1 SAMUEL 25

1Cyimtzun Samuel ex cycyakil aj Israel oc cychmon cyib tu'n cyok' ti'j tcyimlen. Ax cu'x cymaku'n tuj ttanmi, tuj tnam Ramá. Te tibajxi xi' David tuj lugar Parán, aju lugar minti' cynajbil xjal tuj. 2Attok jun xinak najl tuj lugar Maón, puro k'inun, attok ox mil t-ẍne'l ex jun mil tchip. Aju tk'inumabl atzun ta'tok tuj lugar Carmel, ex otok pon tu'n tel cytzmal ke t-ẍne'l. 3Aju xinak lu Nabal tbi, atzun tzajni jlet tiyjil ti'j Caleb. Puro tx'u'j twi Nabal ex mya ba'n tmod, atzunte Abigail aju t-xu'jil, puro ba'n que'yin ex at tnabl. 4Maxtok ta' David tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj tej tbinte ka otok pon Nabal tuj lugar Carmel tu'n tel cytzmal ke t-ẍne'l, 5xitzun t-sama'n David laj cu'xun ex xi tma'n cye tu'n t-xi cyk'o'n jun k'olbebl te Nabal, 6ex tu'n t-xi cyma'n te aju yol lu: Cuchiwt ba'n ta'ya cyuc'ix keju ate' tuj tjaya ex ke mastl xjal ate' ttxlaja. 7Ma nbiye in matzona cytzmal ke t-ẍne'la. Ba'n tu'na a ate' ke tpastora tzalu kuc'ile tuj Carmel, ex atxix tej cyul, bajx ko oc tene binchal jun mya ba'n cyi'j ex bajx tz'el k'i'n jun ti'xti cye. 8Ba'n tu'n t-xi tkanina jlu cye ke tmajena ex tzul cyma'n teya ka ax toc. Cyja'tzun in chin cubsane teya tu'n cytzaj t-xtalina ke cu'xun lu, porque ma che pon tuj jun k'ij te tzalajbil, ex tu'n ttzaj tk'o'na cye nok alcye at tuc'ila tu'n tajben te cye ex te weye, akine ic tza'n jun tc'wa'la, che chicuye, chi David. 9E je'xtzun t-sama'n David ke cu'xun tuc'il Nabal ex xi cyma'n tcyakil jlu te. Ex ax e cub ten ayol ti'j ju ttzak'webl. 10Atzunte Nabal xi ttzak'we'n: —¿Alcye nno'c David? ¿Alcyeju tcy'ajal Isaí? Tuj tk'ijlalil ja'lo nim majen niban cyel ok ti'j cypatrón. 11¿Baka ctzajel wi'ne aju wabj, c'abj ex chibj, aju ma bant tten wu'ne cye nmajene matzol cytzmal nẍne'le, tu'n t-xi nk'o'ne cye xjal minti' bi'n wu'ne jatum ẍe tzaj? 12E ajtzun meltz'aj ke cu'xun otok che'x t-sama'n David, ex tej cypon tuc'il xi cyma'n tcyakil aju otok tma Nabal. 13Xitzun tma'n David cye ke xinak ate' tuc'il: —Cyc'alonque cyspadiye cyc'u'je. Tzajtzun cyi'n ke xinak cyspad ex oc cyc'alo'n cyc'u'j, ax icx te David tbincha icju, e je'xtzun cyaje syent xinak tuc'il, atzun juntl cabe syent ax e cyaj ten cwentil tcyakilju at cye. 14At jun tmajen Nabal xi' tuc'il Abigail aju t-xu'jil Nabal k'malte te cyja': —Max tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj, e tzaj t-sama'n David junjun t-sanjel k'olbelte kpatrone; atzun te cyuw xi' tyol cyi'j. 15Akeju xinak lu puro ba'n cymod kuc'ile. Tej xko tene junx cyuc'il tuj cojbil, minti' jun mya ba'n o cybincha ki'je ex mi jun ti'xti el cyi'n keye. 16Nokpe o oc cwentine cyu'n cyuc'ix ke ẍne'l k'ijl ex konic'an. 17Pero tu'nju puro plojxix tmod tchmila, mlay ko'x yolin tuc'il. Ximana ti'j alcye cbantel tu'na, porque ax toc tzul jun mya ba'n ti'j ex cyi'j keju ate' tuj tja, chi majen. 18Jurat naj tzaj ti'n Abigail cabe syent pan, cabe tz'u'm nojni tu'n ta'l twitz uva, jwe' ẍne'l txo'maj twitz k'ak', jwe' arrob tbak' triw tx'ilsa'maj, jun syent lobj bincha'maj ti'j twitz uva tzkij tuj piẍun tten, ex cabe syent lobj bincha'maj ti'j twitz higo tzkij ax tuj piẍun tten, ex oc tc'alo'n ti'j cyc'u'j ke bur. 19Ex te tibajxi xi tma'n cye ke tmajen: —Cycub nej cyeye tu'n woc lpe'ye cyi'je. Minti'tok bin tchmil ti'j jlu. 20Jaxtzun Abigail tibaj jun bur ex tuj ewaj tzyet be tu'n, tu'n tcu'x tc'u'j witz. Yajxi ch'intl xi tque'yin cyja' ttzaj David cyuc'ix ke xinak tuc'il, xitzun lak'e' jatum ate' ke. 21Atzunte David in ximantok ti'j cyja': Ax toc nokx gan ma tz'oc ncwentine tcyakilju at te Nabal tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj, ex minti' jun o tz'el elk'a'n ti'j tcyakilju at te; weye o nbinchaye ba'n te, atzun te ma tbincha mya ba'n wi'je. 22Awt Dios cub k'onte ncastiwoye ka na'nxtok cycub baj cycyakil ke xinak tiyjil Nabal wu'ne oc tcub k'ij nchi'j, chi David. 23Tejtzun tilwaj David tu'n Abigail, cu'tz naj tibaj bur ex cub ẍmeje' t-xe tkan max tejxi tpon tacl tibaj twitz twitz tx'otx', te jun techal te nimbil te, 24ex xi tma'n te: —Tat, wibaje k'oncuya ju mya ba'n lu, ex chin cubsale twitza tu'n cytzaj tbi'na ke nyole aju cxel nma'ne teya. 25Mi'n tz'oc tk'o'n tcwenta ti'j aju in tbincha'n Nabal, porque plojxix tmod ic tza'nx t-xilen ju tbi toc Nabal, ex ax toc minti' tnabl. Tcyakilju in tbincha'n puro mya ba'n tu'nju minti' tnabl. Akine ajbel teya minti' o wile tej cypon t-sama'na ke cu'xun. 26masque icju, ax Kman minti' ma tak' ambil teya tu'n t-xi'ya ex tu'n cycub tbyo'na ke xjal tu'n t-xelin tu'na tu'n texa tajbila. Icwit che oc cycyakil aj k'oj ti'ja tu'n Kman ic tza'n te Nabal; ax icx keju cyaj tu'n cybinchante mya ba'n ti'ja. 27Ja'lo in chin cubsane teya, aju oyaj ma tzul wi'ne ba'n tu'n tcub sipet cyxol ke xinak in che bet tuc'ila, 28ex tu'n tcub tnajsa'na aju wile akine ajbel teya. Cpol jun k'ij aya c'oquel te rey tu'n Kman, ex ke tiyjila cucx che cawil te jumajx, porque mya nok tu'nxa nne'tza k'ojlel, nok o'cx tu'n Kman sama'na, ex tuj tcyakil tank'ibla minti' jun ti'xti mya ba'n cbajel ti'ja. 29Ka at jun ma tz'oc lpe' ti'ja ex taj tu'n tcub byo'na tu'n, mlay cuba porque ax Kman aju Tdiosa cwentil teya. Che elex tlajo'n Kman ke aj k'oj ti'ja; ic che tembil ic tza'n in xi xo't jun tal abj tu'n jun xobl. 30Cyja'tzun, oc tjapun tcyakilju tyol Kman o tma ti'ja ex oc toc k'o'na tu'n te rey cyxol aj Israel, 31minti' bis ti'ja, porque minti' ma che cub ke xjal minti' cyil tu'na ex minti' ma xelin tu'na aju mya ba'n ma cybincha xjal ti'ja. Octzun tbinchante Kman aju ba'n ti'ja, bi'x chin tzaj tna'na, akine ajbel teya, chi Abigail. 32Atzunte David xi ttzak'we'n: —Nimanxwit tbi Kman aju Kdios aj Israel ko', aju ma tzaj samante teya ja'lo canul wi'je, 33ax icx teya, cy'iwla'nxwita tu'nju tz'aklxix ke tyola, ex tu'nju ma chin oc tmayo'na tu'n mi'n nxi'ye byol cye ke xjal, ex tu'n tbant jlu wu'ne tu'n wexe wajbile. 34Pero cxel nma'ne jun nyole axix toc twitz Kman aju Kdios aj Israel ko', aju ma chin oc mayo'na tu'n tu'n mi'n toc nbincha'ne jun mya ba'n ti'ja, porque nokwit minti' sul naja canul wi'je, ya oc tcub k'ij nchi'j, miwtlo jun xinak itz'x, akeju ate' ttxlaj Nabal, chi David. 35Xitzun tc'mo'n David aju k'i'n tu'n Abigail ex xi tma'n te: —Ba'n tu'n taja tjaya ex mi'n bisuna, porque ma nbiye aju tyola ex ma nbinchaye aju ma tzaj tkanina weye. 36Tejtzun tpon meltz'aj Abigail jatum ta'tok Nabal, o til lu Nabal in ic'sante jun nintz wa'n ic tza'n twa jun rey. Nimtok in tzalaj Nabal ex otok chyo'n twi'. Cyja'tzun minti' xi tma'n Abigail aju otok baj, ex maxitzun xi tma'n te juntl k'ij. 37Tej t-skix tuj juntl k'ij ex tej otok tz'el k'e'n tuj twi Nabal, xi tma'n Abigail te tcyakilju otok baj, ex bi'x tzaj jun ataque ti'j Nabal ex ya minti'tl yucch. 38Tbajlenxitzun laj k'ij, c'ixbisanjtz Nabal tu'n Kman ex bi'x cyim. 39Tejtzun tbinte David ka otok cyim Nabal tma: —Nimanxwit tbi Kman, tu'nju a ma tz'oc k'onte t-xel ti'j ju mya ba'n tbincha Nabal wi'je, ex ma chin oc mayo'ne tu'n tu'n mi'n nbinchanteye jun mya ba'n, ex ma tbincha tu'n, ax tibajx Nabal tu'n tcub tz'ak aju tbinchben mya ba'n, chi David. Te tibajxi e je'x t-sama'n David junjun tmajen tu'n t-xi cyma'n te Abigail ka tajbiltok David tu'n toc Abigail te t-xu'jil. 40Tejtzun cypon ke tmajen David tuj Carmel tu'n cyyolin tuc'il Abigail, xi cyma'n te: —Ma ko tzaj sama'ne tu'n David tuc'ila, porque taj tu'n toca te t-xu'jil. 41Cubtzun ẍmeje' Abigail max tejxi tpon tacl tibaj twitz twitz tx'otx' te jun techal te nimbil, ex tma: —Nok jun ajbel te David kine, ex jacu tz'el ntx'jo'ne cykan ke tmajen. 42Tbajlenxi tma'n jlu, jurat naj baj tbincha'n tten ex jax tibaj jun bur; octzun lpe' cyi'j keju otok che tzaj t-sama'n David, junx cyuc'il jwe' tmajen xu'j; ex cyja'tzun tten o moje' tuc'il David. 43Ax icx otok moje' David tuc'il Ahinoam aju aj Jezreel, ex cycabil e oc te t-xu'jil. 44Atzunte Saúl otok txi tk'o'n ju tme'jel Mical tbi, aju t-xu'jil David, te juntl xinak Palti tbi, tcy'ajal Lais aju aj Galim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\