1 CRÓNICAS 29

1Te tibajxi jlu xi tma'n rey David cye tcyakil tnam xjal: Aju ncy'ajale Salomón, o'cxcu a ma jaw t-sc'o'n Dios, ma cu'xunx ta' ex na'nx toc tnabl, ex aju ak'untl lu matijxix, porque aju ja cbantel mya tja jun xjal, sino atzunju tja Dios aju Kman. 2Tu'n tcyakil wipune ma baj nchmo'ne aju c'ajbel ti'j tja Kman Dios, ex atzun ke jlu: K'an pwak, sak pwak, k'an c'uxbil, c'uxbil ex ke tze'. Ax icx o baj nchmo'ne tal abj tbanilxix cornalina tbi, ex ke tal abj tu'n cyocx lo'tzit ti'j jun ti'xti, ex ke tal abj in che koptz'aj, ex cycyakil tal abj ela' txcajin che que'yin, ex nimcu tajlal abj alabastro tbi. 3Pero te tibajxi tcyakilju ma baj nchmo'ne tu'n tajben ti'j tja Dios, ex tu'nju at nc'ujlalile ti'j tja Kman Dios, cxel nk'o'ne aju wexe nk'inumable tu'n tajben ti'j tja Dios, cxel nk'o'ne k'an pwak ex sak pwak; 4cab mil tuc'il cab syent quintal k'an pwak aju mas tbanil, ex jwe' mil tuc'il cab syent quintal sak pwak mas tbanilxix tu'n toc lo'tzit cywitz ke tcajonil ja te tujxi, 5aju k'an pwak tu'n cybant ke macbil k'an pwak cytx'otx'il, ex aju sak pwak tu'n cybant ke macbil sak pwak cytx'otx'il ex tu'n cyajben ti'j tcyakil ak'untl cbantel cyu'n keju at cynabl ti'j ak'untl. Ex atzun ja'lo, ¿alcye tajbil tu'n tonin tu'n tex tgan tu'n t-xi tk'o'n jun toyaj te Kman? 6Cyja'tzun, akeju nejenel cye junjun c'loj at cyxilen cyxolx, cyuc'ix ke nejenel cye cablaj c'loj cyiyjil aj Israel, ke nejenel cye soldad akeju at jun milchak soldad tuj cycwent, ex keju at jun syentchak soldad tuj cycwent, ex ke mayordom cwentil tak'un rey, xi cyk'o'n cyoyaj tu'n cyex cygan; 7xi cyk'o'n ox mil tuc'il wajxak syent quintal k'an pwak tu'n tajben ti'j tja Kman, ex laj mil pwak k'an pwak, ex wuk mil tuc'il jwe' syent quintal sak pwak, ex oxlaj mil tuc'il jwe' syent quintal k'an c'uxbil, ex 75 mil quintal c'uxbil. 8Ax icx keju at ke tal abj tbanilxix cyuc'il, xi cyk'o'n tuj c'ubl k'inumabl ti'j tja Kman aju tcyajsa'n tuj tcwent Jehiel, aju tiyjil Gersón. 9E jaw tzalaj tnam xjal ti'j ju otok tz'oc cychmo'n, porque otok txi cyk'o'n tcyakil jlu te Kman tu'n tcyakil cyanmi ex tu'n cyex cygan. Ax icx te rey David nimxix o tzalaj wen. 10Jawtzun tnimsa'n David tbi Kman cywitz cycyakil tnam xjal ex tma cyja': Nimanxwit tbiya te jumajx, aya Dios aju Tdios ktzan kxe'chele Israel. 11Nman, nimxix toclena, nim tipumala, nim tajwalila, teya ju cawbil ex aya rey. Porque tcyakilju at twitz cya'j ex twitz tx'otx' teya tcyakil, ex aya in cawin tibaj tcyakil, ex mas ma' toclena cywitz cycyakil. 12Ex tuc'ila in tzaj k'inumabl ex nimbil. Aya in cawin tibaj tcyakil. Tuc'ila in tzaj ipumalj, ex tu'na in tzaj tk'o'na cyoclen ex cyipumal xjal. 13Cyja'tzun Kman Dios, in xi kk'o'ne chjonte teya ja'lo ex in jaw knimsa'ne tbiya ma' toclen. 14Akine ex ke xjal ate' tjak' ncawbile minti' koclene tu'n t-xi kk'o'ne ke oyaj lu teya. Ax toc tuc'ila in tzaj tcyakil, ex tcyakilju ma txi kk'o'ne teya tuc'ila in tzaj. 15Porque tuj twitza ic ktene ic tza'n stranjer xjal ex betin xjal, ic tza'n o baj cyi'j cycyakil ktzan kxe'chele, ex aju kchwinklale twitz tx'otx' ic tten ic tza'n jun xlecun mya nim tuj in ten. 16Aya Kman Dios, tcyakilju k'inumabl lu aju ma bant tten ku'ne tu'n tjaw binchet jun ja jatum tu'n ttzaj na't ju tbiya xjan tuj, teya tcyakil ex tu'na ma tzaj tk'o'na. 17Aya Nman Dios, ba'n wu'ne in baj tque'yina aju at tuj cyanmi xjal, ex in jaw tzalaja cyi'j keju tuj tumel in che bet twitza. Cyja'tzun tu'n tcyakil wanmiye ma txi nk'o'ne tcyakil jlu teya. Ex atzun ja'lo ma wile aju tnam etzan tu'na, akeju cychmon cyib tzalu, tuc'il tzalajbil ma txi cyk'o'n cyoyaj teya tu'n tcyakil cyanmi. 18Nman, aya Tdios Abraham, Isaac ex Israel, akeju ktzan kxe'chele, yolina tuj cyanmi tnam xjal etzan tu'na tu'n cucx tu'n tten cygan ti'ja ex cucx tu'n cyniman teya. 19Ax icx onintza ncy'ajale Salomón tu'n tten tanmi tuj tumelxix, tu'n cyjapun ke tmandamyenta tu'n, cyuc'ix ke tcawbila ex ke t-xnak'tzbila, ex tu'n tjaw tbincha'n tjaya, aju ma baj nchmo'ne tcyakilju c'ajbel ti'j tu'n tbant. 20Ax icx xi tma'n David cye tnam xjal: Cynimsa'nctze tbi Kman aju Cydiose. Ex cycyakiltzun tnam xjal jaw cynimsa'n tbi Kman aju Cydios ktzan cyxe'chel, e cub ẍmeje' ex cub moc'e cywi' twitz Kman ex twitz rey. 21Tuj juntl k'ij xi cyk'o'n chojbil te Kman ex ke oyaj patun in che cub. Xi cyk'o'n jun mil tal tor, jun mil tman ẍne'l, jun mil tal tman ẍne'l, tuc'ix ta'l twitz uva in xi k'ot te tmoj oyaj ex nimxix chojbil xi cyk'o'n cycyakil aj Israel. 22Tuj k'ij lu e wa'n ex e c'an tuc'il nim tzalajbil twitz Kman. Te tibajxi oc cyk'o'n toclen Salomón aju tcy'ajal David te rey, tcabinmaji'n twitz Kman; jax cyko'n aseyt tuj twi' tu'n toc te cawil, ax icxte Sadoc, jax cyko'n aseyt tuj twi' tu'n toc toclen te pal. 23Cyja'tzun tten oc Salomón te rey, ex cubtzun ke' tuj tk'ukbil Kman te t-xel David aju tman, ex ba'n e'la tcyakil te. Ex cycyakil aj Israel e niman te. 24Ex cycyakil ke nejenel cye tnam xjal ex ke nejenel cye soldad, ex cycyakil ke tc'wa'l rey David, ba'n e'la tuj cywitz tu'n toc Salomón te rey. 25Ex jaw nimsa'n Salomón tu'n Kman cywitz cycyakil xjal aj Israel, ex xi tk'o'n nim tajwalil tej tcawin. Ke rey cye aj Israel e ten nej twitz, minti' jun o pon tajwalil ic tza'n te. 26Ate David aju tcy'ajal Isaí o cawin cyibaj cycyakil aj Israel. 27O cawin 40 abk'i cyibaj aj Israel; wuk abk'i o cawin tuj Hebrón ex 33 abk'i tuj Jerusalén. 28Tuj txubtxaj o cyim David tej otok tijin wen. Nim abk'i o ten twitz tx'otx'; attok nimxix tk'inumabl ex otok tc'am nimxix nimbil te. Ex aju cyaj ten cawil te t-xel, atzun Salomón aju tcy'ajal. 29Aju tx'olbaben ti'j tbinchben rey David, atxix tej ttzaj ke' ex tejxi tpon baj, tuc'ix tcyakilju o tbincha tuj tcawbil ex tcyakil tipumal, ax icx ti'j tcyakilju o baj ti'j ex cyi'j aj Israel ex cyi'j ke mastl nasyon, atzun tz'iban cyuj ke u'j e cyaj tz'iban tu'n Samuel ex Natán akeju t-sanjel Dios, ex cyuj ke u'j e cyaj tz'iban tu'n Gad aju ba'n nabin tu'n Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\