1 SAMUEL 14

1At jun k'ij xi tma'n Jonatán aju tcy'ajal Saúl teju onilte: —Ko', ko ic'x tuj tk'ab xak ex e koc tzokpaj cyi'j jun c'loj soldad ate' ma jlajxi. Pero minti' xi tma'n Jonatán jlu te tman. 2Otok txi' Saúl tu'n tcub ten nikayin ttxlaj tnam Gabaa, tjak' jun wi' carnad ẍok' tuj lugar Migrón, cyuc'ix kak syent soldad lepchke'c ti'j. 3Aju toc cwentil capiẍay in ajben te pal, atzun Ahías aju tcy'ajal Ahitob. Ate Ahitob terman Icabod aju tcy'ajal Finees, ex tal tchman Elí aju pal otok tz'ajben te Kman tuj tnam Silo. Ex minti'tok ba'n cyu'n xjal jatum otok txi' Jonatán. 4In jyontok Jonatán tumel tza'n tten tu'n tpon max jatum cycubsa'n jun c'loj soldad cye aj Filistey. Aju be, atzun nne'x cyxol cabe nintz pic; jun pic Boses tbi, atzun juntl, Sene tbi. 5Jun pic tcub tumlal tbank'ab k'ij te tnam Micmas ex juntl pic tcub tumlal tnayaj k'ij te tnam Gabaa. 6Ex xi tma'n Jonatán teju onilte: —Ko', ko ic'x ma jlajxi max jatum cycubsa'n ke soldad mya nimal Dios ke. Mya yajcu jacu ko tzaj onin tu'n Kman, bay te Kman mya nibantok jacu ko camban tu'n, ka cyuc'il nim xjal ex ka cyuc'il nic'xi xjal, chi Jonatán. 7—Binchama tcyakilju ma cub t-ximana ex lu kine te onil teya tuj tcyakilju oc tbincha'ya, chi ju onil te. 8Xitzun tma'n Jonatán te: —Bintza, ko ic'ex ma jlajxi jatum ate' ke soldad, ex tuj k'ancha'l ko xe'l tu'ntzun kilwaj cyu'n. 9Ex ka ma tzaj cyma'n ke tu'n kayon cyi'j tu'n cycu'bil max jatum ato', axtzun ko ayol cyi'j ex mi'n ko jax ma jatum ate'. 10Katzun ma tzaj cyma'n ke tu'n kjax max jatum ate', octzun ko jawix, porque atzun jun techal jlu ka otok che tzaj tk'o'n Kman ke jlu tuj kk'ab tu'n tcub cyi'j ku'n, chi Jonatán. 11Cyja'tzun xi cyyec'un cyib cycabil tu'ntzun cyilwaj cyu'n jun c'loj soldad aj Filistey. Ex tejtzun cyilwaj, cymatzun ke soldad aj Filistey: Cyque'yinxe, niban cyetz ke aj Hebrey cyuj ke toy' jul jatum otok txi cyewan cyib. 12E tzajtzun sch'in ti'j Jonatán ex ti'j ju onil te, che chi cyja': —Cytzaje max tzalu kuc'ile, cxel kma'ne jun kyole cyeye. Xitzun tma'n Jonatán teju onil te: —Lpetza wi'je, porque che tzajel k'o'n ke jlu tu'n Kman tuj cyk'ab aj Israel tu'n tcub cyi'j. 13Jaxtzun txacun Jonatán tuc'ix ju onilte lepcho'c ti'j. Akeju in che cubxi tu'n Jonatán, atzunju onilte in cub bantzinte cye. 14Tuj tnejel maj k'oj lu, cub winkin soldad tu'n Jonatán tuc'ix onilte tuj cabe ech tx'otx'. 15Cycyakil ke soldad ate'tok tuj campament ex cyuc'ix keju ate' tuj cojbil, tzaj nimxix cyxobil. Ax icx ke soldad ate'tok tuj destacament, cyuc'ix keju otok che'x elk'al, tzaj nim cyxobil. Ex tzaj lu'lun tx'otx', ex tu'ntzun jlu tzaj jun nintz xobajil ma'xix cyi'j. 16Ke soldad cycubsa'n te xk'ukil tu'n Saúl tuj tnam Gabaa tuj cytx'otx' tiyjil Benjamín o cyil tej cyel sputj aj Filistey tu'n cyxi ok tuj tcyakil part. 17Xitzun tma'n Saúl cye soldad ate' tuc'il: —E tjaw tajlal kxol tu'ntzun tel knic' ti'j alcyeke mi a'l at kxol. Tejtzun tjaw tajlal cyu'n, eltzun cynic' ti'j ka ate Jonatán mi a'ltok cyxol ex tuc'ix ju onilte. 18Ex tuj k'ij lu, atzun ta'tok cax c'ubl tley Dios cyuc'il aj Israel. Xitzun tma'n Saúl te Ahías: —K'intza cax c'ubl tley Dios tu'ntzun kbinte alcye tu'n tbant ku'n. 19Pero tej matok in yolin Saúl tuc'il pal, mas e jaw tilj ke soldad aj Filistey tuj cycampament, cyja'tzun xi tma'n Saúl te pal: —Ya mi'n tzaj ti'na cax c'ubl tley Dios. 20Octzun tchmo'n Saúl cycyakil ke soldad ex e oc tzokpaj tu'n cyk'ojin cyi'j aj Filistey. Atzun cye aj Filistey bi'x otok baj tzpet cynabl ex in cub cybyontok cyib cyxolx. 21Ke aj Hebrey, akeju otok bet-xi nim k'ij cytenlen cyxol aj Filistey ex otok che ul cyxol ke soldad aj Filistey, cyja' aj cyk'on cyib cyxol aj Israel, akeju lepchke'ctok ti'j Saúl ex ti'j Jonatán. 22Tejtzun cybinte aj Israel, akeju otok txi cyewan cyib tuj tiwitz tx'otx' cye tiyjil Efraín, ka otok che el ok aj Filistey, e octzun lpe' cyi'j aj Filistey tu'n cyk'ojin cyi'j. 23Aju k'oj max pon baj twi' tuj tnam Bet-avén; cyja'tzun tten e clet aj Israel tu'n Kman tuj k'ij lu. 24Ex tuj k'ij lu otok che sict ke aj Israel wen porque mi jun cye otok wa'n, tu'nju otok txi tmayo'n Saúl tu'n mi'n cywa'n xjal, ex otok tma cyja': Tzajxwit tcastiw xjal ka ma txi tnic'be'n ch'in wabj ka na'nxtok tex k'ij, ex ka na'nxtok tcub cyi'j aj k'oj wu'ne. 25Ex e pon ke soldad tjak' txkan chc'ul jatum attok nim tja cab. 26Tej cyocx xjal tjak' chc'ul, attok nim ta'l cab, pero mi jun cye xi nic'bente ch'in porque in che xob tu'nju yol otok txi tma'n Saúl. 27Atzunte Jonatán tu'nju minti' otok tbi ju yol otok txi tma'n Saúl cye soldad, cu'x tk'o'n twi tcy'ako'ch tuj tja cab ex oc ten lo'l cab; tu'ntzun jlu oc tipun. 28Xitzun tma'n jun soldad aj Israel te Jonatán: —Ma txi tma'n tmana jun yol cye xjal tu'n mi jun txi nic'bente jun ti'xti, ex ka at jun ma txi tnic'be'n, il ti'j tu'n ttzaj tcastiw, tu'ntzun jlu ya minti'tl cyipun xjal, chi soldad. 29Xitzun ttzak'we'n Jonatán: —Ma tzaj ti'n nmane jun mya ba'n cyibaj cycyakil xjal lu. Que'yintza, ma nna'ye ma tz'oc wipune tu'nju t-xilen nlo'ne ch'in ta'l cab. 30Ex maswitlo ma tz'oc cyipun xjal nokwit ma che wa'n ti'j wabj ma tz'el cyi'n cye aj k'oj. Ex maswitlo nim aj Filistey ma che cub cyu'n, chi Jonatán. 31Tuj k'ij lu ake aj Filistey cub cyi'j cyu'n aj Israel; tzaj ke' cyk'ojin tuj tnam Micmas ex max pon baj twi' cyu'n tuj tnam Ajalón, pero ke soldad aj Israel ya otok che sict wen. 32Te tibajxitzun jlu e je'x tu'n tbaj cychmo'n tcyakil ti'xti otok cyaj ten cyu'n aj k'oj, ex tzaj cyi'n ke ẍne'l, ke wacẍ, ke tal tor, ex jurat naj e cub cybyo'n tu'n t-xi cychyo'n tcyakil tuc'ix chic'. 33Pero at junjun e je'x k'malte te Saúl: —Lu ke xjal in che binchan il twitz Kman, porque in che chyo'n chibj tuc'ix tchc'el. Xitzun tma'n Saúl cye: —Ma che ic'e tibaj tley Kman. Ja'lo cytolintze jun abj matij tzalu wuc'ile. 34Ex cyxi'ye cyuc'il ke xjal, ex cymanxe cye tu'n ttzaj ti'n teyle junjun jun twacẍ ex ka jun tal t-ẍne'l tu'ntzun tcub cybyo'ne, ex mi'n txi cychyo'ne chibj tuc'ix chic', tu'ntzun mi'n cybinchane il twitz Kman. Te konic'an lu teyle junjun xi ti'n jun twacẍ ex cub cybyo'n jatum otok pon cyi'n. 35Atzunte Saúl jaw tbincha'n jun altar te patbil chojbil te Kman, ex atzun tnejel altar jlu jaw tbincha'n Saúl te Kman. 36Te tibajxi jlu o tma Saúl: —Ko cu'x tuj konic'an ja'lo tu'n koc lpe' cyi'j aj Filistey, ex tu'n ttzaj ki'n tcyakilju at cye, ex oc tcub k'ij otok che cub baj kbyo'n cycyakil. Xitzun cytzak'we'n cycyakil xjal: —Binchama alcye ba'n tuj twitza. Atzunte pal xi ttzaka'we'n: —Na'nxtok tbinchet jlu, kkaninx te Dios. 37Xitzun tkanin Saúl te Dios: —¿Ocpe chin oquel lpe'ye cyi'j aj Filistey tu'n tcub cyi'j wu'ne? ¿Che tzajelpe tk'o'na tuj cyk'ab aj Israel? Atzunte Kman minti' tzaj ttzak'we'n tuj k'ij lu. 38Tu'ntzun jlu o tma Saúl cyja': —Che lak'etze tzalu cycyakile akeye nejenel cye soldad, ex cybi'n baje alcye ma binchan il ja'lo. 39Cxel ntziyane jun yol axix toc twitz Kman aju Clol cye aj Israel, masque a ncy'ajale Jonatán ma binchan il, il ti'j cymel, chi Saúl. Pero mi jun soldad xi ttzak'wente te. 40Cyja'tzun xi tma'n Saúl cye cycyakil aj Israel: —Cycub ten cyeye tzalu, atzun weye tuc'ix ncy'ajale Jonatán part ko bel tene. —Binchama alcye ba'n tuj twitza, che chi soldad, xi cytzak'we'n. 41Xitzun tma'n Saúl: —Aya Nman aju Cydios aj Israel: ¿Tza'n tten na'nx ntzaj ttzak'we'na akine tmajena? Cuchiwt oc tjaw swert ja'lo tu'n tel knic'e ti'j alcye ma binchan il, ka a kine ex ka a ncy'ajale, ex ka ake xjal etzan tu'na, chi Saúl. Aju swert atzun cub tz'ak tibaj Jonatán ex Saúl, atzun cye aj Israel minti' cyil. 42Xitzun tma'n Saúl: —Cyi'n jawe swert ti'j ncy'ajale Jonatán ex wi'je. Aju swert cub tz'ak tibaj Jonatán. 43Cyja'tzun xi tma'n Saúl te Jonatán: —K'ma'n jatza alcye il ma tbinchaya. Jatztzun tma'n Jonatán: —Ax toc xi nlo'ne ch'in ta'l cab tu'n twi ncy'ako'che k'i'n tu'n nk'abe, pero lu kine lu, ba'n tu'n ncyime. 44Xitzun tma'n Saúl te: —Awt Dios tzaj k'onte ncastiwoye cyuwxix ka mi'n ma cyima, aya Jonatán. 45Atzun cye xjal xi cyma'n te Saúl: —Pero, ¿tza'n tten tu'n tcyim Jonatán, baka mya tu'n ma che camban aj Israel? Mi'n mlay cyim. Cxel kma'ne jun yol axix toc twitz Kman, mi jun cbajel ti'j, porque aju ma bant tu'n ja'lo ma tbincha tu'nju ma onin Dios ti'j, che chi. Cyja'tzun tten clet Jonatán cyu'n xjal tu'n mi'n tcyim. 46Ex minti'tl xi lpe' Saúl k'ojlel cyi'j aj Filistey, ex tkanx e aj tuj cytanmi. 47Cyja'tzun tten oc Saúl te cyrey aj Israel, ex tuj tcyakil part oc ten k'ojlel cyi'j aj k'oj. O k'ojin cyi'j aj Moab, cyi'j aj Amón, cyi'j aj Edom, cyi'j ke rey tuj tnam Soba ex cyi'j aj Filistey. Ex nok jatum oc t-xi' in cub cyi'j aj k'oj tu'n. 48Oc ten k'ojlel cyuwxix cyi'j aj Amalec, akeju in che ul aj elk'al, ex cub cyi'j tu'n. Cyja'tzun tten e clet aj Israel tu'n tuj cyk'ab aj Amalec. 49Ke tcy'ajal Saúl, atzun ke jlu: Jonatán, Isúi ex Malquisúa; ex at cabe tme'jel: Merab tbi aju tzicbaj ex atzunte tz'inbaj Mical tbi. 50Ahinoam tbi t-xu'jil Saúl, aju tme'jel Ahimaas. Aju nejenel cye t-soldad Saúl, Abner tbi, aju tcy'ajal Ner aju tcyan Saúl. 51Ate Cis tman Saúl, ex atzunte Ner tman Abner, tcy'ajal Abiel ke jlu. 52Cyuwxix e k'ojin aj Israel cyi'j aj Filistey tuj tcyakil tank'ibl Saúl, cyja'tzun e tzaj ti'n cycyakil ke xinak at cyipun ex minti' in che xob tu'n cyoc te t-soldad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\