1 REYES 3

1Moje' tyol Salomón tuc'il Faraón aju rey te Ejipt, tu'nju jaw moje' tuc'il tme'jel Faraón, ex xi ti'n Salomón txin lu tuj tnam Ttanmi David tbi, acux in binchet tja rey tuc'ix tja Kman, ex tuc'ix muro tu'n toc ti'jele tnam Jerusalén. 2Ke xjal in xi cyk'o'ntok chojbil cywi' ke witz jatum in che cub ten c'ulul te Dios, porque tuj tk'ijlalil lu na'nxtok tjaw bincha'n tja Dios te c'ulbil te. 3At-xix tc'u'j Salomón ti'j Kman, ex in che japun tley tu'n, ic tza'n cyaj tma'n David te, aju ktzan tman, pero o'cx ch'in, in xi ajtok Salomón k'olte chojbil cywi' ke witz, ex in cubtok tpatun storac ma chixin. 4Ax icx in xi ajtok Salomón k'olte chojbil twi witz Gabaón jatum in che c'ulun xjal, porque aju lugar lu ma' toclen cywitz mastl, ex cub tpatun jun mil alumaj te oyaj te Dios tuj lugar lu. 5At jun konic'an cub tyec'un tib Kman twitz Salomón tuj witzic' twi witz Gabaón, ex tzaj tma'n Kman te cyja': Kanintza weye alcye taja, jacu txi nk'o'ne teya. 6Atzunte Salomón xi ttzak'we'n: O tbinchaya nim xtalbil te ktzan nmane David aju tmajena, porque ate David ocslalxix ti'ja ex tz'aklxix ex o bet tuj tumelxix twitza. Cyja'tzun o tbinchaya nimxix xtalbil te, ex ma tzaj tk'o'na ambil tu'n toc jun tcy'ajal te rey te t-xel, ic tza'n ma bant ja'lo. 7Aya Nman Dios, ma chin oc tk'o'na te rey te t-xel David aju ktzan nmane, masque ma cu'xunx kine ex na'nx tel nnic'e ti'j alcye tu'n nbinchanteye. 8Pero ma chin cub tene cywitz ke xjal etzan tu'na, akeju ma che jaw t-sc'o'na; jun tnam ma'xix wen, ex tu'nju nimxix xjal, mlay bant cyajlanjtz ex mlay tz'el nic'baj cyi'j jte' cybet. 9K'ontza nnable tu'n tbant ncawine cyibaj ke xjal etzan tu'na, ex tu'n tel nnic'e ti'j alcye ba'n ex alcye mya ba'n; porque ¿alcye jun jacu bant tcawin cyibaj ke xjal etzan tu'na, nimxix cybet? Chi Salomón. 10Ba'n e'la tuj twitz Kman aju tkanbetz Salomón, 11ex tzaj tma'n te: Tu'nju ma tzaj tkanina jlu weye, ex minti' ma tzaj tkanina tu'n t-xi lak'e' tuj tank'ibla, ex ka tu'n tten tk'inumabla, ex ka tu'n cycyim ke aj k'oj ti'ja, nok o'cx ma tzaj tkanina tnabla tu'n tbinchanteya ti'j cyxtis xjal, ex tu'n tbant tcawina tuj tumelxix; 12ja'lo cxel nk'o'ne teya aju ma tzaj tkanina weye. Cxel nk'o'ne tnabla ex tojtzkibla; mi a'l juntl o ten tnabl ojtxi ex mi a'l juntl cxel k'ot tnabl te tibajxi ic tza'n teya. 13Ex mya nok o'cx jlu, ax icx cxel nk'o'ne teya aju minti' ma tzaj tkanina, cxel nk'o'ne tk'inumabla tuc'ix tajwalila, tu'ntzun mi a'l juntl rey cpol ic tza'n teya tuj tcyakil tank'ibla. 14Ka ma tbinchaya aju wajbile, ex ka ma che japun ke nleye tu'na ex ke nmandamyente, ic tza'n o japun tu'n David aju ktzan tmana, cxel nlak'ba'ne tuj tank'ibla, chi Dios te Salomón. 15Tejtzun tel twatl Salomón, eltzun tnic' ti'j ka nok jun witzic' jlu. Ex tej tpon tuj Jerusalén, xi' jatum ta' ju cax c'ubl tley Dios, ex e cub tpatun ke alumaj te jun oyaj te Kman, cyuc'ix ke chojbil te mojbabl tibil. Te tibajxi, tbincha jun nintz wa'n cye cycyakil aj sanjelal at cyoclen ttxlaj. 16Tuj tk'ijlalil lu e pon cabe xu'j tuc'il rey; jawni cywitz xu'j lu cyuc'il xinak. 17Tejtzun cyocx xtisil twitz, tma jun: —Tat Rey, aju xu'j lu ex akine junx ja ato'cxe tuj, ex tej tul itz'j jun wale, aju xu'j lu ax ta' wuc'ile. 18Tuj toxin k'ij tul-len itz'j weye wal, ax icx te xu'j lu ul itz'j tal. O'cx kcabix keye ato'ye tuj kjaye; minti' juntl xjal at kuc'ile. 19Pero at jun konic'an o cyim tal ju xu'j lu, porque tjak'x o cyaj tal. 20Jawtzun we' tmij ak'bil, atzun weye in chin tantoke, el ti'n ju wale ntxlaje, ex cub coẍe' tuc'il, ex pontzun tk'a'cj ntxlaje aju te tal otok cyim. 21Tejtzun tcub k'ij in jaw we'ye tu'n t-xi nk'o'ne tch'u' wale, pero tej toc nque'yine, otok cyim. Ocxixtzun nk'o'ne cwent ti'j tuj t-spic'umal tkan k'ij, ex el nnic'e ti'j mya a wale aju otok tzaj waline, chi xu'j. 22Atzun juntl xu'j tma: —Mi'n, axwe wal aju itz'x, ex aju teya tal a aju ma cyim. Pero xi ttzak'we'n ju xu'j otok yolin nej: —Mi'n, aju teya tal a aju ma cyim, ex atzun weye wal, atzun aju itz'x. Atzun o cybincha twitz rey, in che wuljtok tuc'il cyyol. 23Atzunte rey xi tma'n: Chi jun xu'j, awe wal aju itz'x, ex aju cyimni atzun teya; pero ax icx tyol juntl xu'j: Mi'n, aju teya tal a aju ma cyim ex atzun weye wal, atzun aju itz'x. 24Xitzun tma'n rey cyja': —Cyi'ntze jun spad tzalu. Tejtzun tpon k'i'n spad tuc'il, 25xi tma'n: —Cytx'emin cube tmij tal ne' itz'x, ex cyk'onxe jun piẍ te jun xu'j, ex juntl piẍ te juntl xu'j. 26Atzunte ttxu' tal ne' itz'x tzaj nimxix tbis ti'j tal, ex xi tma'n te rey: —Tat Rey, binchama xtalbil tu'n mi'n tcub tbyo'na tal ne' itz'. Mejor k'onxa tal ne' teju xu'j lu. Atzunte juntl xu'j tma: —Mi'n tzaj k'o'n tal ne' te teya, ex mi te weye. E tcub tx'emin tmij tal ne'. 27Atzunte rey xi tma'n: —Cyk'onxe tal ne' itz'x teju xu'j xyolin nej. Mi'n cub cybyo'ne, porque aju xu'j lu atzun mera ttxu' tal ne'. 28Cycyakil aj Israel o cybi tej tbant ti'j cyxtis cabe xu'j lu tu'n rey Salomón; cyja'tzun o che labin ti'j tu'nju el cynic' ti'j, a Dios otok tzaj k'onte tnabl tu'n tcawin tuj tumelxix.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\