1 SAMUEL 2

1Octzun ten Ana na'l Dios, ex tma: Nman, in chin tzalaje ti'ja tu'n tcyakil wanmiye, tu'nju in tzaj tk'o'na ac'aj wipumale. At tumel tu'n njaw tze'ne cyi'j ke aj k'oj wi'je, porque aya ma tz'onin weye. Ex cyja'tzun in chin tzalaje. 2Aya Dios xjan, mi a'l juntl ic tza'n teya. Minti' juntl Dios, nok o'cx aya. Ex mi a'l juntl colol ic tza'n teya. 3Akeye xjal, mi'n che yoline jun yol te nimbil cyibe, mi'n jaw cyniman cyibe, porque ate Kman atzun Diosju, ba'n tcyakil tu'n, ex nno'c tk'o'n cybinchben xjal tuj malbil, ka tz'akl. 4In che cub ttokin ke xobl cyplech ke xjal at cyipun, ex keju minti' cyipun in cyc'mo'n cyipumal; 5keju in sobryin cywa nej, in xi cyk'on cyib te majen nok tu'n tlaj ch'in cywa; atzun keju nne'l cyc'u'j nej, minti'tl nne'l cyc'u'j ja'lo. Aju xu'j mibantok alin, ma tzaj wuk tal; atzunju attok nim tal nej, ja'lo in bisun wen tu'nju o che cyim tal. 6Ate Kman nne'l k'inte cychwinklal xjal, ex ax in tzaj k'onte cychwinklal, in che cu'x tk'o'n Kman ke xjal tuj cynajbil cyimni, ex in che jaw itz'j juntl maj tu'n. 7Tu'n Kman in che oc xjal te meba, ex tu'n in che oc te k'inun; in che cub tz'ak xjal tu'n, ex in che jaw twaban. 8Aju xjal meba, a Dios in tzaj oninte te, ex aju xjal misicyer ch'in at te, in tzaj tk'o'n Dios aju at tajben te. A Dios in tzaj onin cye tu'n cycub ke' cyxol ke xjal ma' cyoclen; che bel ke' tuj jun k'ukbil tbanilxix tu'n cyjaw nimsa'n; porque a Kman tajwil tk'ukbil tx'otx', ex tibajtzun jlu cub tk'o'n enter tx'otx'. 9Ke ocslal ti'j Dios cwentin ke tu'n tuj cybe, atzun keju binchal mya ba'n che cymel tuj klolj, porque mi jun jacu cub ti'j aj k'oj ti'j tu'n, tu'n tex tipumal. 10Cbajel tpaẍu'n Kman ke aj k'oj ti'j, ex max twitz cya'j ctzajel t-sama'n k'ancyok cyibaj. Ate Kman ccawil tibaj tcyakil twitz tx'otx', ex cxel tk'o'n tipumal rey aju ma jaw t-sc'o'n, ex cch'iyil tipumal tu'n, chi Ana tuj tna'j Dios. 11Ajtztzun Elcana tu'n tpon tja tuj Ramá, atzunte tal k'a Samuel ax cyaj ten tu'n tajben te Kman ttxlaj pal Elí. 12Ke tcy'ajal Elí puro ploj cymod ex minti' in che nimante Kman. 13Minti' in bant cyu'n ic tza'nx at tu'n tbant cyu'n pal cyuc'il xjal. Oc tpon jun xjal k'ol chojbil, jurat naj in pon jun tmajen pal k'i'n jun jacbil twitz chibj tu'n, ex matok in tzk'aj chibj, 14in cu'x tlamo'n naj ju jacbil twitz chibj tuj c'il, ex tcyakilju in tzyet tu'n jacbil in xi ti'n te pal. Atzun in bant cyu'n cyi'j cycyakil aj Israel oc cypon tuj lugar Silo tbi. 15Ax icx in bant cyu'n ti'j t-sebyil alumaj na'nxtok tcub patun tibaj altar, jurat naj in pon tmajen pal tuc'il xjal otok pon k'ol chojbil, ex in xi tma'n te: K'ontza chibj te pal tu'n tbaj ntxo'ne twitz k'ak'; porque mlay txi tc'mo'n pal ju chibj tzk'ajsa'n tuj txicbil, nok o'cx cha'x cxel wi'ne. 16Ex katzun ma tma xjal k'ol chojbil: E tcub patit seb nej, jacutzun txi ti'na nok nic'punx taja ka chi, atzunte tmajen pal in xi ttzak'we'n: Mlay, bi'x k'ontza ja'lo, ex ka mi ma tzaj tk'o'na, c'elel wi'ne tuj tk'aba lajwers, chi tmajen pal. 17Aju il cybincha cu'xun lu ma'xix tuj twitz Kman, tu'n tlaj minti' tchiylal oyaj tuj cywitz, aju in xi cyk'o'n xjal te Kman. 18Atzunju cu'xun Samuel in ajbentok tuj tja Dios, ex toctok jun t-ẍjo'w sak que'yin ic tza'nju in ajben cyu'n pal. 19Tcyakil abk'i in baj tbincha'ntok ttxu Samuel jun tal t-xbalun, ex in xi ti'ntok oc cyxi' tuc'il tchmil k'ol chojbil tuj tja Dios ic tza'n in bant cyu'n junjun abk'i. 20Oc tpon Elcana tuc'ix t-xu'jil, in che cub cy'iwla'n tu'n Elí ex in xi tma'n Elí te Elcana cyja': Awt Kman Dios tzaj k'onte mastl tc'wa'la ti'j xu'j lu, te t-xelju ma txi tk'o'n tu'n tajben te Kman, chi Elí. Ex e ajtzun meltz'aj cyja. 21Cubtzun tcy'iwla'n Kman aju xu'j Ana, ex oc ten tal. Cyja'tzun tten, ul itz'j oxetl tal Ana k'a ex cabe txin, atzunte Samuel in ch'iytok tuj tja Dios. 22Atzunte Elí otok tijin wen, ex o tbi tcyakilju in cybincha'ntok ke tcy'ajal cyi'j cycyakil aj Israel, ax icx in che cub tantok cyuc'il ke xu'j in che ajbentok ttzi ja xbalun jatum in cub tyec'un tib Dios. 23Cyja'tzun xi tma'n Elí cye tcy'ajal: ¿Tiku'n in cybincha'ne aju mya ba'n lu? Porque in nbi'ne cye cycyakil xjal aju cybinchbene mya ba'n. 24Mi'n, akeye ncy'ajal, mya ba'n yolbil cyeye in nbi'ne cyu'n aj Israel, akeju etzan tu'n Kman. 25Ka at jun xjal ma binchan mya ba'n ti'j juntl xjal, ate Dios jacu txi binchante cyi'j; pero ka ti'jcu Kman ma tbincha jun xjal il, ¿alcye jacu onin ti'j? Chi Elí cye tcy'ajal. Atzun cye minti' xi cyniman tyol cyman tu'nju otok cub t-ximan Dios tu'n cycyim. 26Atzunte cu'xun Samuel in ch'iytok, ex ba'n e'la tmod tuj twitz Dios ex tuj cywitz xjal. 27Tujx tk'ijlalil lu pon jun t-sanjel Dios tuc'il Elí ex tma: Chi Kman ma tma: Tej cyten ke t-xe'chela tuj Ejipt te tmajen rey Faraón, axix toc cub nyec'un wibe cywitz. 28Ex cyxol cycyakil c'loj cyiyjil aj Israel, akine in jaw sc'onte cye t-xe'chela tu'n cyoc te pal, tu'ntzun cyajben weye ex tu'n tcub cypatun ke alumaj tibaj n-altare, ex tu'n tcub cypatun storac, ex tu'n toc cyk'o'n capiẍay, aju nno'c tk'o'n pal oc nno'cx tuj Lugar Mas Xjan. Ax icx xi nk'o'ne cyoclen ke t-xe'chela tu'n cyank'in ti'j chojbil aju in cub cypatun aj Israel te nimbil weye. 29¿Tiku'ntzun nne'l cyic'une ke chojbil ex ke oyaj o txi nma'ne tu'n ttzaj cyk'o'n aj Israel weye tuj njaye? ¿Tiku'n mas ma che'x tnimana ke tc'wa'la nwitze, ex ma che gordiyix tu'n tcyakilju tbanil cyoyaj aj Israel, akeju etzan wu'ne? 30Tu'ntzun jlu, akine Cymane aju Cydios aj Israel, masque o nmaye ka aya cyuc'ix ke tc'wa'la ax che ajbele weye te jumajx, atzun ja'lo cxel nma'ne teya: Mlayx nbinchaye jlu, nok o'cx che jawil nnimsa'ne keju in che niman weye, atzun keju in che ic'un weye, ax icx cye che elel wic'une. Akine Dios in chin k'mante jlu. 31Ya ch'ix tul lak'e' tk'ijlalil tu'n tel wi'ne toclena, ax icx cyoclen ke tiyjila che ul itz'j te tibajxi, ex mi jun cyxol ke tiyjila ctijil. 32C'oquel tque'yina oc ttzaj mya ba'n cyibaj keju ate' tuj tjaya, atzun ke aj Israel che bel cy'iwla'n tu'n Dios ex mi jun cyxol ke tiyjila ctijil. 33Pero cyxol ke tiyjila che cyjel ank'in junjun wu'ne tu'n cyajben twitz n-altare, tu'ntzun cybaj naj ke tbak' twitza tu'n ok'el, ex ctzajel nim tbisa cyi'j tu'nju mya ba'n cymod, atzun ke mastl tiyjila che bel byo'n na'nxtok cytijin. 34Tuj junx k'ij che cymel cabe tcy'ajala, Ofni ex Finees, ex atzun jlu c'ajbel te jun techal teya. 35Te tibajxi cjawil nsc'o'ne jun pal tz'aklxix, in japun wajbile ex nximbetze tu'n, ex che tel ke tiyjil wu'ne, ex cucx ctel tcyakil k'ij twitz ju rey aju cjawil nsc'o'ne. 36Ex atzun keju otok che cyaj clet wu'ne cyxol ke tiyjila, che ul ex che bel ẍmeje' twitz pal kanilte jun sak pwak ex ka jun piẍ pan, ex oc cyma': Chin cubsale twitza tu'n ttzaj tk'o'na ch'in wak'une ttxlaja tuj tja Dios, tu'ntzun nwa'n ch'ine chilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\