1 SAMUEL 1

1Tuj tiwitz tx'otx' cye tiyjil Efraín attok jun lugar Ramá tbi, atzun najltok jun xinak tiyjil Zuf, Elcana tbi. Jeroham tbi tman, ex Eliú tbi tchman, atzun ttxca tchman Tohu tbi, aju tcy'ajal Zuf, atzun tzajni jlet ti'j tiyjil Efraín. 2Ate Elcana attok cabe t-xu'jil; Ana tbi jun, atzun juntl Penina tbi. Ate Penina attok tal otok che tzaj, atzunte Ana minti'tok tal otok tzaj. 3Tcyakil abk'itok nne'tz Elcana tuj ttanmi tu'n tpon tuj Silo tu'n tc'ulun, ex tu'n t-xi tk'o'n chojbil te Kman Dios aju Tajaw Tcyakil. Ex atzun ate'tok cabe tcy'ajal Elí aju pal, jun Ofni tbi, atzun juntl Finees tbi, ex ax pal ke jlu te Kman. 4Oc t-xi tk'o'n Elcana jun alumaj te chojbil te Dios, in xi tk'o'n ch'in tchi' Penina tuc'ix cye ke tal, 5atzun te Ana mas tbanil ch'intl tchi' in xi tk'o'n Elcana aju tchmil, tu'nju c'ujla'nxix nim tu'n masque mibantok alin tu'n Kman. 6Tu'ntzun jlu ic'un Ana tu'n Penina, nno'c tic'le'n tu'n tjaw k'ojl, in xmayin ti'j, ex coc'x nno'c tma'n ta'w tyol te tu'nju minti' in tzaj tal, porque icx ttzajlen tk'o'n Kman, miban alin. 7Iclex in bant tu'n Penina tuj junjun abk'i oc cyxi' c'ulul tuj tja Dios; nno'c tic'le'n tu'n tjaw k'ojl, ex tu'ntzun jlu nno'c ten Ana ok'el ex minti' in wa'n. 8Atzunte Elcana aju tchmil in xi tma'n te: Ana, ¿tiku'n in ok'a? ¿Tiku'n in bisuna ex minti' in wa'na? ¿Myapelo mas ba'n kine te teya twitzju tu'n tten laj tala? 9At jun maj tej ate'tok tuj Silo jaw we' Ana tbajlenxi wa'n. Atzunte pal Elí k'ukltok twi' jun siy, nikayin ttzi tja Dios jatum in che ocx ke xjal. 10Atzunte Ana in ok'tok tu'nju at nim ta'w tuj tanmi, oc ten na'l Dios, 11ex xi ttziyan jun tyol te Dios ex tma: Nman aya Tajaw Tcyakil: Ka ma tzaj tque'yina aju yajbil weye, akine tmajena, ex ka ma chin pone ti'j tc'u'ja, ex ka ma tzaj tk'o'na jun wale xinak, jacu txi nk'o'ne tu'n tajben teya tuj tcyakil tank'ibl, ex mi'n tz'el ttxa'n twi' te jun yec'bil ka otok txi nk'o'ne teya, chi Ana. 12Tu'nju nim tuj o na'n Ana Dios, oc tk'o'n Elí tcwent ti'j ttzi'; 13atzunte Ana in na'n Dios tuj tanmi ex minti' k'ajk'aj twi', nok o'cx ttzi' in yucch. Tuj twitz Elí ka c'al k'e'n te Ana, 14ex xi tma'n te: —Colinxa tu'n tc'ana k'e'n. K'i'mel k'e'n tuj twi'ya. 15Atzunte Ana xi tma'n: —Mi'n tat, minti' we ma txi nc'an vin ex ka juntl wik k'e'n, nok o'cx atine tuj bis, ex jnic'ju at tuj wanmiye in xi nk'o'ne tuj tcwent Kman. 16Mi'n ximana ti'j ka akine jun xu'j mya ba'n, nok o'cx in chin na'ne Dios tu'n tlaj nbise ex yajbil weye; tu'ntzun jlu nim tuj ma chin cub tene na'l Dios, chi Ana. 17—Ba'n tu'n taj meltz'aja tuc'il tzalajbil, ex awt ju Kdios aj Israel ko' tzaj k'onte teya aju ma txi tkanina te, chi Elí. 18—Chjontexix teya, chi Ana xi ttzak'we'n. Ajtzun meltz'aj Ana jatum otok tzaj nej, ex oc ten wa'l ex minti'tl o bisun. 19Tuj juntl k'ij e jaw we' primxix wen, ex cybajlenxi c'ulun twitz Kman, e aj meltz'aj max cyja tuj Ramá. Cubtzun tmojban tib Elcana tuc'il Ana aju t-xu'jil, ex tzaj tk'o'n Kman aju otok txi tkanin Ana te. 20Cyja'tzun bi'x oc ten tal Ana, ex tej tpon tk'ijlalil ul itz'j jun tal xinak, Samuel tbi oc tk'o'n ex tma: Tu'nju o txi nkanine te Kman, chi Ana. 21Xi'tzun Elcana cyuc'ix cycyakil keju ate' tuj tja tu'n tpon tuj Silo, tu'ntzun tjapun tu'n aju otok txi ttziyan, ex tu'n t-xi tk'o'n ju chojbil ic tza'nx in bant tu'n tuj junjun abk'i, 22atzunte Ana minti' xi', nok o'cx xi tma'n te tchmil: —Mlay chinxe, maxi chin xe'le ocxi tel tal ne' ti'j tch'u'. Ex bi'xtzun cxel nk'o'ne te Kman tu'n tcyaj ten te jumajx ma chixin. 23Xi ttzak'we'n Elcana aju tchmil: —Binchama alcye ba'n tuj twitza. Ax tencja max oc tel tal ne' ti'j tch'u'. Ex e tjapun tu'n Kman aju o tzaj ttziyan. Cyja'tzun ax cyaj ten Ana ex o tch'isa tal tejxi tel ti'j tch'u'. 24Tejtzun tel ti'j tch'u', xi ti'n ju tal k'a tuj tja Dios tuj Silo, matok ne'x ta'. Ax icx xi ti'n jun tal tor te ox abk'i, ex cab arrob arin, ex jun tal ẍok' tcu'x ta'l twitz uva tuj. 25Cubtzun cybyo'n tal tor te chojbil, ex xitzun cyi'n ju tal k'a twitz Elí. 26Xitzun tma'n Ana te Elí: —Najsama tat, ax toc akine ju xu'j aju cub ten na'l Dios nikayin ttxlaja tzalu. 27O txi nkanine te Kman tu'n ttzaj tk'o'n jun wale, ex ma tzaj tk'o'n aju xi nkanine te. 28Ja'lo cxel nk'o'ne te Kman tu'n tajben te tuj tcyakil tank'ibl, chi Ana. Atzunte Elí cub moc'e' twitz Kman tejxi tpon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\