1 SAMUEL 17

1Baj cychmon cyib cysoldad aj Filistey tu'n tbant cyten tuj k'oj, ex oc cychmon cyib tuj tnam Soco; aju tnam lu atzun ta' tuj tcwent Judá, ex atzun e cub ten tuj Efes-damim aju tcub t-xol tnam Soco ex Azeca. 2Ax icx te Saúl ex ke aj Israel baj cychmon cyib ex atzun e cub ten tuj chk'ajlaj Ela, ex baj cytxolban cyib tu'n cyk'ojin cyi'j aj Filistey. 3Ke aj Filistey atzun e cub ten twi' jun witz, atzun ke aj Israel e cub ten twi' juntl witz, ex cyaj ten jun chk'ajlaj cyxol. 4Cyxol aj Filistey etz jun xinak Goliat tbi, aj Gat te, at nim tnabl tu'n tk'ojin ex ox var tuc' mey twa'l. 5Tjax jun tpasbil k'an c'uxbil ttx'otx'il, ex toc jun tchicyet te jwe' arrob talil ax k'an c'uxbil ttx'otx'il, 6ex ax k'an c'uxbil ttx'otx'il ju tocsa'n ti'j tkan te colbil, ex k'i'n jun tlans ch'in tkan c'alo'n ttzal ti'j; a jlu ax k'an c'uxbil ttx'otx'il. 7Ex aju tkan juntl tlans k'i'n tuj tk'ab, ma' twa'l ex ma' tc'itz, ex ju c'uxbil toc twi' te olaj libr talil. Ex aju onilte nejni twitz. 8Jawtzun we' Goliat ex xi tma'n cye soldad aj Israel: —¿Tiku'n ma baj cytxolban cyibe tu'n cyk'ojine? Weye aj Filistey kine, atzun cyeye tmajen Saúl keye. Cysc'on jawe jun xinak cyxole tu'n ttzaj k'ojlel wuc'ile. 9Ka jacu k'ojin wuc'ile ex ka ma chin cube tu'n, atzun ko'ye ko oquel te cymajene; katzun ate ma cub wu'ne, atzun keye che oquel te kmajene. 10Ax icx xi tma'n Goliat cyja': Chux keye aj Israel, cyk'ontze jun xinak tu'n tk'ojin wuc'ile ja'lo, chi Goliat. 11Tej tbinte Saúl ex cycyakil aj Israel tyol aj Filistey, tzaj baj cyc'u'j ex tzaj nim t-xobil cyi'j. 12Tuj tk'ijlalil tej tten Saúl, attok jun xinak aj Belén otok tijin wen, Isaí tbi. Aju xinak lu attok wajxak tcy'ajal ex cyxol ke jlu at jun David tbi. 13Akeju ox tcy'ajal Isaí mas tij otok che'x tuj k'oj tuc'il Saúl; aju nej c'wa'l, Eliab tbi, atzunju tcabin, Abinadab tbi ex atzunju toxin, Sama tbi. 14Ate David ch'i'p. Ex keju ox ttzic otok che'x lpe' ti'j Saúl. 15In xi ajtok David jatum cycubsa'n ke t-soldad Saúl, ex in aj meltz'aj tuj Belén tu'n t-xi' pastoril cyi'j ke t-ẍne'l tman. 16Atzunju xjal aj Filistey cucxtok in yolin tcyakil prim ex tcyakil kale tu'n cytzaj aj Israel k'ojlel tuc'il, ex tuj enter 40 k'ij o yolin icju. 17At jun k'ij xi tma'n Isaí te David aju tcy'ajal: —Txi'ya max tuj campament cye soldad, k'inxa jwe' almi triw tx'ilsa'maj tuc'ix laj pan ex k'onxa cye ttzica. 18Ax icx k'inxa laj cyes, bix txi tk'o'na te nejenel cye jun mil soldad, ex bin baja tza'n ate' ke ttzica, ex k'intza tkanil wuc'ile tu'ntzun nbinteye ka ba'n ate', chi Isaí. 19Atzunte Saúl ex ke ttzic David, cyuc'ix cycyakil xjal aj Israel, atzun ate'tok tuj chk'ajlaj Ela tbi tu'n cyk'ojin cyi'j aj Filistey. 20Tuj juntl k'ij primxix wen jaw we' David ex e cyaj tokxenan ke ẍne'l tuj tcwent juntl, xi'tzun ex xi ti'n tcyakilju nic'bebl otok txi tk'o'n Isaí te. Tejtzun tpon tuj campament, matok in baj cytxolban cyib soldad tu'n cyxi' k'ojlel, ex in jawtok tk'ajk'ajel cywi' wen tu'n ttzyet k'oj cyu'n. 21Bajtzun cytxolban cyib aj Israel ex aj Filistey tu'n cyk'ojin. Ke aj Israel e cub ten tuj jun pac', atzun cye aj Filistey e cub ten tuj juntl pac'. 22Atzunte David cyaj tk'o'n ju nic'bebl k'i'n tu'n tuj tcwent ju cwentil cye macbil in che ajben tuj k'oj ex wabj, ex xi kelan jatum ate' ke soldad, ex ocx cyxol tu'n t-xi tkanin tza'n ate' ke ttzic. 23Matok in yolin David cyuc'il ke ttzic tej tetz ju xjal aj Filistey aju aj Gat, Goliat tbi, aju at nim tnabl tu'n tk'ojin; etz cyxol ke soldad ex cyuw xi' cyi'j aj Israel ic tza'nx otok tma nej. Ex o tbi David aju o tma Goliat. 24Tej cylonte aj Israel aju xinak lu, tzaj nim cyxobil ex e je'l ok twitz, 25ex cyma: ¿Mape cyile aju xinak ma tz'etz? Ma tzul tu'n koctz tic'le'n. Katzun at jun ma cub xjal lu tu'n, jacu txi tk'o'n rey nim tk'inumabl, ex jacu txi tk'o'n tme'jel tu'n toc te t-xu'jil, ex aju tman ex ke terman mlay che chojin ti'j chojenj ex mlay che ak'nan ti'j tak'un rey. 26Xitzun tkanin David cye keju ate' ttxlaj: —¿Alcye jacu txi k'o'n teju xinak ka ma cub ju xjal aj Filistey tu'n, tu'ntzun mi'n cucx ttzaj cych'ixwi aj Israel tu'n? Porque ¿ti toclen aj Filistey lu aju mya nimal Dios, tu'nju cucx cyoc tic'le'n ke soldad teju Dios itz'? 27Atzun cye xjal xi cyma'n te axju yol otok cyma nej, alcye tu'n t-xi k'o'n teju xinak ka ma cub Goliat tu'n. 28Atzunte Eliab aju ttzic David o tbi tej tyolin David cyuc'il ke xinak, tzajtzun tk'oj ti'j ex xi tma'n te: —¿Ti til saja tzalu? ¿Al uc'il ma che cyaj tk'o'na cab ox ẍne'l ate' tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj? Ba'n wu'ne aju tnimbil tiba ex ju t-ximbetza mya ba'n; ma tzula tzalu nok tu'n tque'yina ti'j k'oj. 29Atzunte David xi ttzak'we'n te: —¿Alcyetzun ma nbinchaye ja'lo? Malpe in chin yolin ch'ine. 30Eltzun tpa'n naj tib ti'j ttzic, ex tej t-xi tkanin cye mastl xjal, ax yol tzaj cyma'n te ic tza'nx otok tzaj k'ma'n te nej. 31At junjun o cybi tej tyolin David cyuc'il xjal, e je'xtzun k'malte te Saúl; atzunte Saúl xi tma'n tu'n t-xi txocbaj David. 32Xitzun tma'n David te Saúl: —Mi jun ba'n ttzaj baj tc'u'j nok tu'n tlaj aj Filistey lu, porque akine jun ajbel teya Tat Rey, chin xe'le k'ojlel tuc'il. 33Atzunte Saúl xi ttzak'we'n: —Mlay bant tu'n t-xi'ya k'ojlel tjunala tuc'il aj Filistey lu, porque teya ma tal cu'xuna, atzunte xjal lu atxix tuj tcu'xumal oc te soldad. 34Atzunte David xi ttzak'we'n: —Aya Tat Rey, tej in chin pastorintoke cyi'j ke t-ẍne'l nmane, ka at jun balun ex ka jun oso in pon tu'n t-xi ti'n jun ẍne'l, 35in chinx lpe'ye ti'j ex nne'l nxc'ayine tuj ttzi', ex oc toc tzokpaj wi'je, in tzaj ntzyu'ne tjak' ttzi' ex nno'c npek'une max ocxi tcyim. 36Ka jun balun ex ka jun oso, in cub nbyo'ne akine ajbel teya. Icxtzun ctela ju aj Filistey lu wu'ne, aju mya ocslal ti'j Dios, tu'nju ma che oc tic'le'n ke t-soldad ju Dios itz'. 37Ate Kman o clonte weye tuj cytzi' ke balun ex ke oso, icxtzun chin cletele tu'n tuj tk'ab aj Filistey lu. Xitzun tma'n Saúl te: —Txi'ya ex awt Kman txi' tuc'ila. 38Xitzun tk'o'n Saúl t-xbalun aju in ajben tu'n tuj k'oj, tu'n toc ti'j David, ex jax tk'o'n jun pasbil tuj twi' k'an c'uxbil ttx'otx'il, ex oc tk'o'n jun tchicyet c'uxbil te colbil te. 39Octzun tyoban David aju t-spad Saúl tc'u'j ti'jxi t-xbalun ex oc ten betel, pero tu'nju mya nak'l tu'n cyajben tcyakil jlu tu'n, xi tma'n te Saúl: —Mlay bant nbete tu'n tcyakilju toc wi'je, porque mi nak'l kine. Eltzun ti'n David tcyakil jlu ti'j. 40Tzajtzun ti'n tcy'ako'ch, cu'x tuj tk'ab xak ex jaw t-sc'o'n jwe' tal abj ktz'umin cyi'j, cu'x tk'o'n tuj tpa, ex xi' tuc'ix ju t-xobl tuj tk'ab ex pon lak'e' twitz aj Filistey. 41Atzunte aj Filistey cheba tzaj lak'e' tu'n tul jatum ta' David ex nejni ju onilte twitz. 42Tejtzun tilwaj David tu'n aj Filistey, ex tej tque'yinte ka jun tal cu'xun ex ju tilbilal cyakyin que'yin ex puro tbanil, cyja'tzun el tic'un tu'nju nok ch'in toclen ela tuj twitz, 43ex xi tma'n te: —¿Baka tx'yan kine tuj twitza tu'nju ma tzaja tuc'il tze' tu'n toc tzokpaja wi'je? Ex oc ten xmayil ti'j David ex xi tkanin cye ke tdios tu'n tcyim David cyu'n. 44Ax icx xi tma'ntl te David: —Ttzaja tzalu tu'n t-xi nk'o'ne t-ximlala te cychi c'utz in che lipan twitz cya'j, ex te cychi' ke txcup te tjak' c'ul. 45Atzunte David xi ttzak'we'n: —Ma tzaja wi'je tuc'il spad ex lans, tuc'ix juntl wik lans ch'in tkan, atzun weye chin oquel tzokpaje ti'ja tuj tbi Dios aju Tajaw Tcyakil, aju Cydios ke soldad aj Israel akeju ma che oc tic'le'na tu'n cyk'ojin tuc'ila. 46Ja'lo ate Dios ctzajel k'onte teya tuj nk'abe tu'n tcub ti'ja wu'ne, ex texju or lu cbel nbyo'ne ex c'elel ntx'e'mine twi'ya. Atzun cyximlal soldad aj Filistey, che cxel nk'o'ne te cychi c'utz in che lipan twitz cya'j ex te cychi txcup te tjak' c'ul. Cyja'tzun tten tuj tcyakil twitz tx'otx' c'elel cynic' xjal ti'j ka at jun Dios cyxol aj Israel, 47ex cycyakil keju cychmon cyib tzalu, c'elel cynic' ti'j ka ate Dios mya tu'n spad ex mya tu'n lans in che clet xjal tu'n, porque ate Dios ck'ojl cyi'je, ex axte Dios ctzajel k'onte cyeye tuj kk'abe tu'n tcub cyi'je ku'ne. 48Tzajtzun bet aj Filistey tu'n tul ti'j David; ax icx te David xi kelan naj tu'n toc tzokpaj k'ojlel ti'j aj Filistey. 49Cu'xtzun tk'ab David tuj tal tpa ex jatz ti'n jun tal abj ex xi t-xo'n tu'n t-xobl ti'j aj Filistey. Atzun oc abj tibaj twitz aj Filistey, ex bi'x cyaj k'e't abj ex cub mutzk'aj aj Filistey twitz tx'otx'. 50Cyja'tzun tten cub ti'j aj Filistey tu'n David nok tu'n jun xobl ex jun tal abj, ex bi'x cyim. Tu'nju minti'tok t-spad David k'i'n, 51xi kelan ttxlaj aj Filistey ex jatz ti'n t-spad aj Filistey tuj tjayil; tu'nxju spad lu cub tbantzin ex el ttx'emin twi'. Tejtzun cyque'yinte aj Filistey otok cyim ju nejenel cye tuj k'oj, e je'l ok, 52atzun ke soldad aj Israel ex ke aj Judá e jaw sch'in cyuw wen, ex e oc lpe' cyi'j aj Filistey tu'n tcub cyi'j cyu'n, max tejxi cypon ttxa'n tnam Gat ex ttzi tpwertil tnam Ecrón. Tuj tcyakil be in xi' tuj lugar Saaraim tu'n tpon tuj tnam Gat ex tuj tnam Ecrón, lu cyximlal soldad aj Filistey tx'ilch cycub, otok che baj cyim. 53T-xilenxitzun cycolin aj Israel tu'n cyoc lpe' cyi'j aj Filistey, e ajtz meltz'aj ex xi cyi'n tcyakil ti'xti o cnet cyu'n tuj campament jatum otok che cub ten aj Filistey. 54Tzajtzun ti'n David aju twi' aj Filistey ex xi ti'n tuj Jerusalén, atzun keju ti'xti in che ajben te tk'ojbil e ocx tk'o'n tuj tja, xbalun ja. 55Tej ttil Saúl tej t-xi tzokpaj David ti'j aj Filistey, xi tkanin te Abner aju nejenel cye t-soldad: —Aya Abner, ¿alcye tman k'a lu? 56—Tat Rey, cxel nma'ne jun yol axix toc twitza, minti' ojtzki'n wu'ne alcye tman k'a lu, chi Abner xi ttzak'we'n. —Cxel nk'o'ne tuj tcwenta tu'n t-xi tkanina alcye tman k'a lu, chi rey. 57Cyja'tzun, tej tajtz meltz'aj David tcublenxi aj Filistey tu'n, ex k'i'n twi' aj Filistey tu'n tuj tk'ab, xi k'i'n David tu'n Abner twitz Saúl, 58ex xi tkanin Saúl te: —Aya k'a, k'mantza weye alcye tmana. Xi ttzak'we'n David: —Akine tcy'ajal Isaí aju ajbel teya ex aj Belén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\