1 REYES 6

1Tej otok bant cyaje syent tuc'il 80 abk'i cyetzlen aj Israel tuj Ejipt, ex tuj tcyajin abk'i ttzyetlen tcawin Salomón cyxol aj Israel, tuj xjaw Zif tbi, aju tcabin xjaw te abk'i, tzyet ak'untl tu'n Salomón tu'n tjaw binchet tja Dios. 2Aju tja Dios jaw tbincha'n rey Salomón, 30 var tnukbil, ex laj var tuj t-ẍcyin, ex olaj var twa'l. 3Aju tnukbil twitz tja Dios laj var ic tza'nxju tuj t-ẍcyin, ex jwe' var twitz. 4E cyaj tk'o'n Salomón ke tventanil tja Dios xawc'in cyoy'. 5Ex ti'jx cyoxil pac' tcajonil tja Dios e baj tbincha'n ke tal cwart; tza'nx ti'jele cwart matij, ax icx ti'jele cwart Mas Xjanxix. 6Aju tnejel col ja te cab var tuc' mey tuj, atzun tcabin col ja te ox var tuj; ex aju toxin col ja, ox var tuc' mey tuj; ex tu'n jlu oc najyin tpimil tcajonil tja Dios, tu'ntzun mi cyocx ten ke tkul ja ti'j tcajonil tja Dios. 7Tej tbinchet tja Dios e ajben ke abj otok che baj xpe'lin wen, cyja'tzun, tej tbant ju ja misicyer martiy o k'ajt, ex mi achwel, ex mi juntl macbil c'uxbil. 8Aju ttzi' tal cwart tuj tnejel col atzun ta' tuj tumlal tnayaj k'ij, ex at jun be colocol ex sutpi'n tjaw, tu'n cyjapun xjal tuj tcabin ex tuj toxin col ja. 9Tejtzun tbant tja Dios tu'n Salomón, tcyakil tze' jax twi ja puro wi'ten. 10Ex e jaw tbincha'n ke cwart ti'jele tja Dios, ex teyle junjun col ja te cab var tuc' mey twa'l, ex aju cykul tal ja e jax k'o'n, puro wi'ten ke ex nok e pon taque' ti'j tcajonil tja Dios. 11Tzajtzun yolin Kman tuc'il Salomón ex tma cyja': 12Ti'j ju ja lu aju niban tbant tu'na, waje tu'n t-xi nma'ne jun nyole teya: Ka ma beta ic tza'nx in tma'n nleye ex nxnak'tzbile, ex ka ma che japun nmandamyente tu'na, ex ka ma tbinchaya ic tza'nx in cyma'n, cjapuneltzun wu'ne aju yol xi ntziyane ti'ja te David aju ktzan tmana; 13ex ax chin tele cyxol aj Israel, ex mlay che cyaj ncoline ke xjal etzan wu'ne, chi Dios. 14Cyja'tzun tten japun baj tcyakil ak'untl ti'j tja Dios tu'n Salomón. 15Oc tk'o'n ke tz'lom wi'ten twitzile ja te tujxi, xi ke' twitz tx'otx' ex japun baj tjak' c'a's, ex cub tk'o'n tz'lom tzaj twitz tx'otx' tuj ja. 16Ax icx baj tbincha'n jun cwart max t-xe'pun tja Dios te laj var tnukbil, ex oc tk'o'n tbi ju cwart lu Lugar Mas Xjanxix, ex baj tk'o'n tz'lom tujile, xi'x ke' twitz tx'otx' ex japun baj tjak' c'a's. 17Aju tnejel cwart te tja Dios tcub twitz ju Lugar Mas Xjanxix, ex winkin var tnukbil. 18Twitzile ja te tujxi oc tk'o'n tz'lom wi'ten cyoc cyilbilal bech twitz, tuc'ix tilbilal twitz tze' tbanilxix que'yin. Tcyakil jlu puro wi'ten, misicyer jun abj o cyaj ten k'ancha'l. 19Baj tbincha'n Salomón ju Lugar Mas Xjanxix tuj tja Dios tu'n tocx c'u'n cax c'ubl tley Dios tuj. 20Aju tnukbil ju Lugar Mas Xjanxix laj var, ex aju tuj t-ẍcyin ax laj var, ax icx ju twa'l ax laj var. Ex baj tlo'tzin tujile cwart lu tu'n k'an pwak tbanilxix, ax icx aju altar binchamaj ti'j tze' wi'ten baj tlo'tzin ti'jele tu'n k'an pwak. 21Ax icx oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix tujile tja Dios tuc'ix tuj Lugar Mas Xjanxix, ex cyxoltzun ju Lugar Mas Xjanxix tuc'il ju Lugar Xjan cub tk'o'n ke caden k'an pwak cytx'otx'il. 22Tcyakil tuj tja Dios baj tlo'tzin tu'n k'an pwak, ax icx ju altar aju tcub twitz ju Lugar Mas Xjanxix. 23Ex baj tbincha'n Salomón cabe tilbilal querubín, tze' olivo ke, ex e ocx tk'o'n tuj Lugar Mas Xjanxix. Teyle junjun jwe' var twa'l. 24Aju cyxic', cab var tuc' mey tkan junjun. Ex aju tkan cyxic' tu'n cycabil pac', jwe' var. 25Ke cabe tilbilal querubín lu junx ta' echbin cye; ax jwe' var tkan t-xic' jun, ax icx juntl, ex junx ta' binchben cye. 26Aju cywa'l ax jwe' var junjun. 27E ocxtzun tk'o'n Salomón tuj Lugar Mas Xjanxix lic'un cyten ke cyxic', cyja'tzun, aju t-xic' jun max ponin twitz jun pac' ja, ax icx te juntl, max ponin twitz juntl pac' ja, atzun juntl pac' ttxa'n cyxic' tmojban tib tuc'il te juntl tuj tmij Lugar Mas Xjanxix. 28Baj tlo'tzin Salomón k'an pwak cyi'j ke tilbilal querubín, 29ax icx twitz tcyakil tcajonil tja Dios te tujxi, tza'nx ju Lugar Xjan, ax icx ju Lugar Mas Xjanxix, e baj tbincha'n ke tilbilal querubín cyuc'ix cyilbilal tkan xa'j ex cyilbilal bech. 30Ax icx cub tlo'tzin k'an pwak cyibaj tz'lom akeju cycub twitz tx'otx' tuj tja Dios, tza'nxix tuj Lugar Xjan ax icx tuj Lugar Mas Xjanxix. 31Te tlamel ttzi ja teju Lugar Mas Xjanxix, tz'lom tze' olivo oc tk'o'n, ex ke tmarquil te jwe' pac' tten cytxlaj. 32Cabe piẍ tlamel e oc, tz'lom olivo ke, ex e baj tbincha'n ke tilbilal querubín cywitz, cyuc'ix cyilbilal tkan xa'j ex cyilbilal bech; ex baj tlo'tzin k'an pwak cyi'j cycyakil ke tilbilal lu. 33Ax icx ajben tze' olivo te cyaje cytxlaj te tmarquil ttzi ja teju Lugar Xjan. 34Atzun ke cabe tlamel ja lu tz'lom tzaj ke ex te cabe piẍ junjun; in che jaket ex in che lamet. 35Cywitz ke tlamel ja lu e oc tbincha'n ke tilbilal querubín, cyuc'ix tilbilal tkan xa'j ex cyilbilal bech, ex baj tlo'tzin k'an pwak cyi'j. 36Ax icx baj tbincha'n jun muro ti'jele ttxa'n pe'n tcub twitz tja Dios; te ox txol abj xpe'limaj ke ex jun txol viga wi'ten xi' tibaj. 37Tuj tcyajin abk'i toclen Salomón te rey, tuj xjaw Zif tbi, atzun tcub ke' t-simyentil tja Kman; 38ex tujtzun tjunlajin abk'i toclen te rey, tuj xjaw Bul tbi, aju twajxakin xjaw te abk'i, atzun tbaj bant tcyakil ak'untl ti'j tja Dios, ic tza'nx otok bant ti'j nej. Tuj wuk abk'i o bant tja Dios tu'n Salomón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\