. Ex oc tk'o'n David toclen Benaía te nejenel cye keju xk'ukil te. 26Akeju cyuw cyc'u'j tuj k'oj, atzun ke jlu: Asael aju terman Joab, Elhanán aju tcy'ajal Dodo, aju aj Belén, 27Samot aju aj Harod, Heles aju aj Pelón, 28Ira aju tcy'ajal Iques, aju aj Tecoa, Abiezer aju aj Anatot, 29Sibecai aju aj Husa, Ilai aju aj Ahoh, 30Maharai aju aj Netofa, Heled aju tcy'ajal Baana, ex ax aj Netofa, 31Itai aju tcy'ajal Ribai, ex aj Gabaa aju ta' tuj tx'otx' cye aj Benjamín, Benaía aju aj Piratón, 32Hurai aju najl ttzi tk'ab xak Gaas, Abiel aju aj Arba, 33Azmavet aju aj Bahurim, Eliaba aju aj Saalbón, 34ke tcy'ajal Jasem aju aj Gizón, Jonatán aju tcy'ajal Sage ex aj Harar, 35Ahíam aju tcy'ajal Sacar, aju ax aj Harar, Elifal aju tcy'ajal Ur, 36Hefer aju aj Mequera, Ahías aju aj Pelón, 37Hezro aju aj Carmel, Naarai aju tcy'ajal Ezbai, 38Joel aju terman Natán, Mibhar aju tcy'ajal Hagrai, 39Selec aju aj Amón, Naharai aju aj Beerot, a jlu ikal ke macbil in che ajben tuj k'oj tu'n Joab aju tal Sarvia, 40Ira aju aj Jatir, Gareb aju ax aj Jatir, 41Urías aju aj Hetey, Zabad aju tcy'ajal Ahlai, 42Adina aju tcy'ajal Siza aju aj Rubén, ex aju xjal lu nejenel cye ke tiyjil Rubén ex uc'in 30 xinak tu'n, 43Hanán aju tcy'ajal Maaca, Josafat aju aj Mitán, 44Uzías aju aj Astarot, Sama tuc'ix Jehiel, ake jlu tcy'ajal Hotam ke ex aj Aroer ke, 45Jediael aju tcy'ajal Simri, tuc'ix Joha aju ax terman, ake jlu aj Tiza, 46Eliel aju aj Mahavi, Jerebai tuc'ix Josabía, ake jlu tcy'ajal Elnaam ke, Itma aju aj Moab, 47Eliel, Obed ex Jaasiel, ake jlu aj Soba ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\