1 REYES 1

1Otok tijin rey David wen ex nim abk'i o ten. Masque oc k'o'n nim xbalun ti'j, pero minti'x mek't. 2Cyja'tzun, akeju ajbel te xi cyma'n: Tat Rey, ba'n tu'n ttzaj jyet jun k'apoj tu'n tajben teya ex tu'n toc cwentina tu'n, ex tu'n tcub tan junx tuc'ila tu'ntzun tmek't t-ximlala. 3Xitzun joybaj jun k'apoj tbanilxix que'yin tuj tcyakil tx'otx' cye aj Israel, ex cnettzun jun k'apoj cyu'n, Abisag tbi ex aj Sunem, ex xi cyi'n tuc'il rey. 4Ate Abisag tbanilxix que'yin o cwentin ti'j rey ex o ajben te, pero minti' oc ten rey ti'j. 5Jaw tniman tib Adonías aju tal Haguit, ex o tma tu'n toc te rey. E tzaj ti'n ke carwaj in che ajben tuj k'oj, cyuc'ix ke xjal ba'n che chejin, ex cyuc'ix jun c'loj soldad te mey syent cybet, te cwentil te ex tu'n cycub nej twitz. 6Tej ttzaj ch'iy Adonías mi jun maj otok tz'oc ilin tu'n David aju tman, ex mi jun maj xi tkanin David te tiku'n in tbincha'n aju in bant tu'n. Ate Adonías tbanilxix que'yin, ex ul itz'j te tibajxi Absalón. 7Otok moje' jun cyyol tuc'il Joab aju tal Sarvia, ax icx tuc'il pal Abiatar, ex atzun ke jlu e onin ti'j. 8Atzunte pal Sadoc mya mojl tyol tuc'il Adonías, ax icx te Benaía aju tcy'ajal Joiada, tuc'ix Natán aju t-sanjel Dios, tuc'ix Simei, tuc'ix Rei, ex cyuc'ix ke xjal ma' cyoclen ttxlaj David, mya mojl cyyol tuc'il Adonías. 9Tuj tk'ijlalil lu e cub tbyo'n Adonías ke ẍne'l, ke wacẍ ex ke tal tor ulni cynabl, nikayin ttxlaj pic tcub tuj lugar Zohelet tbi, ex nikayin jatum ta' jun twi a' tuj lugar Rogel. Ex e tzaj ttxco'n cycyakil ke terman akeju ax tcy'ajal rey ke, cyuc'ix cycyakil ke xinak aj Judá akeju in che ajben te rey; 10pero minti' o txquet Natán tu'n, aju t-sanjel Dios, mi Benaía, mi ke t-soldad David, ex mi Salomón aju terman. 11Octzun ten Natán yolil tuc'il Betsabé aju ttxu' Salomón, ex xi tma'n te: —¿Na'nxpe tbinteya, ate Adonías aju tal Haguit ma tz'oc tk'on tib te rey, ex minti' bin rey David ti'j? 12Bintza, cxel nk'o'ne jun tconseja tu'ntzun tcyaj ank'ina tuc'ix ju tala Salomón. 13Txi'ya, tocxa yolil tuc'il rey David ex k'manxa te cyja': Aya Tat Rey, ¿myapetzun o tmaya weye jun tyola axix toc twitz Kman, ka a wale Salomón tu'n tcyaj te rey te t-xela, ex tu'n tocx ten tuj tk'ukbila jatum in cawina? ¿Tiku'ntzun a Adonías ma tz'oc te rey? Chicuya te. 14Ex acutzun in yolina tuc'il rey, chin oquextzune ex chin oquel tene cyuwsalte tyola, chi Natán xi tma'n te Betsabé. 15Xi'tzun Betsabé max tuj tja rey tu'n tyolin tuc'il. Ate rey otok tijin wen, ex cwentintok tu'n Abisag aju aj Sunem. 16Cubtzun ẍmeje' Betsabé, ex pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx'. Xitzun tkanin rey te: —¿Alcye taja? 17Atzunte Betsabé xi ttzak'we'n: —Aya Tat Rey o tzaj tma'na weye jun yol axix toc twitz Kman Dios, ka a wale Salomón tu'n tcyaj ten te rey te t-xela, ex tu'n tocx ke' tuj tk'ukbila jatum in cawina. 18Ex atzun ja'lo, a Adonías ma tz'oc tk'on tib te rey, ex a jlu na'nx tbinteya. 19Ma che cub tbyo'n ke wacẍ ex ke tal tor ulni cynabl ex nimcu ẍne'l, ex ma che'x ttxco'n ke mastl tcy'ajala, tuc'ix pal Abiatar ex tuc'ix Joab aju nejenel cye soldad; atzunte Salomón aju ajbel teya minti' ma txi ttxco'n. 20Atzun ja'lo Tat Rey, cycyakil aj Israel in che ayon ti'ja, tu'n tmanteya alcye tu'n tcyaj ten te rey te t-xela. 21Porque ka mi'n ma tmaya, oc tcyima aju wale Salomón tuc'ix kine cbel k'o'n ksentense tu'n kcyime, chi Betsabé. 22Tej matok in yolin Betsabé tuc'il rey, pon Natán aju t-sanjel Dios, 23ex xi k'ma'n te rey ka otok pon. Tejtzun tocx Natán twitz rey, cub ẍmeje' ex pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx', 24ex xi tkanin Natán te rey: —Tat rey, ¿ope txi tma'na te Adonías tu'n toc te rey te t-xela, ex tu'n tocx ke' tuj tk'ukbila jatum in cawina? 25Porque ma cu'x Adonías, ex ma che cub tbyo'n ke wacẍ ex ke tal tor ulni cynabl, ex nimcu ẍne'l, ex ma che'x ttxco'n ke mastl tcy'ajala, cyuc'ix ke nejenel cye soldad, ex tuc'ix pal Abiatar. Ja'lo in che wa'n ex in che c'an tuc'il Adonías, ex in che sch'in cyja': Ba'nwt tz'el tk'ija rey Adonías. 26Atzun weye minti' ma chinx txco'ne tu'n, mi ju pal Sadoc, mi Benaía aju tcy'ajal Joiada, ex mi Salomón aju ajbel teya. 27Aya Tat Rey, ¿mapetzun txi tma'na teju xjal lu tu'n toc te rey, ex minti' ma tmaya tkanil cye keju at cyoclen ttxlaja ti'j alcye tu'n tcyaj ten te rey te t-xela? Chi Natán. 28Xitzun tma'n David tu'n ttzaj txquet Betsabé, ex tej tpon, cub we' twitz rey. 29Xitzun tma'n David jun yol axix toc twitz Dios te: —Cxel nma'ne jun yol axix toc twitz Kman aju o tz'onin weye tuj tcyakil mya ba'n o tzaj wi'je, 30aju yol xi ntziyane teya twitz Kman aju Cydios aj Israel, cjapunel wu'ne bi'x ja'lo. Aju tala Salomón c'oquex ke' tuj nk'ukbile tu'n tcawin, ex cyjel ten te rey te nxele, chi David. 31Cubtzun ẍmeje' Betsabé twitz rey, ex pon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx' ex tma: —Ba'nwt tz'el tk'ija te jumajx aya Tat Rey David. 32Xitzun tma'n rey David tu'n ttzaj txquet pal Sadoc, tuc'ix Natán aju t-sanjel Dios, ex tuc'ix Benaía aju tcy'ajal Joiada. Tejtzun cypon ke jlu twitz rey, 33xi tma'n David cye: —Cyuc'inx cyibe cyuc'il ke xjal at cyoclen tuj ncawbile, ex cyk'on jaxe ncy'ajale Salomón tibaj ncheje mul, ex cyi'nxe max jatum ta' twi a' Gihón; 34tu'ntzun tjax ko'n aseyt tibaj twi', tu'n pal Sadoc ex tu'n Natán aju t-sanjel Dios, tu'n toc te rey cye aj Israel. Bix tz'oc cyk'ajtza'ne tcach ẍne'l, ex bix che jaw sch'ine cyja': Ba'nwt tz'el tk'ija aya rey Salomón. 35Bixtzun che tzaj lpe'ye te tuc'il oc ttzaj tu'n tcub ke' tuj nk'ukbile te rey te nxele, porque o cub nximane a tu'n tcyaj ten te nejenel cye aj Israel ex cye aj Judá. 36Xitzun ttzak'we'n Benaía aju tcy'ajal Joiada: —Tat Rey, cyja'wt tz'oc ex bant-xwit icju tu'n Kman aju Tdiosa. 37Ex awt Kman ten tuc'il Salomón ic tza'n ma ten tuc'ila tej ttena te rey, ex maswit matij tz'oc toclen Salomón tu'n Kman twitz ju teya toclen, chi Benaía. 38Cu'xtzun pal Sadoc, tuc'ix Natán aju t-sanjel Dios, tuc'ix Benaía aju tcy'ajal Joiada, cyuc'ix ke soldad xk'ukil te rey, jax cyk'o'n Salomón tibaj tmul rey David, ex xi cyi'n max jatum ta' twi a' Gihón. 39Etztzun ti'n pal Sadoc aju cach at tuj tja Dios jatum tcu'x aseyt tuj, ex cub tko'n aseyt lu tibaj twi Salomón tu'n toc toclen te rey. Tejtzun tbant jlu, oc cyk'ajtza'n tcach ẍne'l, ex cycyakil xjal e jaw sch'in cyja': Ba'nwt tz'el tk'ij rey Salomón. 40E octzun lpe' cycyakil xjal ti'j Salomón nno'c xux cyu'n. Nimxix e jaw tzalaj ex aju tx'otx' bi'x tzaj yucch tu'n tk'ajk'ajel cywi'. 41Matok cybajlen wa'n Adonías cyuc'ix cycyakil xjal otok che tzaj ttxco'n, tej cybinte tk'ajk'ajel wibaj. Tej tbinte Joab tk'ajk'ajel tcach ẍne'l tma: —¿Tiku'n nim in jaw tk'ajk'ajel cywi xjal tuj tnam? 42Matok in yolin Joab tej tpon Jonatán aju tcy'ajal pal Abiatar. Xitzun tma'n Adonías te: —Toctza, porque aya jun xinak ma' toclena ex atlo jun ba'n tkanil k'i'n tu'na. 43Atzunte Jonatán xi ttzak'we'n: —Mya ic ttenju, porque ma tz'oc k'o'n Salomón te rey tu'n David aju krey, 44ex ma txi tma'n te pal Sadoc, te Natán aju t-sanjel Dios, te Benaía aju tcy'ajal Joiada, ex cye ke soldad xk'ukil te rey, tu'n cyxi' te tuc'il Salomón; ex ke xjal lu ma jax cyk'o'n Salomón tibaj tmul rey David. 45Ate pal Sadoc tuc'ix Natán aju t-sanjel Dios, ma cub cyko'n aseyt tibaj twi Salomón tu'n toc toclen te rey, ma jatum ta' twi a' Gihón, ex ma che ajtz meltz'aj ma chixin in che tzalaj wen. Cyja'tzun in jaw tk'ajk'ajel cywi xjal tuj tnam, ex atzun tk'ajk'ajel jlu ma cybiye. 46Atzun ja'lo ma tz'ocx ke' Salomón tuj k'ukbil te cawbil. 47Ax icx ke xjal at cyoclen ttxlaj rey David ma che pon k'olbelte, ex ma cyma tu'n tel ba'n te Salomón tu'n Dios, ex tu'n toc toclen mas ma' twitz te David. Ex ajunlpe rey David ma cub moc'e' twi' tuj tcoẍbil tu'n tc'ulun te Dios, 48ex ma tma: Nimanxwit tbi Kman aju Cydios aj Israel, tu'nju ma tzaj tk'o'n ambil te jun wiyjile tu'n tcub ke' tuj nk'ukbile jatum ma chin cawine, ex ma wile tu'n nwitze, chitzun rey, chi Jonatán te Adonías. 49Tejtzun cybinte ke xjal ju yol lu, akeju otok che tzaj ttxco'n Adonías, bi'x tzaj cyxobil, e jaw we' cycyakil ex teylex te junjun xi tjyo'n tbe. 50Atzunte Adonías, tu'nju otok tzaj t-xobil twitz Salomón, jaw we' ex xi' tuj tja Dios ex tzaj ttzyu'n ke t-ẍcyin altar. 51At jun o pon k'malte te Salomón: —Tat Rey, in xob Adonías twitza ex ma tz'oc tclon tib ti'j altar, in kanin teya tu'n t-xi tma'na jun yol axix toc bi'x ja'lo tu'n mi'n tcub tbyo'na, chi xjal. 52Atzunte Salomón xi ttzak'we'n: —Ka ba'n tmod Adonías, mi jun ttzmal twi' jacu naj; pero ka ma binjtz jun mya ba'n ti'j, ax toc cymel. 53Xitzun tma'n Salomón tu'n t-xi k'ibaj Adonías max ttxlaj altar, ex tej tul Adonías cub moc'e' twi' twitz rey Salomón, atzunte Salomón xi tma'n te tu'n taj tja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\