1 SAMUEL 16

1Xitzun tma'n Kman te Samuel: —¿Jtoj ban t-xi tcolina tu'n tbisuna ti'j Saúl? Weye minti'tl wajbile tu'n cucx tten Saúl te rey cyxol aj Israel. K'on cu'xa aseyt tuj jun cach, ex txi'ya max tja Isaí aju aj Belén, porque ma jaw nsc'one jun tcy'ajal tu'n toc te rey. 2Atzunte Samuel xi ttzak'we'n: —¿Tza'n ctel wu'ne tu'n nxi'ye? Ka ma tbi Saúl jlu, chin cbel byo'ne tu'n. Atzunte Kman tzaj ttzak'we'n: —K'inxa jun tal vac ex cxel tma'na ka ctzajel tk'o'na te jun chojbil weye. 3Te tibajxi jlu ctzajel ttxco'na Isaí ti'j chojbil lu, ex akine chin k'malte teya aju cbantel tu'na. Kon jaxa aseyt tuj twi' ju xjal tu'n toc te rey, aju cxel nma'ne teya. 4Tbinchatzun Samuel ic tza'nx otok tzaj k'ma'n te tu'n Kman. Tejtzun tpon tuj Belén, e etz ke cytijil xjal te tnam c'molte te tuc'il nim cyxobil ex xi cykanin te: —¿Tkanil tzalajbilpe k'i'n tu'na? 5Xi ttzak'we'n Samuel: —Ma chin tzaje tu'n t-xi k'ot jun chojbil te Kman. Cyxjansan baj cyibe twitz Kman, ex cytzaje wuc'ile tu'n t-xi k'ot ju chojbil. Bajtzun xjansa'n Isaí cyuc'ix ke tcy'ajal tu'n Samuel, ex e je'x txco'n tu'n Samuel tu'n cyten tuc'il ti'j chojbil. 6Tejtzun cypon ke, xi tque'yin Samuel ti'j Eliab aju nej tcy'ajal Isaí, ex cub t-ximan: Ax toc ate xinak lu ma jaw t-sc'o'n Kman tu'n toc te rey. 7Atzunte Kman xi tma'n te Samuel: Mi'n tz'oc tk'o'n tcwenta ti'j que'yin ex mi ti'j twa'l ma'xix porque ic'un jlu wu'ne. Weye mya a toc ncwente ti'j que'yin xjal, porque aju xjal o'cx nno'c tk'o'n tcwent ti'j tza'n que'yin jun xjal, atzun weye atzun toc ncwente ti'j tanmi xjal, chi Dios. 8Tzajtzun ttxco'n Isaí juntl tcy'ajal Abinadab tbi, ex pon ti'n tuc'il Samuel; atzunte Samuel tma: —Ax icx mya ate jlu ma jaw t-sc'o'n Kman. 9Pon ti'ntl Isaí juntl tcy'ajal, Sama tbi; ax icx tma Samuel: —Ax mya te jlu ma jaw t-sc'o'n Kman. 10E pon ti'n Isaí ke wuk tcy'ajal tuc'il Samuel, atzunte Samuel xi tma'n: Mi jun cyxol jlu ma jaw t-sc'o'n Kman. 11Xitzun tkanin Samuel te Isaí: —¿Minti'pe txkantl tcy'ajala at? Atzunte Isaí xi ttzak'we'n: —O'cx juntl mas ch'in, aju in pastorin cyi'j ẍne'l. Atzunte Samuel xi tma'n te Isaí: —Ba'n tu'n t-xi txocbaj, porque mlay ko oc ke' ti'j mes ka na'nxtok tul tzalu. 12Xitzun tma'n Isaí tu'n t-xi txocbaj. Aju cu'xun lu cyak xjal te, tbanilxix que'yin tbak' twitz ex tbanilxix que'yin t-ximlal. Tzajtzun tma'n Kman te Samuel: —Atzun jlu. Chux we'ctza, ko'n jaxa aseyt tuj twi' ex k'onca toclen te rey. 13Tzajtzun ti'n Samuel aseyt tcu'x tuj cach, ex cywitz ke ttzic jax tko'n aseyt tuj twi David, ex oc tk'o'n toclen te rey. Tujxtzunju or lu ul T-xew Kman tuc'il David ex tzaj k'o'n tipumal tu'n. Te tibajxi jlu baj tk'olben tib Samuel cyuc'il, ex aj meltz'aj tu'n tpon tuj tnam Ramá. 14Otok tz'el tpa'n tib T-xew Kman ti'j Saúl, ex in yajlanjtztok Saúl tu'n jun ju'ẍ otok tzaj t-sama'n Kman. 15Cyja'tzun xi k'ma'n te Saúl cyu'n ke tmajen: —Ja'lo tat, ma tzaj t-sama'n Dios jun ju'ẍ tu'n tyajlanjtza tu'n. 16Cyja'tzun k'mantza keye, akoye ajbel teya, tu'n t-xi joybaj jun xjal ba'n chimban ti'j arpa, ex oc toc tzokpaj ju'ẍ ti'ja, c'oquel ten chimbal ti'j arpa ex tu'n jlu cbantela, che chi majen. 17Xitzun ttzak'we'n Saúl cye ke tmajen: —Ba'n tu'n cyxi'ye jyolte jun xjal mejor chimban ti'j arpa ex cyi'ntze tzalu. 18At jun tmajen Saúl tma cyja': —O wile at jun tcy'ajal Isaí aju aj Belén, mejor chimban ti'j arpa, ax icx cyuw tc'u'j ex at tipun ex at tnabl tu'n tk'ojin, ex oc in yolin at tnabl tyol; tbanilxix que'yin ex a Kman in onin te. 19Xitzun t-sama'n Saúl ke t-sanjel tuc'il Isaí tu'n t-xi cyma'n te cyja': Samantza tcy'ajala David wuc'ile, aju in pastorin cyi'j ẍne'l. 20Tzajtzun t-sama'n Isaí David aju tcy'ajal tuc'il Saúl, ex tzaj t-sama'n jun bur ikan pan tu'n, ex jun tz'u'm nojni tu'n vin, tuc'ix jun tal tman chip te Saúl. 21Cyja'tzun tten pon David tuc'il Saúl ex ax cyaj ten tu'n tajben te. O ten nimxix tc'ujlalil Saúl ti'j ex oc tk'o'n te onilte. 22Xitzun t-sama'n Saúl jun tkanil te Isaí cyja': In chin cubsane twitza tu'n ax tu'n tcyaj ten David wuc'ile porque nim in chin tzalaje ti'j. 23Cyja'tzun, oc toc tzokpaj ju'ẍ ti'j Saúl tu'n Dios, in tzaj ti'n naj David aju arpa ex nno'c ten chimbal ti'j. Nok tu'n jlu nno'ctl tipun Saúl ex ba'n in cyaj, atzunte ju'ẍ nne'l tpa'n tib ti'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\