1 CRÓNICAS 18

1Te tibajxi jlu cub cyi'j aj Filistey tu'n David ex e cyaj ten tjak' tcawbil; el ti'n ju tnam Gat tuj cycwent, cyuc'ix ke aldey ate' ti'jele. 2Ax icx cub cyi'j aj Moab tu'n, e cyaj ten tjak' tcawbil ex o chjet chojenj cyu'n. 3Ax icx cub ti'j Hadad-ezer tu'n David tej cyja'tok t-xi Hadad-ezer tu'n tcawin tibaj tx'otx' at ttzi nima Éufrates. Ate Hadad-ezer rey tuj tnam Soba aju ta' tumlal tnam Hamat. 4El ti'n David jun mil carwaj in che ajben tuj k'oj, ax icx xi ti'n wuk mil soldad pres, akeju cyjax cyibaj chej, cyuc'ix winkin mil soldad in che bet tu'n cykan, ex baj tkesin tbotx'il cykan cycyakil chej cabay, akeju jawolte carwaj, nok o'cx cyaj tclo'n txkan chej tu'n cyajben te jawol jun syent carwaj. 5E pon naj aj Siria, akeju ate' tuj tnam Damasco, tu'n cyoc ten onil te Hadad-ezer aju rey cye aj Soba, pero cub cyi'j aj Siria tu'n David, ex e cub tbyo'n 22 mil xinak aj Siria. 6E cubtzun tk'o'n David junjun c'loj soldad te xk'ukil tuj Siria aju at tuj tcwent Damasco, atzun cye aj Siria e cyaj ten tjak' tcawbil ex chjet chojenj cyu'n. Ex a Kman o onin te David tu'n tcub cyi'j mastl tnam tu'n, nok jax jatum oc t-xi'. 7E tzaj ti'n David ke makbil k'an pwak, akeju in che ajben cyu'n ke xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj Hadad-ezer, ex e ul ti'n tuj Jerusalén. 8Ax icx tzaj ti'n David txkan k'an c'uxbil tuj tnam Tibhat ex tuj tnam Cun, akeju tnam lu ate'tok tuj tcwent Hadad-ezer. Ti'jtzun ju k'an c'uxbil lu baj tbincha'n Salomón ju pil matij, ax icx ke tkan ja, ex ke mastl macbil ax k'an c'uxbil tu'n cyajben tuj tja Dios. 9Tejtzun tbinte Toi aju rey tuj tnam Hamat, ka otok cub cyi'j tu'n David cycyakil ke t-soldad Hadad-ezer aju rey tuj tnam Soba, 10xi t-sama'n Toi jun tcy'ajal, Adoram tbi, tu'n tpon tuc'il David, tu'n t-xi tk'olbe'n ex tu'n t-xi tk'o'n chjonte te tu'nju otok tz'oc ten k'ojlel tuc'il Hadad-ezer ex otok cub ti'j tu'n, porque ax icx te Toi attok k'oj cyxol tuc'il Hadad-ezer. Ax icx xi t-sama'n tcyakil txcaj macbil k'an pwak, sak pwak ex k'an c'uxbil cytx'otx'il te jun oyaj te David. 11Atzunte David xi tk'o'n cycyakil ke macbil lu te Kman, junx tuc'il ju k'an pwak ex sak pwak otok tz'el ti'n cye cycyakil nasyon lu: Cye aj Edom, cye aj Moab, cye aj Amón, cye aj Filistey ex cye aj Amalec. 12Ax icx te Abisai aju tal Sarvia, e cub tbyo'n wajxak laj mil xinak aj Edom tuj lugar toc tbi Chk'ajlaj te Atz'an. 13Ex e cub tk'o'n David junjun c'loj soldad tu'n cyxk'ukin tuj tx'otx' Edom, ex cycyakil aj Edom e cyaj ten tjak' tcawbil. Ate Kman tzaj onin te David tu'n tcub cyi'j mastl tnam tu'n, nok jax jatum oc t-xi'. 14O cawin David cyibaj cycyakil aj Israel ex o tbincha tcyakil tuj tumelxix ex tuj ttxolil cye cycyakil tnam xjal. 15Aju nejenel cye soldad, atzun Joab aju tal Sarvia; atzunte Josafat aju tcy'ajal Ahilud, atzun aj tz'ibal te rey. 16Atzunte Sadoc aju tcy'ajal Ahitob, ex Abimelec aju tcy'ajal Abiatar, pal ke'; atzunte Savsa, atzun tz'ibal tcyakilju in baj. 17Atzunte Benaía aju tcy'ajal Joiada, toctok te nejenel cyxol aj Ceretey ex aj Peletey, akeju cwentil te rey. Atzun ke tcy'ajal David atzun ke ma' cyoclen ate' ttxlaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\