1 REYES 19

1Oc ten Acab tx'olbalte te Jezabel aju t-xu'jil ti'j tcyakil aju otok tbincha Elías, ex tza'n tten otok che cub tbyo'n cycyakil ke t-sanjel Baal. 2Xitzun t-sama'n Jezabel jun t-sanjel k'malte ju yol lu te Elías: Na'nxtok tpon or tlokju nchi'j, otok cyima wu'ne, ic tza'n ma che naj ke t-sanjel Baal tu'na, ex katzun mi xcyima wu'ne, entons atzun kine ctzajel ncastiwoye cyu'n ke ndiose, chi Jezabel. 3Tzajtzun tchi ti'j Elías, ex xi ok clol tib tuj tnam Beerseba aju ta' tuj tx'otx' Judá, ex axtzun cyaj tk'o'n ju tmajen. 4Xi oktl Elías tuj be in xi' tuj tzkij tx'otx', enter jun k'ij o bet ex cub ke' t-xe' jun wi' tal tze'. Octzun ten na'l Dios ex tma: Acuxtzun ja'lo Nman, chin tbyoncuya, porque mya mas ba'n kine twitz ktzan nmane, tu'n wank'intle twitz tx'otx'. 5Cubtzun coẍe' t-xe' tal tze', ex ic' tan. Pontzun jun anjel ttxlaj, ocx tyucun ex tma te: We'ctza ex wa'na. 6Xitzun tque'yin Elías ti'jele, ex o til jun pan tzk'ajsa'maj tuj xk'a'l tcub nikayin ti'j twi', tuc'ix jun xar a'. Jawtzun we' Elías, o wa'n o c'an ex cub tan juntl maj. 7Ul t-anjel Kman tcabmajin, ocx tyucun ex xi tma'n te: We'ctza ex wa'na porque atx nim taj tu'n tbeta. 8Jawtzun we' Elías, o wa'n ex o c'an. Tu'nju twa baj, oc nim tipun tu'n tbet tuj 40 k'ij ex 40 konic'an, tejxi tpon max twi witz te Dios aju Horeb tbi. 9Tejtzun tpon, ocx tuj jun toy' pic, ex axtzun o ten jun konic'an. Tzajtzun yolin Kman tuc'il, ex chi cyja': ¿Ti in baj teya tzalu, Elías? 10Atzunte xi ttzak'we'n: Nman Dios, aya Tajaw Tcyakil, nimxix nganiye tu'n wajbene teya, atzun cye aj Israel ma tz'el cypa'n cyib ti'j ju yol cyaj bant ti'j tu'na cyuc'il; ma baj cyk'uchin ke t-altara, ex ma che cub cybyo'n ke t-sanjela tu'n spad. O'cx kine ma chin cyaj ten, ex lu in che jyon wi'je tu'n ncub byo'ne cyu'n, chi Elías. 11Atzunte Kman xi tma'n te: Tetza tzalu ex we'cuya nwitze twi witz. Ic'tzun Kman twitz toy' pic ex tzaj jun nintz cyk'ik' nimxix tipun wen, bi'x e pax ke witz tu'n cyk'ik' ex bi'x e je'x pax ke pic twitz Kman; pero mya ajuntok Kman tuj cyk'ik'. Tej twe' cyk'ik', tzaj jun cyaknajnab; ax icx mya ajuntok Kman tuj cyaknajnab. 12Tej twe' cyaknajnab, jaw jucpaj txkan k'ak'; pero ax mya ajuntok Kman tuj ju k'ak' lu. Te tibajxi ju k'ak', o binjtz jun tk'ajk'ajel cyk'ik' in jubin myaxix cyuw. 13Tej tbinte Elías jlu, xi tmuk'an twitz tu'n t-xbalun, etz tuj toy' pic ex cub we' ttzi'. Tbitzun Elías jun tk'ajk'ajel in tma'n: ¿Ti in baj teya tzalu, Elías? 14Atzunte xi ttzak'we'n: Nimxix nganiye tu'n wajbene teya Kman Dios, aya Tajaw Tcyakil, atzun cye aj Israel ma tz'el cypa'n cyib ti'j ju yol cyaj bant ti'j tu'na cyuc'il, ex ma baj cyk'uchin ke t-altara, ex ma che cub cybyo'n ke t-sanjela tu'n spad. O'cx kine ma chin cyaj ten, ex lu in che jyon wi'je tu'n ncub byo'ne cyu'n. 15Atzunte Kman xi tma'n te: K'oncuya be, taj meltz'aja tujx ju be jatum saja, tu'n tpona tuj lugar tzkij tx'otx' te Damasco. Octzun tpona c'oquel tk'o'na toclen ju xjal Hazael tu'n toc te rey tuj tx'otx' Siria. 16Ax icx k'on oca toclen Jehú aju tcy'ajal Nimsi tu'n toc te rey cye aj Israel, ex atzunte Eliseo aju tcy'ajal Safat aju aj Abel-mehola, k'on oca toclen te nsanjele te t-xela. 17Cyja'tzun, ka at jun ma tzokpaj tu'n mi'n tcub byo'n tu'n t-spad Hazael, a Jehú cbel byonte te, ex ka at jun ma tzokpaj tu'n mi'n tcub byo'n tu'n t-spad Jehú, a Eliseo cbel byonte te. 18Ex akine chin cyjel clonte wuk mil xjal cyxol aj Israel, akeju minti' ma che cub ẍmeje' twitz Baal, ex minti' ma tz'el cytz'uban cyi'j ke tkan. 19Ic'tzun Elías tuj ju lugar lu ex cnet Eliseo tu'n, aju tcy'ajal Safat, in ch'ocantok. Nejni cablaj moj wacẍ twitz Eliseo ex a in ch'ocan ti'j ju mancbil moj. Xitzun lak'e' Elías tuc'il, el ti'n t-ẍjo'w ex oc tk'o'n ti'j Eliseo. 20E cyajtzun tk'o'n Eliseo ke wacẍ, xi kelan tu'n tpon canun tuc'il Elías ex xi tma'n te: —K'ontza ambil weye tu'n tel ntz'ubane twitz nmane ex twitz ntxu'ye tu'n tbaj nk'olben wibe cyuc'il, ex chin xel lpe'ye ti'ja. —Ba'n tu'n t-xi'ya, chi Elías, minti' nno'c nmayo'na tu'n tbinchanteya jlu. 21Eltzun tpa'n tib Eliseo ti'j Elías, e cub tbyo'n cabe wacẍ aju in ch'ocantok ti'j, ex ax aju tze' in ajben te cyyuw wacẍ tuc'ix punt ajben te si' tu'n ttzk'aj chibj, ex xi tk'o'n te cychi' ke xjal. Octzun lpe' ti'j Elías ex oc te onil te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\