1 SAMUEL 18

1Tej tbaj yolin David tuc'il Saúl, oc tamiwin tib Jonatán tuc'il David ex o tc'ujlaxix wen ic tza'n in tc'ujlan tib. 2Tuj k'ij lu ax cyaj ti'n Saúl David tuc'il tu'n tajben te, ex minti' aj ttzokpi'n tu'n taj tja tman. 3Cyaj bant ti'j jun cyyol Jonatán tuc'il David tu'n toc cyamiwin cyib, porque o ten nimxix tc'ujlalil Jonatán ti'j David, ic tza'n in tc'ujlan tib. 4Ax icx el ti'n t-ẍjo'w, tuc'ix t-xbalun tocsa'n, tuc'ix t-spad, tuc'ix xobl tplech, ex aju c'albil tc'u'j tocsa'n, ex xi tk'o'n te David. 5Nimxix tnabl David o ten oc in bant tcyakilju in xi k'ma'n te tu'n Saúl tu'n tbinchante, ex tu'ntzun jlu oc k'o'n tu'n Saúl te jun nejenel cye soldad. Ba'n ela tmod David tuj cywitz ke soldad, ax icx tuj cywitz ke xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj Saúl. 6Tej cyul meltz'aj ke soldad tcublenxi byo'n aj Filistey tu'n David, e je'tz ke xu'j cyuj cycyakil tnam cye aj Israel canul ti'j rey Saúl, in che bitzan ex in che bixan tu'n nim tzalajbil, ex in che k'ajtza'ntok ti'j jun wik tal tampor cyuc'ix ke tal arpa ox cywitz. 7Tej in che bitzantok ke xu'j ex in che bixantok in xi cyma'n cyja': Jun mil xinak ma cub tbyo'n Saúl, atzunte David laj mil ma cub tbyo'n. 8A jlu mya ba'n e'la tna'n Saúl; tzaj tk'oj wen ex xi tma'n cyja': —In cyma'n xjal ka laj mil xinak ma cub tu'n David, atzun weye nok jun milx. Ya nok tu'n tocca k'o'n David te rey. 9Atxixtzun tuj k'ij lu, oc in xi tque'yin Saúl ti'j David, in k'ojl twitz wen. 10Tujtzun juntl k'ij tzyet Saúl tu'n jun ju'ẍ tzaj t-sama'n Dios, ex oc Saúl ic tza'n jun loc tujx tja. In chimbantok David ti'j arpa ic tza'nx tmod, atzunte Saúl k'i'n tlans tuj tk'ab. 11Minaben jatz ti'n Saúl tlans ex aju t-ximbetz atzun, tu'n toc t-xayu'n ti'j David ax twitz tcajonil ja. Cab maj tbincha icju, pero ate David cub jokpaj naj ex o clet. 12In xobtok Saúl twitz David, porque ate Kman attok tuc'il David, atzunte Saúl otok tz'el tpa'n tib Kman ti'j. 13Cyja'tzun el ti'n Saúl toclen David ttxlaj ex oc tk'o'n te nejenel cyxol jun mil soldad, tu'n tcub nej cywitz oc cyex k'ojlel ex oc cyul meltz'aj, nok tu'n mi'n ttentl David ttxlaj. 14Tu'nju ate Kman at tuc'il David, cyja'tzun puro ba'n e'la tcyakilju o tbincha, 15ex cyja'tzun tzaj nim t-xobil Saúl twitz tej tque'yinte ba'n nne'l tak'unben. 16Pero cycyakil aj Israel ex aj Judá nimxix in che tzalaj ti'j David, porque in cub nej cywitz oc cyxi' k'ojlel ex oc in che ul meltz'aj. 17At jun k'ij xi tma'n Saúl te David: —Cxel nk'o'ne nme'jele Merab aju tzicbaj tu'n toc te t-xu'jila, pero waje tu'n toca te jun soldad cyuw tc'u'j tuj k'oj, tu'n tk'ojina tuj k'oj tu'n Kman, chi Saúl. Xi tma'n Saúl jlu porque cub t-ximan ka mya il ti'j ax tu'n tcub byonte te David, nok o'cx tu'n tcub byo'n cyu'n aj Filistey; 18atzunte David xi ttzak'we'n: —Mya ma' woclene cyxol aj Israel ex mi keju at nxilene cyuc'il. ¿Tza'ntzun tten tu'n woque te tji' rey? 19Masque icju, pero tej tpon tajlal xjaw tu'n t-xi tk'o'n Saúl tme'jel te David tu'n toc te t-xu'jil, ya mya te xi tk'o'n, nok o'cx xi tk'o'n te juntl xjal Adriel tbi, aju aj Mehola. 20Atzunte Mical aju juntl tme'jel Saúl otok t-xo' tgan ti'j David. Tejtzun t-xi k'ma'n jlu te Saúl, nim o tzalaj tej tbinte, 21ex cub t-ximan tu'n t-xi tk'o'n tme'jel lu te David tu'n toc te t-xu'jil; atzun t-ximbetz ka nok tu'nju xu'j lu tu'n tcub tz'ak tuj cyk'ab aj Filistey. Xitzun tma'n Saúl te David tcabmaji'n: —Bay, matzun c'oquela te nji'ye ja'lo. 22Xitzun tma'n Saúl cye keju in che ajben te: —Che yoline tuc'il David tuj ewaj ex cymanxe te cyja': Nimxix in tzalaj rey ti'ja, ex cycyakil xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj rey ax icx in che tzalaj ti'ja, cyja'tzun ba'n tu'n toca te tji' rey, che chicuye. 23E je'xtzun ke ajbel te Saúl k'malte tcyakil jlu te David, atzunte tzaj ttzak'we'n: —¿Che chipetzune ka nok elaj tu'n toc jun xjal te tji' rey? Ic tza'n kine meba xjal kine ex mya ma' woclene. 24E pontzun ke ajbel te Saúl tuc'il ex xi cyma'n te aju otok tma David. 25Atzunte Saúl xi ttzak'we'n cye: —Cymanxe te David: Minti' in chin kanine ti'j pwak ic tza'nx in bant oc in xi k'o'n t-xu'jil jun xinak, nok o'cx wajbile tu'n ttzaj tk'o'n David jun syent ttz'umal cytz'a'lbil aj Filistey te t-xel pwak, tu'ntzun t-xelin wu'ne aju ma cybincha aj k'oj wi'je, chi Saúl. O tma jlu porque atzun t-ximbetz ka tu'n tcub tz'ak David tuj cyk'ab aj Filistey. 26Xitzun cyma'n ke ajbel te Saúl ju yol lu te David, ex ba'n e'la tuj twitz David aju otok tkana rey te tu'ntzun toc te tji'. Na'nxtok tjapun tyemp banimaj ti'j, 27e baj tchmo'n David ke soldad, cub be cyu'n ex e cub cybyo'n cabe syent aj Filistey; xitzun ti'n ke ttz'umal cytz'a'lbil aj Filistey, ex xi tk'o'n te rey tu'ntzun toc David te tji' rey. Tej cyxi tk'o'n David te, tzajtzun tk'o'n Saúl Mical aju tme'jel te tu'n toc te t-xu'jil. 28Pero tej tel tnic' Saúl ti'j ka ate Kman in onin ti'j David, ex o c'ujlanjtz wen tu'n Mical aju tme'jel, 29tzaj mas t-xobil twitz ic tza'n nej, ex tu'n jlu oc Saúl te aj k'oj ti'j David te jumajx. 30Tcyakil maj oc in che tzaj ke nejenel cye soldad aj Filistey k'ojlel cyi'j aj Israel, ate David in camban mas cywitz cycyakil xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj Saúl, ex cyja'tzun o nimanjtzxix David cyu'n xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\