1 SAMUEL 20

1Ic' ok David tuj lugar Naiot aju ta' tuj tcwent tnam Ramá, ex xi' ma jatum ta' Jonatán tu'n t-xi tma'n te: —¿Titzun ma nbinchaye? ¿Alcye il ma bant wu'ne? ¿Alcye wile ma nbinchaye twitz tmana tu'nju in jyonxix wi'je tu'n ncub tbyo'n? 2Atzunte Jonatán xi ttzak'we'n: —¿Tiku'n in ximana ti'j icju? Mlayx cub byo'na tu'n, porque ka at jun in cub t-ximan nmane il ti'j in tzaj tma'n weye masque ma' t-xilen ex masque ch'in, pero mlay tbincha ka na'nxtok ttzaj tma'n weye. ¿Tza'ntzun tten tu'n tcub ewan jlu nwitze tu'n nmane? Mlay bant icju, chi Jonatán. 3Atzunte David xi tma'n: —Ya ba'n tu'n tmana ka ba'n kten tuc'ila, ex milo taj tu'n tbinteya, porque ka ma tbiya jaculo tzaj tbisa. Pero twitz Kman Dios ex twitza cxel nma'ne jun nyole axix toc, ka nok ch'intl taj tu'n ncub byo'ne tu'n, chi David. 4Xitzun tkanin Jonatán te David: —¿Alcye onbil taja tu'n nbinchanteye teya? 5Atzunte David xi ttzak'we'n: —Bintza: Nchi'j ic'set nink'ij ti'j juntl ac'aj xjaw ma tzaj que'yin, ex il ti'j tu'n ncub ke'ye wa'l tuc'il rey. Pero k'ontza permis weye tu'n t-xi wewan wibe tuj cojbil te cabe k'ij, ex max tu'n t-xi nyec'un wibe ca'jxi te kale. 6Katzun ma chin tzaj kanine tu'n tmana, bix txi tma'na te: Ma tzaj tkanin David permis weye tu'n t-xi' tuj Belén aju ttanmi, porque cycyakil keju at cyxilen tuc'il che ic'sal nink'ij ma chixin, ex cxel cyk'o'n chojbil te Kman ic tza'n in bant cyu'n tcyakil abk'i, chicuya txi tma'na te. 7Ba'n ka chi, mi'ntzun chin bisune, katzun ma jaw k'ojl, atzun c'elel tnic'a ti'j tmana ka ma cub t-ximan tu'n ncub byo'ne tu'n. 8Cyja'tzun binchama xtalbil lu weye, porque ba'n tu'na akine ajbel teya ex twitz Kman o cyaj bant ti'j jun kyol. Katzun akine at wile, mejor chin tbyoncuya. Mya il ti'j tu'n nxi ti'na twitz tmana, chi David. 9Atzunte Jonatán xi ttzak'we'n: —Mi'n ximana ti'j icju. Ka ma nbiye jun yol ka in ximan nmane tu'n tbinchante jun mya ba'n ti'ja, cxel nma'ne teya. 10Xitzun tkanin David te Jonatán: —¿Alcye cpol k'malte tkanil weye ka mya tuj tx'u'jbil ctzajel ttzak'we'n tmana? 11Atzunte Jonatán xi ttzak'we'n: —Ko' wuc'ile tuj cojbil. E je'xtzun cycabil tuj cojbil, 12ex atzun xi tma'n Jonatán te David: —Cxel nma'ne teya jun nyole axix toc twitz Kman aju Kdios aj Israel ko'; nchi'j ex ka ca'j, ax or lu oc tbiya wu'ne aju t-ximbetz nmane. Ka ba'n t-ximbetz ti'ja cxeltzun nsama'ne tkanil tuc'ila; 13katzun at jun t-ximbetz mya ba'n ti'ja ex ka mi'n ma pon tkanil wu'ne tuc'ila, awttzun Kman tzaj k'onte ncastiwoye cyuwxix tu'n tlaj jlu, ex tu'n tlaj minti' otok chin onine ti'ja tu'n ttzokpaja tuj cheba; awttzun Kman onin teya ic tza'n o tz'onin ti'j nmane. 14Atzun ja'lo, acux itz' kine, binchama xtalbil weye ic tza'nx ju xtalbil in tc'mo'na te Kman. Ex katzun otok chin cyime, 15cuchiwt cucx tu'n tten tc'ujlalila cyi'j keju ate' tuj njaye. Che ocxwit ke aj k'oj ti'ja tuj malbil tu'n Kman ti'j cybinchben, ex awt Kman cub yupan cye te jumajx, chi Jonatán. Cyja'tzun tten cyaj bant ti'j jun tyol Jonatán tuc'il David, 17ex tu'nju at nimxix tc'ujlalil Jonatán ti'j David, xi tma'n juntl maj te tu'n ttzaj tma'n jun yol axix toc, porque c'ujla'ntok David tu'n ic tza'nx in tc'ujlan tib. 18Ax icx xi tma'ntl Jonatán te: —Nchi'j ic'set nink'ij ti'j juntl ac'aj xjaw ma tzaj que'yin, ex tu'nju mi a'l cbel ke' tuj tk'ukbila, atzun c'elel nic'baj ti'ja ka mi a'la. 19Pero tuj toxin k'ij juratx cu'tz naja tu'n tula tuj lugar jatum xi tewan tiba ic tza'n baj jun maj, ex bix cub tena ttxlaj abj Ezel tbi. 20Cxel nxo'ne ox plech tumlal abj lu, mer ic tza'n at jun in chin xo'ne ti'j, 21ex cxel nma'ne te nmajene tu'n t-xi' jyol cye ke plech. Ka ma txi nma'ne te: Akeju plech ate' tajtz ti'jtziya, k'intza ke, ka nchiye, ba'ntzun tu'n tetza ex tu'n ttzaja tuj tzalajbil, porque minti' jun ti'xti cbajel ti'ja. Twitz Kman in xi ncyuwsa'ne jlu teya. 22Katzun ma txi nma'ne te nmajene: Ke plech ma che cub ma ti'jxiya, ka nchiye, bi'xtzun cub be tu'na porque atzun taj Kman tu'n tic'a. 23Atzun ti'j ju yol ma cyaj bant ti'j ku'n, ate Kman c'oquel te testiw ki'j te jumajx, chi Jonatán. 24Xi'tzun David ewal tib tuj cojbil. Ex tej tul canun tnejel k'ij nink'ij, cub ke' rey ti'j mes tu'n twa'n. 25Atzun cub ke' tuj lugar twitz tcajonil ja ic tza'nxix in bant tu'n, atzunte Jonatán cub ke' ti'j juntl pac' ttxa'n mes twitz rey, ex atzunte Abner cub ke' ttxlaj Saúl. Atzun tuj tk'ukbil David minti' xjal cub ke'. 26Tuj k'ij lu misicyer jun yol tma Saúl, porque cub t-ximan ka otok tzic' David tibaj tley Moisés ex na'nxtok t-xi tbinchan tib. 27Pero tuj tcabin k'ij nink'ij, minti'x pon David tu'n tcub ke' tuj tk'ukbil. Xitzun tkanin Saúl te Jonatán aju tcy'ajal: —¿Tiku'n minti' ul tcy'ajal Isaí wa'l ew ax icx ja'lo? 28Atzunte Jonatán xi ttzak'we'n: —Tzaj tkanin David tu'n t-xi nk'o'ne permis te tu'n txi' tuj Belén, porque il ti'j, 29ex tma cyja': K'ontza permis weye tu'n nxi'ye, porque keju at nxilene cyuc'il in che ic'san nink'ij tuj ktanmiye, ex ma tzul tkanil tu'n jun ntzique tu'n nxi'ye; cyja'tzun binchama xtalbil, k'ontza permis weye tu'n nxi'ye visitaril cye ke wermaniye, chi David. Cyja'tzun mi a'l ma tzul tu'n twa'n tuc'ila Tat Rey, chi Jonatán. 30Tzajtzun tk'oj Saúl ti'j Jonatán ex xi tma'n te: —Aya Jonatán tal jun xu'j mya ba'n. Baka minti' ba'n wu'ne ka jumajx ma tz'oc tamiwin tiba tuc'il tc'wa'l Isaí tu'n tel tch'ixwiya ex tu'n tel tch'ixwi ttxu'ya. 31Porque ka cucx tten tc'wa'l Isaí tzalu twitz tx'otx' mya segur ctela, ax icx ju toclena te rey. Cyja'tzun, samanxa ke xjal jyolte te ex cyi'ntze tzalu wuc'ile, porque il ti'j tu'n tcyim, chi Saúl. 32Atzunte Jonatán xi tkanin te Saúl aju tman: —¿Tiku'n il ti'j tu'n tcyim? ¿Ti ma tbincha? 33Jawtzun ti'n Saúl ju tlans tu'n toc t-xayu'n ti'j Jonatán. Atzun el tnic' Jonatán ti'j ka otok cub t-ximan tman tu'n tcub David tu'n. 34Jawtzun we' Jonatán ti'j mes in k'ojl wen ex minti' o wa'n ti'j wabj tuj tcabin k'ij te nink'ij, porque otok tzaj nim tbis ti'j David, tu'nju otok tz'oc ic'le'n tu'n tman. 35Tujtzun juntl k'ij te prim, xi' Jonatán ma tuj cojbil tuj or banimaj ti'j tuc'il David, tuc'ix jun cu'xun xi' tuc'il, 36ex xi tma'n te: —Txi kelina jyol cye ke plech oc t-xi nxo'ne. Xitzun kelan ju cu'xun ex oc ten Jonatán xo'lte jun plech tu'ntzun tcub tz'ak najchak twitz ju cu'xun. 37Tej tpon cu'xun tuj lugar jatum otok cub tz'ak plech, xi sch'in Jonatán ti'j: —Aju plech mas lek'ch ma cub tz'ak ti'jxiya. 38Xi sch'in juntl maj ti'j tmajen: —Tz'oc tililx tkana, kelinxa, mi'n cub we'ya. Jawtzun ti'n cu'xun ke plech ex ul ti'n tuc'il tpatrón, 39pero minti' el tnic' ti'j jlu, porque o'cx te Jonatán ex David otok bant ti'j techal lu cyu'n. 40Xitzun tk'o'n Jonatán ke tubl te cu'xun ex xi tma'n te tu'n taj ti'n ma tuj tnam. 41Tejtzun tajtz cu'xun, jaw we' David ti'jxi ju byuj abj ex cub ẍmeje' ox maj twitz Jonatán ex max pon tacl tibaj twitz twitz tx'otx'. Eltzun cytz'uban cywitz ex e oc ten ok'el cycabil, pero mas nim o tz'ok' te David. 42Te mancbil xi tma'n Jonatán te David: —K'oncuya be, mi'n bisuna, porque aju kyol o bant ti'j ku'n kcabil, a Kman o tz'oc te testiw ti'j, ex o txi kkanin te tu'n tten kxol te jumajx ex tu'n tten cymojbabl cyib ke tiyjila cyuc'il keju weye wiyjil, chi Jonatán. Cubtzun be tu'n David, atzunte Jonatán ajtz tu'n tul tuj tnam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\