1 REYES 13

1Tej matok in patun Jeroboam storac tibaj altar tuj Betel, pon jun t-sanjel Dios tzajni tuj Judá, sama'n tu'n Kman, 2jaw tk'ajk'ajel twi' cyuwxix ex xi tma'n ke yol ti'j altar ic tza'nx otok tzaj k'ma'n te tu'n Kman: Aya altar, aya altar, ma tma Kman jlu ti'ja: Tzul itz'j jun tiyjil David, Josías c'oquel tbi, ex tibaja che bel patun ke pal tu'n, akeju in che ajben cyuj ja te cyc'ulbil xjal mya nimal Dios ke, akeju in che cub patunte storac tibaja; ex tibaja cbel tpatun ke cybakil xjal. 3Ax k'ij lu xi tma'n t-sanjel Dios tu'n tbant jun techal ma'xix t-xilen ex tma: Atzun jun techal ma'xix t-xilen jlu, aju ma tma Kman: Aju altar lu cbajel xitj ex aju tza'j tcub tibaj cbajel sputj. 4Tejtzun tbinte rey Jeroboam aju sentens otok tma t-sanjel Dios ti'j altar at tuj Betel, max ttxlaj altar xi tnukpi'n tk'ab ex tma: Cytzyuntze xjal lu. Pero aju tk'ab xi tnukpi'n, bi'x tx'i'lix ti'j ex ya minti' bant tyucch. 5Tujx or lu baj pax altar ex aju tza'j tcub tibaj bi'x baj sputj, ic tza'nx ju techal otok txi tma'n Dios te t-sanjel. 6Atzunte rey xi tma'n te t-sanjel Dios: —In chin cubsane teya tu'n tcubsana wi'je twitz Kman aju Tdiosa, tu'ntzun tbanix nk'abe. Atzunte t-sanjel Dios oc ten cubsal twitz Kman, ex aju tk'ab rey o banix ic tza'n tten nej. 7Xitzun tma'n rey te t-sanjel Dios cyja': —Ko' wuc'ile ma njaye tu'ntzun twa'na, ex jacu txi nk'o'ne jun oyaj teya. 8Atzunte t-sanjel Dios xi ttzak'we'n te rey cyja': —Masque tzaj tk'o'na mijcu tetzbila weye, mlay chinxe tuc'ila, mlay chin wa'ne pan ex mlay chin c'ane a' tuj ju lugar lu; 9porque ictzun tten tzaj tma'n Kman weye, chi tma cyja': Mi'n txi twa'na pan, mi'n txi tc'a'na a', ex mi'n tz'ajtz meltz'aja tujx ju be jatum cxe'laya. 10Ajtzun meltz'aj t-sanjel Dios tuj juntl be, mya tujx ju be jatum otok txi' tu'n tpon tuj Betel. 11Attok jun t-sanjel Dios otok tijin, najltok tuj Betel. Ax k'ij lu e pon ke tcy'ajal tuc'il ex xi cyma'n te tcyakil aju otok tbincha t-sanjel Dios tzajni tuj Judá, ax icx xi cyma'n te cyman aju otok txi tma'n t-sanjel Dios te rey. 12Xitzun tkanin cyman cye: —¿Alcye be ma txi ti'n? Atzun keju tcy'ajal xi cyma'n alcye be otok txi ti'n t-sanjel Dios aju tzajni tuj Judá. 13Xitzun tma'n cye ke tcy'ajal: —Chux cyk'onque t-siy nburre. Cybinchatzun icju, jaxtzun t-sanjel Dios tij xjal tibaj bur 14ex xi lpe' ti'j t-sanjel Dios aju tzajni tuj Judá. Lu o cnet tu'n k'ukl tjak' jun wi' tze' c'ol, ex xi tkanin te: —¿Apeya aju t-sanjel Dios tzajni tuj Judá? —Akine, chi xi ttzak'we'n. 15Tzaja wa'l wuc'ile tuj njaye, chi t-sanjel Dios tij xjal. 16Atzunte t-sanjel Dios xi ttzak'we'n: —Mlay chinxe tuc'ila, mi tu'n wocxe tuj tjaya, mi tu'n nwa'ne pan ex mi tu'n nc'ane a' tuc'ila tuj lugar lu; 17porque clarxix tzaj tma'n Kman weye: Mi'n wa'na pan ex mi'n c'ana a' tzalu, ex mi'n tz'ajtz meltz'aja tujx ju be jatum cxe'laya. 18Atzunte tij xjal xi tma'ntl: Ax icx weye ax t-sanjel Dios kine ic tza'n teya, ex at jun t-anjel Kman ma tzaj k'mante weye tu'n t-xi wi'ne njaye, ex tu'n t-xi nk'o'ne twaya ex tc'aya, chi tij xjal. Pero nok o nic'an tij xjal yol twitz t-sanjel Dios. 19Xi'tzun t-sanjel Dios tuc'il, o wa'n ex o c'an tuj tja. 20Tej k'uklke'tok ti'j mes, tzaj yolin Kman tuc'il t-sanjel Dios tij xjal, aju otok tz'ajtz k'inte t-sanjel Dios tzajni tuj Judá, 21ex xi tma'n te tuc'il tk'ajk'ajel twi' cyuwxix: —Chi Kman ma tma: Tu'nju minti' ma txi tnimana aju yol tzaj tma'n Dios teya, 22ex tu'nju ma tz'ajtz meltz'aja tu'n twa'na ex tu'n tc'ana jatum xi tma'n Kman teya tu'n mi'n tbinchanteya, mlay tz'ocx maku'n t-ximlala tuj cypantyón ktzan t-xe'chela, chi tij xjal. 23Tejtzun tbaj wa'n ex tej tbaj c'an t-sanjel Dios tzajni tuj Judá, octzun k'o'n t-siy tbur tu'n t-sanjel Dios tij xjal, 24ex ajtzun t-sanjel Dios tzajni tuj Judá. Pero etz jun balun tuj be ex cub byo'n t-sanjel Dios tu'n ex cub pale' t-ximlal tuj be, ex ax cub ten bur tuc'ix balun ttxlaj t-ximlal. 25E ic' junjun xjal ex o cyil aju t-ximlal palch cub tuj be, ex aju balun axtok wa'l tcub ttxlaj. Tejtzun cypon tuj tnam jatum najltok t-sanjel Dios tij xjal, xi cyma'n te aju otok cyil. 26Tejtzun tbinte t-sanjel Dios aju otok tz'ajtz k'inte te, tma: Atzunju t-sanjel Dios lu aju minti' xi tniman aju otok tzaj tma'n Dios te. Cyja'tzun ma txi tk'o'n Kman te jun balun tu'n tbaj tzakun tu'n ex tu'n tcub byo'n tu'n, ic tza'nx o tzaj tma'n Kman te. 27Ex xi tma'n cye tcy'ajal tu'n toc cyk'o'n t-siy tbur, ex o bant cyu'n icju. 28Xi'tzun t-sanjel Dios tij xjal, ex oc noj ti'j t-ximlal cyimni palch cub tuj be, axtok wa'l tcub bur tuc'ix balun ttxlaj. Minti' xi tchyo'n balun t-ximlal cyimni ex minti' tbincha jun mya ba'n ti'j bur. 29Jaw ti'n t-sanjel Dios tij xjal t-ximlal t-sanjel Dios tzajni tuj Judá, jax tk'o'n tibaj bur ex aj ti'n tuc'il tu'n tpon tuj tnam, tu'ntzun tbisun ti'j ex tu'n tcu'x tmaku'n. 30Ocx tmaku'n tuj tex tpantyón, oc ten ok'el ti'j ex tma: Ay wermaniye. 31Tocxlenxi tmaku'n, xi tma'n cye tcy'ajal: —Oc ncyim weye, bix chin ocx cymaku'ne tujx ju pantyón jatum ma tz'ocx nmaku'ne aju xinak t-sanjel Dios. Bix cub cyk'o'ne nximlale junx cyuc'il ke tbakil, 32porque ax toc cjapunel aju o tzaj tma'n Kman te, tej tmante ti'j altar at tuj Betel ex cyi'j cycyakil ke ja te c'ulbil cye ke xjal mya nimal Dios ke, akeju ate' cyuj ke tnam te Samaria, chi tij xjal. 33Masque o til Jeroboam tcyakil jlu, pero minti' e cyaj tcolin ke tbinchben mya ba'n; nok o'cx e oc tk'o'n juntl maj nok alcyexcu xjal te pal tu'n cyajben cyuj ke ja te c'ulbil cye xjal mya nimal Dios ke. Ka at jun xjal taj tu'n toc te pal, bi'x in baj xjansa'n tu'n Jeroboam, tu'ntzun tajben cyuj ke ja te cyc'ulbil xjal mya nimal Dios ke. 34Tu'ntzun jlu e binchan ke tiyjil Jeroboam il, ex tu'ntzunju e naj te jumajx.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\