1 REYES 15

1Tuj twajxaklajin abk'i ttzyetlen tcawin rey Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, tzyet tcawin Abiam tuj Judá. 2Ox abk'i o cawin tuj Jerusalén. Aju ttxu' Maaca tbi ex tme'jel Abisalom. 3Ax il tbincha Abiam ic tza'nju il otok tbincha ktzan tman, ex minti' ajben te Kman aju Tdios tu'n tcyakil tanmi ic tza'n te David aju ktzan t-xe'chel. 4Masque icju, nok tu'nju tc'ujlalil Kman ti'j David, minti' cub yupj tiyjil tu'n, cyja'tzun tcyimlenxi Abiam, ax jun tcy'ajal oc tk'o'n te rey te t-xel, ex cyaj tcyuwsa'n ju tnam Jerusalén; 5porque ate David otok bet tuj tumelxix twitz Kman, ex tuj tcyakil tank'ibl minti' el tpa'n tib ti'j aju otok tzaj tma'n Kman te; o'cxcu jun mya ba'n tbincha ti'j Urías aju aj Hetey. 6Tej itz'xtok Roboam, cucx oc k'oj cyxol tuc'il Jeroboam, ex tej tcyim Roboam, 7ax icx oc k'oj cyxol Abiam tuc'il Jeroboam. Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Abiam ex ti'j tcyakil aju tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey te Judá. 8Ex tejtzun tcyim Abiam, cu'x maku'n tuj ju tnam Ttanmi David tbi. Te tibajxi, aju o cawin te t-xel atzun Asa aju tcy'ajal. 9Otok bant winkin abk'i ttzyetlen tcawin Jeroboam aju rey cye aj Israel, tej ttzyet tcawin Asa tuj Judá. 10O cawin tuj Jerusalén 41 abk'i. Aju tya' Maaca tbi ex tme'jel Abisalom. 11Ke tbinchben Asa ba'n e ela tuj twitz Kman, ic tza'nx ke tbinchben David aju ktzan t-xe'chel. 12E je'x tlajo'n tuj tx'otx' akeju xinak in che yaẍin ax tuc'il juntl xinak, ex el ti'n cycyakil ke tilbilal otok che baj cybincha'n ke t-xe'chel. 13Ax icx el ti'n toclen Maaca aju tya' ex t-xu'jil ktzan rey Roboam, porque otok txi tma'n Maaca tu'n tbant jun tilbilal xu'j dios Asera. Cub t-xitun Asa aju tilbilal lu, ex cub tpatun tuj tk'ab xak Cedrón. 14Masque minti' e je'l k'i'n ke ja te cyc'ulbil xjal mya nimal Dios ke, pero cucx ajben Asa te Kman tu'n tcyakil tanmi, 15ex ocx tk'o'n tuj tja Kman cycyakil k'an pwak ex sak pwak aju toyaj otok txi tk'o'n te Dios, ex tuc'ixju otok txi tk'o'n ktzan tman. 16Cucx oc k'oj cyxol Asa tuc'il Baasa aju rey cye aj Israel. 17Tej t-xi' Baasa tu'n toc tzokpaj cyi'j ke tnam te Judá, oc tk'o'n muro ti'j tnam Ramá, tu'ntzun mi jun xjal tu'n tpon tuj tx'otx' Judá ex mi jun aj Judá tu'n tetz tuj ttanmi. 18Tzajtzun ti'n Asa tcyakil k'an pwak ex sak pwak aju atxtok tuj tja Kman ex tuj tja rey, ex xi tk'o'n cye ke xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj, tu'n t-xi cyi'n tuc'il Ben-adad aju rey te Siria, aju tcy'ajal Tabrimón ex tal tchman Hezión ex atzun najltok Ben-adad tuj Damasco. Ax icx xi t-sama'n jun tkanil cyja': 19E tbant ti'j jun kyol kcabil ic tza'n cybincha ke ktzan kman. Lu ma txi nsama'ne k'an pwak ex sak pwak te jun oyaj teya. K'uchin cuba aju yol cyajni bant ti'j tu'na tuc'il Baasa aju rey cye aj Israel, tu'ntzun mi'n cucx tk'ojin wi'je. 20Atzunte Ben-adad cub tuj twitz aju otok cub t-ximan rey Asa, e je'xtzun t-sama'n ke nejenel cye ke t-soldad k'ojlel cyi'j ke tnam cye aj Israel. Cyja'tzun e tzyet ke tnam lu tu'n: Ijón, Dan, ex Abel-bet-maaca, tuc'ix tcyakil tx'otx' Cineret ex tcyakil tx'otx' cye aj Neftalí. 21Tejtzun tbinte Baasa jlu, xi tcolin tu'n toc tk'o'n muro ti'j tnam Ramá ex aj meltz'aj tuj tnam Tirsa. 22E txquettzun cycyakil aj Judá tu'n rey Asa, mi jun tu'n tcyaj ten, ex xi cyi'n ke abj cyuc'ix ke tze', akeju otok che ajben tu'n Baasa tu'n toc tk'o'n muro ti'j tnam Ramá, ex cyu'ntzun ke abj ex ke tze' lu, jaw tbincha'n rey Asa tnam Geba tuj cytx'otx' tiyjil Benjamín, tuc'ix ju tnam Mizpa. 23Aju ch'intl tx'olbaben cabalxix ti'j Asa ex ti'j tbinchben ma'xix toclen, ex ti'j tcyakilju o tbincha ex cyi'j ke tnam e jaw tbincha'n, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey te Judá. Tej ttijin wen, oc jun yabil cyi'j ke tkan. 24Tejtzun tcyim, cu'x maku'n cyuc'il ktzan t-xe'chel tuj tnam Ttanmi David tbi. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Josafat aju tcy'ajal. 25Otok bant cab abk'i ttzyetlen tcawin Asa tuj Judá tej ttzyet tcawin Nadab cyxol aj Israel. Ate jlu tcy'ajal Jeroboam ex nok cab abk'i o cawin. 26Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman. O tbincha ic tza'nx ke il otok tbincha ktzan tman, ex cyu'ntzun ke jlu e binchan aj Israel il. 27Atzunte Baasa aju tcy'ajal Ahías aju tiyjil Isacar, baj tchmo'n jun c'loj xjal junx cyximbetz tuc'il tu'n cyk'ojin ti'j Nadab, ex cub byo'n Nadab cyu'n tuj tnam Gibetón, aju tnam lu cye aj Filistey. Ate Nadab cyuc'ix cycyakil soldad aj Israel otok baj cytxolban cyib ti'j tnam Gibetón tu'n cyk'ojin ti'j. 28Otok bant ox abk'i ttzyetlen tcawin Asa tuj Judá tej tcub byo'n Nadab tu'n Baasa, ex ax te Baasa cyaj ten cawil te t-xel Nadab cyxol aj Israel. 29Ex nok o'cx tej ttzyet tcawin e cub tbyo'n cycyakil ke xjal at cyxilen tuc'il Jeroboam; mi jun cyaj ank'in tu'n ic tza'nx otok tma Kman te Ahías aju aj Silo. 30Bant icju tu'n cylaj il e tbincha Jeroboam, ex cyu'ntzun ke jlu e binchan aj Israel il, ex cyja'tzun tzaj tk'oj Kman aju Cydios aj Israel. 31Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Nadab ex ti'j tcyakil aju tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 32Cucx oc k'oj cyxol Asa tuc'il Baasa aju rey cye aj Israel. 33Otok bant ox abk'i ttzyetlen tcawin Asa tuj Judá tej ttzyet tcawin Baasa tuj tnam Tirsa cyibaj cycyakil aj Israel. Ate Baasa tcy'ajal Ahías, ex o cawin 24 abk'i. 34Pero ke tbinchben mya ba'n e ela tuj twitz Kman, porque ax ke il e tbincha ic tza'n keju tbincha Jeroboam, ex tu'n jlu e binchan aj Israel il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\