1 CRÓNICAS 27

1Lu jun tajlal cyi'j ke aj Israel ajla'maj ke ic tza'nx ke nejenel cye junjun c'loj cyiyjil, cyuc'ix ke nejenel cye soldad, akeju at jun milchak soldad tuj cycwent, ax icx keju at jun syentchak soldad tuj cycwent, ax icx ke mastl nejenel ma' cyoclen, akeju in che ajben ttxlaj rey tuj tcyakil ak'untl. In che cub pa'n ke soldad tuj c'lojin; jun xjaw in che ajben jun c'loj tuj abk'i. Teyle junjun c'loj attok 24 mil cybaj. 2Aju tnejel c'loj, atzun ke tu'n cyxk'ukin tuj tnejel xjaw cycyakil abk'i. Aju nejenel cye, atzun Jasobeam aju tcy'ajal Zabdiel, 3a jlu tiyjil Fares ex nejenel cye cycyakil nejenel cye soldad akeju in che ajben tuj tnejel xjaw. 4Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tcabin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Dodai aju aj Ahohit, ex aju tcabin nejenel Miclot tbi. 5Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj toxin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Benaía aju tcy'ajal tnejel pal Joiada. 6Ate Benaía ajun cyxol ke 30 soldad cyuw cyc'u'j tuj k'oj, ex ax toc te nejenel cye. Ex ate Amisabad aju tcy'ajal toc te tcabin nejenel cye keju toxin c'loj soldad. 7Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tcyajin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Asael aju terman Joab. Ex aju t-xel cyaj ten te tibajxi, atzun Zebadías aju tcy'ajalx. 8Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tjwe'yin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Samhut aju aj Izrai. 9Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tkakin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Ira aju tcy'ajal Iques, aju aj Tecoa. 10Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj twukin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Heles aju aj Pelonit ex tiyjil Efraín. 11Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj twajxakin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Sibecai aju aj Husa ex tiyjil Zera. 12Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tbelajin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Ebiezer aju aj Anatot ex tiyjil Benjamín. 13Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tlajin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Maharai aju aj Netofa ex tiyjil Zera. 14Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tjunlajin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Benaía aju aj Piratón ex tiyjil Efraín. 15Juntl c'loj xk'ukil tu'n cyajben tuj tcablajin xjaw: Aju nejenel cye, atzun Heldai aju aj Netofa ex tiyjil Otoniel. 16Ke nejenel cye junjun c'loj cyiyjil aj Israel, atzun ke jlu: Aju nejenel cye tiyjil Rubén, atzun Eliezer aju tcy'ajal Zicri; aju nejenel cye tiyjil Simeón, atzun Sefatías aju tcy'ajal Maaca; 17aju nejenel cye tiyjil Leví, atzun Hasabías aju tcy'ajal Kemuel; aju nejenel cye tiyjil Aarón, atzun Sadoc, 18aju nejenel cye tiyjil Judá, atzun Eliú, a jlu jun terman David; aju nejenel cye tiyjil Isacar, atzun Omri aju tcy'ajal Micael; 19aju nejenel cye tiyjil Zabulón, atzun Ismaías aju tcy'ajal Abdías; aju nejenel cye tiyjil Neftalí, atzun Jerimot aju tcy'ajal Azriel; 20aju nejenel cye tiyjil Efraín, atzun Oseas aju tcy'ajal Azazías; aju nejenel cye mij c'loj tiyjil Manasés, atzun Joel aju tcy'ajal Pedaías; 21aju nejenel cye juntl mij c'loj tiyjil Manasés akeju ate' tuj Galaad, atzun Iddo aju tcy'ajal Zacarías; aju nejenel cye tiyjil Benjamín, atzun Jaasiel aju tcy'ajal Abner; 22ex aju nejenel cye tiyjil Dan, atzun Azareel aju tcy'ajal Jeroham. Atzun ke nejenel jlu cye junjun c'loj cyiyjil aj Israel. 23Minti' jaw ti'n David cyajlal keju na'nxtok tjapun winkin abk'i cyu'n, porque otok tzaj ttziyan Kman tu'n tchmet nimxix cybaj aj Israel, ic tza'n cyajlal ke che'w ate' twitz cya'j. 24Ate Joab aju tal Sarvia oc ten k'ilte cyajlal, pero minti' jaw baj tu'n, porque tu'n tlaj jlu tzaj jun c'ixbisabl cyibaj aj Israel. Cyja'tzun cyuj ke u'j tz'iban tu'n rey David minti' jun tajlal jte' cybet aj Israel. 25Aju c'ul pwak tuj tja rey atzun Azmavet aju tcy'ajal Adiel, atzun ke tx'utx', akeju ate' tuj cojbil, ax icx keju ate' cyuj tnam ex cyuj ke aldey ex cyuj ke ja ma' cywa'l, tcyajsa'ntok tuj tcwent Jonatán aju tcy'ajal Uzías. 26Ex aju nejenel cye xjal in che ak'nan tuj cojbil, atok Ezri aju tcy'ajal Quelub. 27Ex aju nejenel cye ak'nal ti'j tkan uva, atok Simei aju aj Ramat. Aju nejenel tcyajsa'ntok ti'j tu'n toc chmet ta'l twitz uva tuj c'ubl te, atok Zabdi aju aj Sefam. 28Ex aju nejenel ti'j tkan olivo ex ti'j tkan higo te tjak' c'ul aju at tuj chk'ajlaj t-xe witz, atok Baal-hanán aju aj Gedera; aju nejenel cye keju in che ak'nan jatum in baj chmo'n aseyt, atzun Joás. 29Aju nejenel cye pastoril wacẍ in che wa'n tuj chk'ajlaj Sarón, atzun Sitrai, ex ax aj Sarón te xjal lu. Aju nejenel cye pastoril wacẍ in che wa'n cyuj ke chk'ajlaj ttzi'yile a', atzun Safat aju tcy'ajal Adlai. 30Aju nejenel cye pastoril chej camey, atzun Obil aju tiyjil Ismael. Aju nejenel cye pastoril bur, atzun Jehedías aju aj Meronot. 31Ex aju nejenel cye pastoril ẍne'l, atzun Jaziz aju tiyjil Agar. Cycyakil ke jlu mayordom ke ti'j tk'inumabl rey David. 32Atzunte Jonatán aju terman tman David at tnabl ex xnak'tzamaj, atzun k'ol consej te rey; atzunte Jehiel aju tcy'ajal Hacmoni, atzun cwentil cye ke tcy'ajal rey. 33Ax icx te Ahitofel k'ol consej te rey. Atzunte Husai aju aj Arquit, atzunju mas k'ukl tc'u'j rey David ti'j. 34Tcyimlenxi Ahitofel, cyaj ten Benaía aju tcy'ajal Joiada te t-xel, tuc'ix Abiatar. Ex aju nejenel mas ma' toclen cyxol cycyakil t-soldad rey, atzun Joab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\