1 REYES 2

1Tej ch'ixtok tcyim David, xi tma'n te Salomón aju tcy'ajal alcye tu'n tbinchante, ex chi cyja': 2—Ch'ix ncyime. Ch'ix wic'e twitz tx'otx'. Cyja'tzun tenx tipuna ex tz'ocxa xinak. 3Binchama tcyakilju in tma'n Kman aju Tdiosa; binchama aju tajbil, ex che japunx ke tley tu'na cyuc'ix ke tmandamyent ex ke t-xnak'tzbil, ic tza'n tz'iban tuj tley Moisés, tu'ntzun tel ba'n teya tuj tcyakilju oc tbincha'ya, ex nok ja'xja ma txi'ya, 4tu'ntzun tjapun tyol Kman aju tzaj ttziyan weye, chitzun cyja': Ka ma tz'oc cycwentin cyib ke tc'wa'la tu'n cyten ba'n, ex ka ma che oc lpe' wi'je tu'n tcyakil cyanmi ex tu'n tcyakil cyc'u'j, cucxtzun che jawil nsc'o'ne ke xjal cyxol tiyjila tu'n cyoc te rey cyxol aj Israel, chi Dios tzaj tma'n weye. 5Ja'lo, ba'ntl tu'na aju tbincha Joab wi'je, aju tal Sarvia, ex ka aju tbincha cyi'j ke cabe nejenel cye soldad cye aj Israel; ti'j Abner aju tcy'ajal Ner, ex ti'j Amasa aju tcy'ajal Jeter. Atzun ke jlu e cub tbyo'n mer ic tza'n tuj k'oj ex minti' k'oj; oc tx'itl cychc'el ti'j c'albil tc'u'j ex cyi'j t-xajab. 6Tu'ntzun jlu binchama alcye ba'n tuj twitza, ex mya tuj cheba tu'n tcyim Joab. 7Atzun ke tc'wa'l Barzilai aju aj Galaad, binchama xtalbil cye, ex ba'n tu'n cywa'n junx tuc'ila ti'j tmesa, porque atzun ke jlu e oc c'a'chan weye tej wel oke twitz termaniya Absalón. 8Ax icx k'o'nca cwent ti'j Simei aju at tuc'ila, aju tcy'ajal Gera aju tiyjil Benjamín ex aj Bahurim. Atzun xjal lu nim o yasun wi'je tuj k'ij tej cyja'tok nxi'ye tuj tnam Mahanaim, pero te tibajxi jlu tzaj canul wi'je ttzi nima Jordán, ex xi nma'ne jun yol axix toc twitz Kman tu'n mi'n tcub nbyo'ne. 9Mi'n cub tnajsa'na til xjal lu. Aya jun xjal nim tnabl ex c'elel tnic'a ti'j alcye tu'n tbant tu'na ti'j, pero tz'oc tililx tu'na tu'n tcub tbyo'na xjal lu, tu'n mi'n tcyim tuj cheba, chi David xi tma'n te Salomón. 10Cyimtzun David, o pon cyuc'il ktzan t-xe'chel ex cu'x maku'n tuj tnam Ttanmi David tbi. 11O ten David te rey cyxol aj Israel 40 abk'i; wuk abk'i o ten tuj tnam Hebrón ex 33 abk'i tuj Jerusalén. 12Oc Salomón te rey te t-xel David aju ktzan tman, ex aju tcawbil Salomón o ten tuj segur. 13Ul Adonías aju tal Haguit tuc'il Betsabé aju ttxu' Salomón, ex xitzun tkanin Betsabé te: —¿Tkanil tzalajbilpe k'i'n tu'na? —Ictzunju, chi Adonías xi ttzak'we'n. 14Ex tmatl: At jun yol cxel nma'ne teya. —K'mantza, chi Betsabé xi ttzak'we'n. 15—Ba'n tu'na, aju cawbil otok tz'oc te weye, ex cycyakil aj Israel in che ximantok ti'j ka akine cyrey. Pero aju oclenbaj lu ma tz'el k'i'n weye ex ma txi k'o'n te witz'ine, porque banin ti'j tu'n Kman tu'n toc te te. 16Ja'lo, o'cx waje tu'n t-xi nkanine jun xtalbil teya. Mi'n cub t-xc'ayina, chi Adonías xi tma'n. —Chux yolina, chi Betsabé xi ttzak'we'n. 17Xitzun tma'n Adonías te: —In chin cubsane twitza tu'n t-xi tkanina te rey Salomón tu'n ttzaj tk'o'n Abisag aju aj Sunem tu'n toc te nxu'jile. Mlay cub t-xc'ayin teya. 18—Ba'n, jacu chin yoline ti'ja twitz rey, chi Betsabé xi ttzak'we'n. 19Cyja'tzun xi' Betsabé yolil tuc'il rey Salomón ti'j Adonías. Atzunte rey jaw we' c'molte ttxu' ex cub moc'e' twitz, ex cub ke' juntl maj tuj tk'ukbil, ex xi tma'n tu'n ttzaj k'i'n jun k'ukbil tu'n tcub ke' ttxu' tibaj. Cubtzun ke' ttxu' tuj tbank'ab, 20ex xi tma'n te cyja': —At jun tal nkanbetze teya. In chin cubsane twitza tu'n mi'n tcub t-xc'ayina. —Nan, kanintza weye alcye tajbila, mlay cub nxc'ayine teya, chi rey xi ttzak'we'n. 21—K'ontza ambil te Abisag aju aj Sunem tu'n toc te t-xu'jil Adonías aju ttzica, chi ttxu' o tma. 22—¿Tiku'n in tzaj tkanina Abisag aju aj Sunem tu'n toc te t-xu'jil Adonías? Chi rey xi ttzak'we'n te ttxu'. Junx ta' jlu mer ic tza'n in tzaj tkanina tu'n t-xi nk'o'ne woclene te tu'n toc te rey, porque atzun ntzique jlu, ex tu'nju atzun ta' pal Abiatar tuc'il, tuc'ix Joab aju tal Sarvia. 23Atzunte rey Salomón xi tma'n jun yol axix toc twitz Kman: Awt Dios cub k'onte ncastiwoye cyuwxix wen ka mi'n ma cyim Adonías wu'ne ti'j ju yol ma tma. 24Cxel nma'ne jun yol axix toc twitz Kman, aju ma cyuwsante weye tu'n woque te rey te t-xel David aju ktzan nmane, ex ma tma weye ka cucx tu'n cyjaw t-sc'o'n ke wiyjile che ul itz'j te tibajxi tu'n cyoc te rey; cyja'tzun cnajel Adonías bi'x ja'lo. 25Xitzun tk'o'n rey Salomón orden te Benaía, aju tcy'ajal Joiada, tu'n t-xi' byolte Adonías; xi'tzun Benaía ex cub byo'n Adonías tu'n. 26Ax icx xi tma'n rey te pal Abiatar: —Txi'ya tuj tnam Anatot jatum ta' ttx'otx'a. Masque tuc'ixa at toclena tu'n tcyima, pero mlay cub nbyo'na porque aya xi ikante cax c'ubl tley Kman twitz David aju ktzan nmane, ex ax ke yajbil ic'x tu'na ic tza'n te ktzan nmane ic'x tu'n, chi rey. 27Cyja'tzun tten el k'i'n toclen Abiatar te pal te Kman tu'n Salomón, ex cyja'tzun tten o japun aju otok tma Kman tuj tnam Silo cyi'j ke tiyjil Elí. 28Tejtzun tbinte Joab ka otok cyim Adonías, ex como otok tz'oc tmojban tib tuc'il Adonías, masque minti' oc tmojban tib tuc'il Absalón, xi ok tuj tja Kman ex oc tclon tib ti'j altar. 29Pero xi k'ma'n te rey Salomón ka otok txi ok Joab tuj tja Kman ex otok tz'oc tclon tib ti'j altar. Xitzun sama'n Benaía, aju tcy'ajal Joiada, tu'n Salomón, byolte te. 30Xi'tzun Benaía tuj tja Dios ex xi tma'n te Joab: —Ma tzaj tk'o'n rey orden tu'n tetza. Atzunte Joab xi ttzak'we'n: —Mlay chin exe. Ax chin cymele tzalu. Xi'tzun Benaía tuc'il rey k'malte aju tzak'webl otok tzaj tma'n Joab te. 31Atzunte rey xi ttzak'we'n: —Binchama ic tza'n in tma'n. Byoncuya ex maku'n cu'xa tu'ntzun tnaj aju il tuj tja ktzan nmane, ax icx tuj weye nja, aju tbincha Joab tej cycub tbyo'n ke xjal minti' cyil. 32Ctzajel tk'o'n Kman tcastiw tu'n tlaj il tbincha, porque minti'tok bin ktzan nmane ti'j tej cycub tbyo'n Joab tu'n spad cabe xinak ba'n cymod ex mas tz'aklxix ke twitz, ex atzun ke jlu: Abner aju tcy'ajal Ner, nejenel cye soldad aj Israel, tuc'ix Amasa aju tcy'ajal Jeter, nejenel cye soldad aj Judá. 33Aju il tbincha Joab cyi'j cabe xjal lu, tibajx cbel tz'ak ex cyibaj ke tiyjil te jumajx. Atzunju t-xtalbil Kman cucx ctel tuc'il David ex cyuc'il cycyakil tiyjil, ex cyuc'il ke tiyjil che oquel te rey te tibajxi, ex ti'j tk'ukbil jatum o cawin. 34Xi'tzun Benaía aju tcy'ajal Joiada, ex cub byo'n Joab tu'n. Ex cu'x maku'n ax tuj ttx'otx' tuj lugar tzkij tx'otx'. 35Octzun k'o'n Benaía tu'n rey te nejenel cye soldad te t-xel Joab, ex aju pal Sadoc oc k'o'n tu'n te t-xel Abiatar. 36Te tibajxi xi txocbaj Simei tu'n rey ex xi tma'n te cyja': —Binchan jaw jun tjaya tuj Jerusalén tu'n tnajana tuj, ex mi'n tz'exa tu'n t-xi'ya tuj juntl part, 37porque ka ma tz'exa ex ka ma tz'ic'xa jlajxi tk'ab xak Cedrón, atzun k'ij cnajela, ex axa at til ti'j tcamica. 38Atzunte Simei xi ttzak'we'n te rey: —Ba'n, jacu bant wu'ne aju ma tmaya, Tat Rey. Nim tyemp o najan Simei tuj Jerusalén. 39Pero tbajlenxi ox abk'i, e ex ok cabe tmajen ex e je'x najal tuc'il Aquis aju tcy'ajal Maaca, aju toctok te rey tuj tnam Gat. Tejtzun tpon tkanil tuc'il Simei ka otok che pon cabe tmajen tuj tnam Gat, 40octzun tk'o'n t-siy tbur ex xi'tzun jyolte cye tmajen tuj tnam Gat jatum ta'tok Aquis, ex ajtz meltz'aj Simei tuj tnam Gat cyuc'il ke tmajen. 41Pero pon tkanil tuc'il Salomón, ka otok tz'ex Simei tuj Jerusalén tu'n t-xi' tuj tnam Gat, ex otok tzul meltz'aj. 42Xitzun txocbaj Simei tu'n rey ex xi tma'n te: —¿Minti'petzun xi nma'ne teya jun yol axix toc twitz Kman: Nok alcye k'ij ma tz'exa tu'n t-xi'ya tuj juntl lugar, atzun k'ij tu'n tcyima? ¿Myapetzun tzaj ttzak'we'na ka ba'n jlu ex attok tu'n nxi tnimana? 43¿Tiku'ntzun minti' ma japun tu'na aju yol xi ttziyana te Kman, ex minti' ma txi tnimana aju orden o txi nma'ne teya? 44Ba'n tu'na aju mya ba'n tbinchaya ti'j David aju ktzan nmane. Cyja'tzun ma tbincha Kman tu'n tcub tz'ak tibaja aju mya ba'n ma bant tu'na. 45Atzun weye chin bel cy'iwla'ne, akine rey Salomón, ex te jumajx cyjel ten aju tk'ukbil David te cawbil twitz Kman, chi Salomón. 46Xitzun tk'o'n rey orden te Benaía aju tcy'ajal Joiada, tu'n tcub byo'n Simei tu'n. Etztzun Benaía ex cub byo'n Simei tu'n. Cyja'tzun tten o cyuwset ju cawbil tuj tcwent Salomón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\