1 SAMUEL 26

1Ke xjal najl tuj tnam Zif e pon tuc'il Saúl tuj tnam Gabaa ex xi cyma'n te cyja': Lu David in ewan twi witz Haquila, aju tcub tuj tjawitz k'ij teju lugar minti' cynajbil xjal tuj, che chi xjal. 2Cubtzun be tu'n Saúl cyuc'ix ox mil soldad mas at cynabl tuj k'oj cyxol aj Israel, ex e je'x jyolte David tuj lugar Zif aju minti' cynajbil xjal tuj. 3Atzun e cub ten ttxlaj jun be twi witz Haquila aju tcub tuj tjawitz k'ij teju lugar minti' cynajbil xjal tuj. Atzun ta'tok David tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj, ex el tnic' ti'j ka otok pon Saúl jyolte te; 4cyja'tzun xi t-sama'n junjun sanjel que'yilte jatum otok cub ten Saúl. 5Te tibajxi xi' David jatum otok cub ten Saúl, ex o til ju lugar jatum in che cub tantok Saúl tuc'ix Abner aju nejenel cye t-soldad Saúl ex tcy'ajal Ner. Ax in tantok Saúl cyxol ke t-soldad tuj campament. 6Octzun ten David yolil tuc'il Ahimelec aju aj Hetey, ex tuc'il Abisai aju tal Sarvia ex terman Joab, ex xi tkanin cye: —¿Alcye jun cyeye jacu txi' wuc'ile tu'n kpon max jatum ta' Saúl tuj campament cye t-soldad? —Jacu chinx weye tuc'ila, chi Abisai xi ttzak'we'n. 7Tujx konic'an lu xi' David tuc'ix Abisai jatum otok che cub ten Saúl cyuc'ix ke t-soldad. Ax in tantok Saúl campament, ex aju tlans ax tcub ttxlaj twi', awa'n tuj tx'otx'. Atzunte Abner ex ke mastl soldad in che tantok ttxlaj Saúl. 8Xitzun tma'n Abisai te David: —Ax Dios ma tzaj k'onte aj k'oj ti'ja tuj tk'aba. K'ontza ambil weye ja'lo tu'n t-xi nxayu'ne lans tuj tc'u'j ex bi'x cyjel k'e't tuj tx'otx', junx cxel ntzokpi'ne ti'j, ex tu'n jlu bi'x cymel, chi Abisai. 9Atzunte David xi ttzak'we'n: —Mi'n cub tbyo'na, porque aju ma cub byonte teju rey sc'o'maj tu'n Kman cbel tcastiw. 10Cxel nma'ne jun nyole axix toc twitz Kman; tu'nxte Kman cnajel, tu'nju otok pon or te ex ka tuj k'oj tu'n tcyim. 11Miwt tak' Kman ambil weye tu'n tcub nbyo'ne aju rey jaw t-sc'o'n. Cyja'tzun o'cx k'intza tlans tcub ttxlaj twi', tuc'ix xar tcubil a', ex ko', chi David. 12Xitzun ti'n David aju lans tuc'ix xar tcubil a' ex e aj meltz'aj. Mi jun o que'yinte cye ex mi jun o binte; ax icx mi jun ul tnabl tu'nju cycyakil in che tantok, ex tu'nju ax Kman otok tzaj k'onte nim watl tuj cywitz. 13Te tibajxi ic'x David jlajxi chk'ajlaj cyxol witz ex cub ten twi' jun witz, pero najchak cyxol. 14Tzajtzun sch'in David ti'j Abner ex cyi'j ke soldad ex tma: —Aya Abner, chin ttzak'wentza. Atzunte Abner xi ttzak'we'n: —¿Alcyeya tu'nju in tzaj sch'ina ti'j rey? 15Xitzun tma'n David te: —¿Myapetzun xinaka? ¿Alcye juntl jacu pon ic tza'n teya cyxol cycyakil aj Israel? ¿Tiku'ntzun minti' nno'c tcwentina tpatrona aju rey? At jun xjal ma tz'ocx aj cyxole ex ma tajbe tu'n tcub byo'n tpatrona tu'n, aju rey. 16Mya ba'n aju ma tbinchaya. Cxel nma'ne jun nyole axix toc twitz Kman, mas ba'n tu'n cycyime porque minti' nno'c cycwentine aju cyreye sc'o'maj tu'n Kman. Jyoma aju tlans rey ex aju xar tcubil a', akeju tcubtok ttxlaj twi', chi David. 17Tejtzun tel tnic' Saúl ti'j ka a David in yolintok, tma: —¿Apeya in yolin wuc'ile, ncy'ajal David? Atzunte David xi ttzak'we'n: —Akine in chin yoline Tat Rey. 18Pero Tat Rey, ¿tiku'n nno'c lpe'ya wi'je tu'n ncub tbyo'na akine ajbel teya? ¿Ti o nbinchaye? ¿Alcye mya ba'n o bant wu'ne? 19In chin cubsane teya Tat Rey tu'n t-xi tbi'na ke nyole akine ajbel teya: Ka tu'n Kman ma tz'oc k'o'na te aj k'oj wi'je, cuchiwt txi tc'mo'n Kman jun oyaj cxel nk'o'ne te; katzun cyu'n xjal in cyma'n teya tu'n toc tena k'ojlel wi'je, cuchiwt tzaj jun mya ba'n cyibaj tu'n Kman. Porque ma chin etz cylajo'n tuj tx'otx' etzan tu'n Kman, ex cyaj tu'n wajbene cye junxitl dios. 20Mi'n waje tu'n ncyime tuj junxitl tx'otx' mya ttx'otx' Kman, pero aya Tat Rey ma tz'etza jyolte weye; akine ic ntene ic tza'n jun cy'ak, ex ma tz'oc lpe'ya wi'je cywi' ke witz ic tza'n ti'j jun tz'uchin, chi David. 21Xitzun ttzak'we'n Saúl: —Aya ncy'ajal David, ba'n wu'ne ma chin binchane il. Ic ntene ic tza'n jun xjal minti' tnabl ex jumajx ma tzpet nnable. Pero tajtz meltz'aja, porque ya mi'n tz'oc nbincha'ne jun mya ba'n ti'ja tu'nju ma tzaj k'ak'an tc'u'ja juntl maj wi'je ex minti' ma chin cub tbyo'na, chi Saúl. 22Atzunte David xi ttzak'we'n: —Lu tlansa lu, aya Tat Rey. E ttzaj jun tmajena k'ilte te, 23ex awt Kman k'onte t-xel teyle junjun ic tza'nx tbinchben. Masque a Kman ma tzaj k'onte teya tuj nk'abe ja'lo, pero minti' xwajbeye tu'n tcub nbyo'ne, aya rey sc'o'maj tu'n. 24Ic tza'n weye Tat Rey, ma' toclen tchwinklala ma tz'e'la tuj nwitze, icxwittzun tz'e'la ju weye nchwinklal tuj twitz Kman, ex tz'elxwit ti'n tcyakil bis wi'je, chi David. 25Xitzun tma'ntl Saúl cyja': —Awt Dios cy'iwla'n teya ncy'ajal David. Tcyakilju cbantel tu'na puro ba'n c'elel. Tbajlenxi jlu aj meltz'aj Saúl tja, atzunte David xi tlajo'ntl tbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\