1 REYES 10

1Aju xu'j toc te rey tuj tx'otx' Sabá o tbi tkanil ti'j Salomón tu'nju otok tzaj k'o'n nim tnabl tu'n Kman, tzajtzun tu'n tul tuj Jerusalén tu'n toc Salomón tuj xjel cyuwxix tu'n. 2Nim txkan xjal uc'in tu'n, cyuc'ix ke chej camey ikan perjum cyu'n, tuc'ix nim tajlal ttx'otx'il k'an pwak, cyuc'ix ke tal abj tbanilxix. Tejtzun tpon twitz Salomón, xi tkanin tcyakilju ximamaj tu'n. 3O tzak'wet tcyakil xjel tu'n Salomón. Mi jun xjel minti'wt tzak'wet tu'n. 4Aju xu'j toc te rey tuj tx'otx' Sabá, tej tque'yinte aju tnabl Salomón ex aju tex tja otok jaw tbincha'n, 5ex aju tbanil wabj tcub twi tmes, ex ke lugar jatum in che ocx ten ke xjal ma' cyoclen ate'c ttxlaj, ex tmodiyil tza'n tten in che ajben te rey ex aju cyxbalun ke tmajen ex ke k'ol tc'a, ex ke alumaj in cub cypatun tuj tja Dios; tu'n tcyakil jlu, bi'x o naj tnabl, 6ex xi tma'n te rey: Aju tkanil o nbiye tuj ntanmiye ti'j ju in tbincha'na ex ti'j tnabla, ax toc ke jlu; 7pero maxitzun ma txi wocsla'ne tejxi ẍin ule tzalu, ex tejxi xwile tu'n nwitze. Ax toc nok ch'in aju o tzaj k'ma'n weye, porque mas nim tnabla ex ju tk'inumabla at ic tza'n o nbiye. 8Nimlo tzalajbil cye ke xinak ate' tuc'ila, ex nimlo tzalajbil in cyna'n ke ajbel teya, akeju ax ate' ttxlaja in che bin ti'j tyola nim tnabl. 9Nimanxwit tbi Kman aju Tdiosa, tu'nju in tzalaj ti'ja ex ma tz'oc k'o'na te cawil cye aj Israel. Tu'nju tc'ujlalil Kman cucx tten cyi'j aj Israel ma tz'oc k'o'na te rey tu'ntzun tcawina tujxix tumel ex tz'aklxix, chi xu'j. 10Xitzun tk'o'n xu'j ttx'otx'il k'an pwak te rey Salomón, ch'ixmi jun syent quintal talil, tuc'ix nimxix perjum ex cyuc'ix ke tal abj tbanilxix. Bajxtok pon txkan perjum cyuc'il aj Israel ic tza'n ju pon te oyaj te Salomón tu'nju xu'j toc te rey tuj tx'otx' Sabá. 11Ax icx tuj tx'otx' Ofir otok tzaj k'i'n nimxix ttx'otx'il k'an pwak. A jlu ul cyikan ke nintz barc te rey Hiram; tuc'ix txkan tze' sándalo tzaj cyi'n tujx lugar ma chixin, cyuc'ix ke tal abj tbanilxix. 12Ti'j ju tze' sándalo o tbincha Salomón jun pe'n ti'j tja Dios, tuc'ix ti'j ju tex tja, ex e bant ke chnab arpa tu'n ti'j tze' lu, ax icx e bant juntl wik chnab salterio cybi ic che que'yin ic tza'n quitar, tu'n cyajben cye ke chimbal. Bajxtok pon k'i'n txkan tze' sándalo ic tza'n jlu, ex bajx pon k'i'n juntl maj ja'lo. 13Atzunte rey Salomón xi tk'o'n teju xu'j rey tuj tx'otx' Sabá tcyakilju o pon tc'u'j ti'j ex el ttzi' ti'j, ex parttzun aju te Salomón xi toyin tu'n tex tgan. Te tibajxi tcyakil jlu, ajtzun xu'j tuj ttanmi cyuc'ix ke xjal ajbel te. 14Aju tajlal k'an pwak o tc'am Salomón tuj junjun abk'i, jwe' syent quintal, 15ex minti' oc tajlal aju in chjet cyu'n ke comersyant ex cyu'n ke c'ayil, cyu'n cycyakil ke rey tuj tx'otx' Arabia, ex cyu'n gobernador tuj junjun partament te Israel. 16Xi tma'n rey Salomón tu'n cybaj bincha'n cab syent makbil nmak ke, k'an pwak cytx'otx'il, ic che que'yin ic tza'n ke makbil in che ajben cye soldad tuj k'oj, teyle junjun ch'ixmi xi ti'n wajxak libr k'an pwak; tu'n martiy e baj tx'ino'n. 17Ax icx xi tma'n tu'n cybaj bincha'n juntl ox syent makbil tal ch'in ke, ex teyle junjun ch'ixmi xi ti'n cyaje libr k'an pwak, ax tu'n martiy e baj tx'ino'n, ex e ocx tk'o'n cycyakil ke makbil lu tuj ja toc tbi “Tjak' Tkan Tze' Líbano”. 18Ax icx xi tma'n tu'n tbaj bincha'n jun nintz k'ukbil jatum tu'n tcub ke' cawil, marfil ttx'otx'il, ex xi tma'n tu'n tbaj lo'tzin ti'j tu'n k'an pwak tbanilxix. 19Aju k'ukbil lu at kak grad te; ex aju ttzal ti'j se'wnin tten, ex at cytembil k'abaj cycabil pac' ttxlaj k'ukbil, ex cytxlajtzun ke cabe cytembil k'abaj lu at jun tilbilal balun wa'l tcub ttxlaj junjun pac'. 20Ax icx wa'l cycub cablajtl tilbilal balun, junjun te junjun pac' ttxlajele kak grad. Bajxtok binchet icju tu'n juntl rey cyuj mastl nasyon. 21Ax icx cycyakil tc'abl rey k'an pwak cytx'otx'il, ax icx cycyakil mastl macbil in che ajben tuj ja toc tbi “Tjak' Tkan Tze' Líbano”. Mi jun cyxol ke jlu sak pwak ttx'otx'il, porque aju sak pwak tuj tk'ijlalil Salomón myaxix wi'yil. 22Ex attok txkan nmak barc te rey in che ul ajtok jun maj tuj ox abk'i junx cyuc'il ke barc te rey Hiram, in ul cyi'n k'an pwak, sak pwak, marfil, ex ke xmaẍ ex jun wik chyu'j pavo real cybi. 23Ate rey Salomón oc te mas ma' toclen cywitz cycyakil mastl rey twitz tx'otx' tu'nju o ten nim tk'inumabl, ex tu'nju at nim tnabl. 24Cycyakil xjal o cyajbe tu'n cyque'yinte twitz Salomón, ex tu'n cybinte ti'j tnabl otok tzaj tk'o'n Dios. 25Ex cycyakil abk'i in pon cyi'n xjal oyaj te Salomón; ke ti'xti sak pwak cytx'otx'il, ex ke ti'xti k'an pwak cytx'otx'il, ke xbalun, ke macbil in che ajben tuj k'oj, ke tc'oc'jal, ke chej cabay ex ke mul. 26Baj tchmon Salomón ke carwaj ex ke chej cabay. Attok jun mil tuc'il cyaje syent tcarwaj ex cablaj mil tchej. Ocx tk'o'n ke jlu tu'n cyten cyuj ke cwartel jatum ate'cx ke carwaj in che ajben tuj k'oj ex tuj lugar nikayin ttxlaj rey tuj Jerusalén. 27O chmet nimxix sak pwak tuc'il Salomón tuj Jerusalén mer ic tza'n abj; ex nim tze' wi'ten o chmet mer ic tza'n tkan higo in tzaj ch'iy tuj c'ul tuj chk'ajlaj. 28Ke tchej Salomón atzun in che tzaj k'i'n tuj Ejipt ex tuj Cilicia, porque ke comersyant te Salomón in che'x aj lak'olte ma chixin. 29Oc ttzaj lak'o'n jun carwaj tuj Ejipt, kak syent sak pwak twi', atzun jun chej, jun syent tuc'il 50. Ex cycyakil ke rey cye aj Hetey ex ke rey cye aj Siria in xi cylak'o'n ke jlu cyuc'il ke tmajen Salomón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\