1 CRÓNICAS 14

1E pon t-sama'n Hiram aju rey cye aj Tiro ke t-sanjel tuc'il David, cyuc'ix ke albañil ex ke calpinter ex pon cyi'n tze' wi'ten tu'n tjaw cybincha'n tja rey. 2El tnic' David ti'j ka ate Kman oc k'onte te te rey cyibaj aj Israel, porque puro ba'n e'la tcawbil tu'n Dios, nok tu'nju at tc'ujlalil Dios cyi'j aj Israel, akeju etzan tu'n. 3Cnet mastl t-xu'jil David tuj Jerusalén, ex tzajtzun mastl tcy'ajal ex tme'jel. 4Atzun cybi ke tcy'ajal e itz'j tuj Jerusalén jlu: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, 5Ibhar, Elisúa, Elpelet, 6Noga, Nefeg, Jafía, 7Elisama, Beeliada, ex Elifelet. 8Tejtzun cybinte aj Filistey ka otok tz'oc k'o'n David te rey cyibaj cycyakil aj Israel, cycyakiltzun e je'x jyolte David tu'n ttzyet cyu'n, pero tej tbinte David jlu, etz k'ojlel cyi'j. 9E pontzun ke aj Filistey ex xi cytxolban cyib tu'n cyk'ojin tuj chk'ajlaj Refaim. 10Xitzun tkanin David te Kman: —¿Ba'npe tu'n woc tzokpaje cyi'j aj Filistey, ex jacupe onina wuc'ile tu'n tcub cyi'j? Atzunte Kman tzaj ttzak'we'n: —Toc tzokpaja cyi'j, porque chin onile tuc'ila tu'n tcub cyi'j tu'na. 11Jaxtzun David tuj Baal-perazim, cyuc'ix ke t-soldad, ex atzun cub cyi'j tu'n. Ex tmatzun David cyja': Ic tza'n jun nima in ch'iy wen ex tcyakil in xi tikan, cyja'xtzun ma che tenba ke aj k'oj wi'je tu'n Kman tej ẍe naj, chi David. Ex cyja'tzun oc cyk'o'n tbi ju lugar lu Baal-perazim. 12Ax icx cyaj cyxo'n aj Filistey ke tilbilal nno'c cydiosin, atzunte David xi tma'n tu'n cycub patit. 13Atzun cye aj Filistey e oc tzokpaj juntl maj cyi'j ke xjal tuj chk'ajlaj Refaim. 14Cyja'tzun xi tkanin David juntl maj te Dios. Atzunte Dios tzaj ttzak'we'n cyja': —Mi'n txi'ya k'ojlel cyi'j jatum cyja' cytzaj, mas ba'n t-xi'ya k'ol welt cyi'jxi ex toc tzokpaja cyi'j oc tpona cyjak' ke tze' bálsamo. 15Oc t-xi tbi'na cywi' ke tze' mer ic tza'n tk'ajk'ajel kambaj in che bet, jurattzun txi' naja k'ojlel cyi'j, porque atzun jun techal ka akine chin bel nej twitza tu'n tcub cyi'j ke soldad aj Filistey wu'ne. 16Banttzun tu'n David ic tza'nx otok tzaj tma'n Dios te, ex cub cyi'j ke soldad aj Filistey cyu'n, xi'x ke' tuj tnam Gabaón, ex pon baj tuj tnam Gezer, 17ex aju tkanil ti'j ju tbincha David pon baj tuj tcyakil lugar, ex tu'n Kman tzaj cyxobil cycyakil nasyon twitz David.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\