1 SAMUEL 10

1Tzajtzun ti'n Samuel jun tal botey aseyt ex jax tko'n tuj twi Saúl, el ttz'uban Samuel twitz Saúl ex tma: —A Kman ma jaw sc'onte teya tu'n toca te cawil cyibaj aj Israel, akeju etzan tu'n. 2Atzun ja'lo, oc tbaj kpa'n kib, che oquel noj cabe xinak twitza, nikayin ttxlaj tpantyón Raquel tuj lugar Selsa tbi, tuj cytx'otx' tiyjil Benjamín. Atzun ke che tzajel k'mante teya ka ma che cnet ke ttxu bur, akeju in jyona cyi'j, ex minti'tl in bisun tmana cyi'j, nok o'cx in bisun cyi'je, ex in tma'n: ¿Ti c'oquel ti'j ncy'ajale? Chi tmana. 3Oc t-xi lak'e' ch'intla, oc tpona t-xe' jun tze' c'ol tuj lugar Tabor, c'oquel tc'ulban tiba cyuc'il ox xinak cyja' cyjax tuj Betel tu'n cyc'ulun te Dios. Jun k'i'n ox chip tu'n, juntl k'i'n ox pan tu'n, ex atzunju toxin k'i'n jun bols tz'u'm tu'n, nojni tu'n ta'l twitz uva. 4Ctzajel k'olbe'na cyu'n, ex ctzajel cyk'o'n cabe pan teya. Bix tzaj tc'mo'na. 5Te tibajxi jlu cpola tuj tnam Gabaa twi jun tal witz jatum in xi k'ot chojbil te Dios, jatum cycubsa'n txkan soldad te xk'ukil cyu'n aj Filistey. Octzun tocxa tuj tnam, c'oquel tc'ulban tiba cyuc'il jun c'loj t-sanjel Dios in che yolin ti'j yol in tzaj tma'n Dios cye, cyja' cycu'tz tuj lugar te c'ulbil, nejnike xjal cywitz tuc'il quitar ex tal tampor ex tuc'ix xux ex tuc'ix arpa nno'c cyu'n. 6Cnojela tu'n T-xew Kman, ex c'oquel tena yolil ti'j ju yol ctzajel tma'n Dios teya ic tza'n cye t-sanjel Dios, ex bi'x cch'expetela. 7Octzun tjapun tcyakilju techal lu, binchama nok alcye taja tu'n tbant porque ate Dios ctel tuc'ila. 8Ex txi neja nwitze tuj Gilgal, jatum tu'n ntene junx tuc'ila mas yajxi, tu'ntzun cycub patit ke alumaj te chojbil te Dios, ex tu'n cyxi k'ot ke oyaj te mojbabl tibil. Bix ayona wuk k'ij ma chixin ocxi npone, maxitzun cxel nma'ne teya aju cbantel tu'na, chi Samuel. 9Tej tbaj cyk'olben cyib Saúl tuc'il Samuel, o ch'expet naj tanmi Saúl tu'n Dios, ex tujx k'ij lu o japun tcyakil techal aju o tma Samuel te. 10Te tibajxi jlu, tej cypon Saúl tuc'ix tmajen tuj Gabaa, e bje'tz txkan t-sanjel Dios canul ti'j. O nojtzun Saúl tu'n T-xew Dios, ex oc ten yolil ti'j ju yol in tzaj tma'n Dios te ic tza'nx cye t-sanjel Dios. 11Cycyakil ke xjal ojtzki'maj Saúl cyu'n, tej cyque'yinte ajun Saúl in yolin ti'j ju yol in tzaj tma'n Dios te, junx cyuc'il t-sanjel Dios, cyma cyxolx: ¿Ti ma baj ti'j tcy'ajal Cis? ¿Maj tuc'ix Saúl toc te t-sanjel Dios? 12Ax jun cyxol ke xjal k'mante juntl yol: ¿Alcyetzun nejenel cye jlu?, chi. Atzun tzaj jlet ju tal twitz yol lu: ¿Maj tuc'ix Saúl toc te t-sanjel Dios? 13Tbajlenxitzun yolin Saúl ti'j ju yol in tzaj tma'n Dios te, aj ex pon tuj lugar te c'ulbil twi witz. 14Atzunte terman tman Saúl oc ten kanil te ex teju tmajen: —¿Jatum ẍe'x aje? Atzunte Saúl xi ttzak'we'n: —Xko'x aje jyolte ke ttxu bur. Pero tu'nju minti' e cnet ku'ne, txuc o'xe tuc'il Samuel. 15Atzunte terman tman Saúl xi ttzak'we'n: —¿Titzun o tma Samuel? Binchama xtalbil, k'mantza weye. 16Atzunte Saúl xi ttzak'we'n te terman tman: —Clarxix tzaj tma'n keye ka otok che cnet ke ttxu bur. Pero minti' xi tma'n Saúl ka attok toquel te rey, aju otok yolin Samuel ti'j. 17Te tibajxi e tzaj ttxco'n Samuel ke aj Israel tu'n cypon tuj lugar Mizpa, tu'ntzun cybinte aju attok ttzajel tma'n Kman cye, 18ex atzun xi tma'n cye aj Israel: —Ate Kman aju Kdios aj Israel ko' chi cyja': Akine in etz k'inte cyeye tuj Ejipt, akeye aj Israel, ex e clete wu'ne tuj cyk'ab aj Ejipt ex tjak' cycawbil mastl nasyon e yajlante cyeye, chi Kman. 19Atzun cyeye ma tz'el cyic'une Cydiose aju ma clonte cyeye tuj tcyakilju in tzaj cyi'je, ex tuj yajbil cyeye, ex ma tz'el cyic'une tu'nju in che kanine ti'j tu'n toc jun rey te cawil cyibaje. Ja'lotzun che lak'etze twitz Kman, teylex junjun c'loj cyiyjile, chi Samuel cye. 20Xitzun tma'n Samuel tu'n cypon lak'e' cycyakil c'loj aj Israel, ex cyibaj tiyjil Benjamín cub tz'ak swert, ex atzun ke e jaw t-sc'o'n Kman cyxol mastl c'loj cyiyjil. 21Xitzun tma'ntl Samuel tu'n cypon lak'e' ke tiyjil Benjamín, ex cyxoltzun cycyakil tiyjil Benjamín jaw sc'o'n tiyjil Matri, ex cyxol tiyjil Matri, jaw sc'o'n Saúl aju tcy'ajal Cis. E je'xtzun ke xjal jyolte Saúl ex minti' o cnet cyu'n, 22cyja'tzun, e oc ten kanilte juntl maj te Kman tu'ntzun cybinte ka ax ta' Saúl. Atzunte Kman tzaj ttzak'we'n: Lu Saúl at tewan tib cyxol ke iktz. 23E je'xtzun kelan k'ilte te cyxol iktz. Tejtzun tpon Saúl cyxol xjal, o cyil mi jun aj Israel in pon twa'l ic tza'n te, nok o'cx in japun cywa'l twi t-semil. 24Atzunte Samuel xi tkanin cye cycyakil xjal: —¿Mape cyile aju xjal ma jaw t-sc'o'n Kman tu'n toc te rey? Mi jun aj Israel jacu pon ic tza'n te. Atzun cye aj Israel e jaw sch'in cyja': —Ba'nwt tz'el tk'ij rey. 25Xi tchic'ba'n Samuel cywitz cycyakil xjal aju ley te cawbil, cub ttz'iban tuj jun libro, ex ocx tk'o'n tuj ja xbalun te Kman. Tbajlenxitzun jlu, xi tma'n Samuel cye cycyakil xjal tu'n cyaj cyja. 26Ax icx te Saúl aj meltz'aj tja max tuj Gabaa, ex o yolin Dios tuj cyanmi txkan xinak cyuw cyc'u'j tuj k'oj tu'n cyxi' te tuc'il. 27Atzun ke xjal mya ba'n cymod cyma cyja': ¿Maj atzun jlu oc clolte ke? Ex el cyic'un ex minti' oyaj xi cyk'o'n te; atzunte Saúl, minti' o k'ajt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\