1 CRÓNICAS 13

1Xi tkanin David tconsej cye ke nejenel cye soldad, akeju at jun milchak soldad tuj cycwent, ax icx cye keju at jun syentchak soldad tuj cycwent, 2ex te tibajxi xi tkanin cye cycyakil tnam xjal aj Israel cyja': Ka ba'n tuj cywitze, ex ka ic tajbil Kman Dios, ¿ba'npe tu'n tex jun tkanil cye ke kerman ate' tuj tcyakil tx'otx' cye aj Israel, ex cye cycyakil pal ex aj Leví, akeju ate' cyuj cytanmi ex cyuj aldey, tu'n cytzaj ktxco'n, ex tu'n toc cychmon cyib junx kuc'il, 3tu'ntzun ttzaj ki'n cax c'ubl tley Kdios? Porque atxix tuj tcwent Saúl cyaj kcolin ex minti' nnu'l ti'j kc'u'j, chi David. 4Cycyakil tnam xjal ba'n e'la tuj cywitz tu'n tbinchet icju, porque tuj ttxolil e'la jlu tuj cywi'. 5Oc tchmo'n David cycyakil aj Israel, tzajx ke' jatum ta' tk'ab xak Sihor tbi, aju toc te mojón tuc'il Ejipt, ex pon baj max jatum nno'cx tbeyil tnam Hamat, tu'ntzun t-xi k'ibaj cax c'ubl tley Dios tuj tnam Quiriat-jearim. 6Xi'tzun David cyuc'ix cycyakil aj Israel tuj tnam Quiriat-jearim, aju ax juntl tbi Baala, aju ta' tuj cytx'otx' tiyjil Judá, tu'ntzun tic' lak'bat cax c'ubl tley Dios jatum in tzaj na't tbi Dios, aju najl cyxol ke tilbilal querubín. 7Jaxtzun cyk'o'n cax tibaj jun carret ac'aj ex ic' cyi'n tuj tja Abinadab; ate Uza tuc'ix Ahío nejni ke twitz carret. 8Atzunte David cyuc'ix cycyakil aj Israel in che bixan twitz Kman tu'n tcyakil cyipun, ex in che bitzan tuc'il tk'ajk'ajel cywi' chnab arpa, quitar, tal tampor, lak c'uxbil ex chun. 9Tejtzun cypon tuj lugar Quidón tbi, jatum nne'l bujet triw, e cub mejtz'aj ke wacẍ, ex atzunte Uza xi tnukpi'n tk'ab tu'n ttzaj ttzyu'n cax. 10Pero tzaj tk'oj Kman ti'j Uza tu'nju oc tmaco'n cax c'ubl tley Dios, ex ax tuj lugar lu bi'x cyim Uza tu'n Kman. 11Atzunte David mya ba'n e'la tuj twitz tu'nju otok cyim Uza tu'n Kman, cyja'tzun oc tk'o'n tbi lugar lu Pérez-uza, ex axtzun tbi tocsa'n ja'lo. 12Tujx k'ij lu tzaj nim t-xobil David twitz Dios ex tma: Ka ic ttenju ¿tza'n tten tu'n t-xi wi'ne cax c'ubl tley Dios tuj njaye? 13Cyja'tzun minti' pon ti'n David cax c'ubl tley Dios tuj lugar toc tbi Ttanmi David, nok o'cx xi tma'n tu'n t-xi cyi'n tuj tja Obed-edom aju aj Gat. 14Ox xjaw cyaj ten cax c'ubl tley Dios tuj tja Obed-edom, ex e cub tcy'iwla'n Kman cycyakil keju ate' tuj tja Obed-edom ex tcyakilju at te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\