1 REYES 9

1Tej tbaj bant tja Kman tu'n Salomón, tuc'ix ju tex tja ex tuc'ix tcyakilju ximamaj tu'n, 2cub tyec'un tib Kman twitz Salomón tcabmajin, ic tza'n tej tcub tyec'un tib tuj lugar Gabaón, 3ex tzaj tma'n te: Ma nbiye aju tcubsbila ex aju ma tzaj tkanina weye, ex ma cub ncy'iwla'ne aju ja lu aju ma jaw tbincha'na, jatum tu'n ttzaj na'n nbiye tuj te jumajx. Cucx c'oquel ncwentine aju ja lu, ex cucx tzul nna'ne. 4Atzun ja'lo, ka ma beta tuj tumelxix nwitze ex minti' tpaltila, ic tza'n o tbincha David aju ktzan tmana, ex ka ma japun tu'na tcyakilju o txi nma'ne teya, ex ka ma che'x tnimana ke nleye ex ke nxnak'tzbile, 5akine chin cyuwsalte tcawbila te jumajx cyxol aj Israel, ic tza'n o txi ntziyane te David aju ktzan tmana, tej t-xi nma'ne te ka ax cyxol ke tiyjil cucx tu'n cyjaw nsc'o'ne ke xjal tu'n cyoc te cawil cyibaj aj Israel. 6Pero ka akeye, ex ka ake cyc'wa'le ma tz'el cypa'n cyibe wi'je, ex ka mi'n ẍe japun ke nmandamyente ex ke nleye cyu'ne, aju o txi nma'ne cyeye, ex ka ma che c'ulune cywitz junxitl dios, ex ka ma che ajbene cye, 7akine chin elex lajonte cye aj Israel tuj tx'otx' o txi nk'o'ne te cyetzbil, ex aju ja ma baj ncy'iwla'ne cyjel ncoline, ex ke aj Israel che oquel xmayin cyu'n cycyakil nasyon ex che elel ic'un. 8Ex aju ja lu cbel k'uchj, ex cycyakil xjal che ic'el bet ttxlaj ttx'akan ja che jawil labin ti'j ex che oquel ten xmayil ti'j ex oc cyma': ¿Tiku'n ma tbincha Dios icju ti'j tnam lu ex ti'j ja lu? 9Ex ctzajel tzak'we'n cye: Tu'nju ma tz'el cypa'n cyib ti'j Cydios aju etz k'inte cye cyxe'chel tuj Ejipt, ex tu'nju ma che oc ten c'ulul cywitz junxitl dios ex ma che ajben cye; tu'ntzun tlaj tcyakil jlu ma tzaj tk'o'n Dios jun nintz mya ba'n cyibaj, che chilo xjal, chi Dios. 10Winkin abk'i xi ti'n tu'n tbant cabe ja tu'n Salomón, aju tja Dios ex tuc'ix ju tex tja, 11ex tbajlenxi jlu xi tk'o'n Salomón winkin tnam ate' tuj Galiley te Hiram aju rey te tnam Tiro, te cyxel ke tze' wi'ten, ke tze' tzaj, ex tcyakil k'an pwak aju otok tzaj tk'o'n Hiram te. 12Tejtzun t-xi' Hiram que'yil cye ke tnam akeju otok che tzaj tk'o'n Salomón te, minti' o tzalaj cyi'j, 13ex tma: ¿Erman, maj atzun ke tnam lu ma che tzaj tk'o'na weye? Chi Hiram. Cyja'tzun aju lugar jatum ate' ke tnam lu oc tk'o'n tbi Cabul, ex axtzun tbi toc ja'lo. 14Aju k'an pwak xi tk'o'n Hiram te rey Salomón, japun jun tajlal te 87 quintal. 15Atzun ke ak'untl lu oc tk'o'n rey Salomón lajwers ti'j tu'n tbant cyu'n ke xjal mya aj Israel ke tej tbant tja Kman, tuc'ix tja rey, tuc'ix tu'n tnojset jul tu'n toc te chk'ajlaj, ex xi tbincha'n ju muro tocsa'n ti'j Jerusalén, ex e jaw tbincha'n juntl maj ke tnam Hazor, Meguido ex Gezer. 16Otok tzyet tnam Gezer tu'n Faraón aju rey tuj Ejipt, cub tpatun ex e cub tbyo'n cycyakil aj Canaán najlketok tuj tnam, ex xitzun tk'o'n te jun oyaj te tme'jel tej tmoje' tme'jel tuc'il Salomón. 17Jawtzun tbincha'n Salomón juntl maj ju tnam Gezer, tuc'ix ju tnam Bet-horón aju tcub cubni, 18cyuc'ix ke tnam Baalat ex Tamar, akeju ate' tuj lugar tzkij tx'otx' te Judá. 19Ax icx jaw tbincha'n juntl maj cycyakil tnam jatum in xi c'u't twitz awal, ax icx ke cwartel jatum in che ocx ten ke carwaj in che ajben tuj k'oj, cyuc'ix ke cwartel cye soldad in che bet cyibaj chej, ex tcyakil aju tajbiltok tu'n tbant tuj Jerusalén, tuj tiwitz tx'otx' Líbano ex tuj tcyakil tx'otx' attok tjak' tcawbil. 20Atzun ke xjal najlke cyuj, akeju aj Amorrey, ke aj Hetey, ke aj Ferezey, ke aj Hevey ex ke aj Jebusey, akeju e cyaj ank'in, ake jlu mya aj Israel ke, 21akeju cyiyjil e cyaj ten te tibajxi tuj tx'otx' ex minti' e naj cyu'n aj Israel, atzun ke jlu e oc lajwersin ti'j ak'untl tu'n Salomón, ax icx in bant cyi'j ja'lo. 22Pero minti' e oc tk'o'n ke aj Israel ak'nal ti'j ak'untl lajwers in bant, nok o'cx e oc tk'o'n te soldad, ex at xi tk'o'n cyoclen tu'n cyten ttxlaj, ex at e oc te nejenel cye soldad ex te nejenel cye soldad cyocx cyuj carwaj in che ajben tuj k'oj ex cye ke soldad cyjax cyibaj chej. 23Ax icx oc tk'o'n jwe' syent tuc' 50 te caporal; tuj cycwenttzun ke jlu cyaj tk'o'n Salomón ak'untl, ex atzun ke jlu in che k'mante cye xjal nok alcye ak'untl tu'n tbant. 24Aju tme'jel Faraón etz tuj tnam Ttanmi David tbi ex xi' najal tuj ja otok jaw tbincha'n Salomón te te. Cu'xtzun tnojsa'n Salomón jul tu'n toc te chk'ajlaj. 25Tbajlenxi bant tja Dios, ox maj tuj abk'i in xi tk'o'n Salomón ke oyaj patun in che cub, cyuc'ix ke chojbil te mojbabl tibil in cub tk'o'n tibaj altar aju otok jaw tbincha'n te Kman, ax icx in cub tpatun storac twitz Kman. 26Ax icx cub tbincha'n rey Salomón ke barc tuj lugar Ezión-geber, aju tcub junx tuc'il tnam Elat tuj cytx'otx' aj Edom, aju ta' ttzi' ju mar Cyak Que'yin. 27Xi t-sama'n Hiram ke xjal at cynabl tu'n cyyucun barc, tu'n cyxi' tuj barc junx cyuc'il xjal at cyoclen ttxlaj Salomón. 28E pon tuj ju lugar Ofir tbi, ex atzun tzaj cyi'n ox syent tuc' laj quintal k'an pwak, ex ul cyi'n tu'n tpon tuc'il rey Salomón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\