1 SAMUEL 3

1Aju cu'xun Samuel in ajbentok te Kman ttxlaj Elí. Tuj tk'ijlalil lu minti'xix in yolin Kman cyuc'il ke tmajen ti'j jun tkanil; ex minti'xix in yolin ic tza'n tuj witzic'. 2At jun konic'an coẍltok Elí tuj tja, ex ch'ixtok toc yupj cyi'j tbak' twitz ex minti'tok in tilxix. 3Atzunte Samuel in tantok tuj tja Dios jatum ta' ju cax c'ubl tley Dios. Ex aju candil tuj tja Dios cucxtok tc'ant. 4Txquettzun Samuel tu'n Kman ex tma: —Samuel. Atzunte Samuel xi ttzak'we'n: —Lu kine lu. 5Xitzun kelan Samuel jatum ta'tok Elí, ex tma: —Lu kine lu; ¿ti wile teya? Atzunte Elí tma: —Minti' we in chin txocon ti'ja, taja ex coẍecuya. Ajtzun meltz'aj ex cub coẍe'. 6Ex txocl juntl maj Samuel tu'n Kman: —Samuel, chi Kman. Jawtzun we' Samuel, ul tuc'il Elí, ex xi tma'n: —Lu kine lu; ¿ti wile teya? Atzunte Elí tma: —Ncy'ajal, minti' we in chin txocon ti'ja, taja ex tanxa. 7Na'nxtok tel tnic' Samuel ti'j Kman, ex bajxtok yolin Kman tuc'il. 8Txquettzun Samuel toxinmaji'n tu'n Kman, jawtzun we' ex ul tuc'il Elí, ex tma: —Lu kine lu; ¿ti wile teya? Eltzun tnic' Elí ti'j ka a Kman in txocon ti'j cu'xun lu. 9Cyja'tzun xi tma'ntl: —Txi'ya coẍebil ex ka ma txocliya juntl maj tu'n Kman, k'manxa cyja': Yolina Nman, lu kine in chin bine, akine tmajena, chicuya. Xi'tzun Samuel ex cub coẍe' jatum in tantok. 10Ultzun Kman ex cub we', ex axju yol tma: —Samuel, Samuel. Atzunte Samuel xi tma'n: —Yolina Nman porque lu kine in chin bin, akine tmajena. 11Xitzun tma'n Kman te Samuel: —Cbinchetel jun ti'xti wu'ne xobajilxix cyxol aj Israel, cycyakil keju oc cybi', bi'x c'elel twinkil cyẍcyin tu'n. 12Atzun k'ij cjapunel wu'ne tcyakilju o txi nma'ne cyi'j tiyjil Elí, ex mlay tzic'x ti'j. 13O txi nma'ne, cbel cycastiw ke tiyjil wu'ne te jumajx, tu'n tlaj cyil aju ba'ntl tu'n; porque ke tcy'ajal ma che yolin mya ba'n wi'je ex minti' ma che'x tcawin. 14Cyja'tzun ma txi nma'ne jun nyole axix toc cyi'j ke tiyjil Elí, aju cyil mlay najset te jumajx, mi tu'n chojbil ex mi tu'n oyaj, chi Kman te Samuel. 15Tbajlenxi jlu cub tan Samuel, ex jaw we' te prim tejxi tjawil k'ij, ex jakettzun tlamel tja Dios tu'n. In xobtok Samuel tu'n t-xi tma'n te Elí aju otok til mer ic tza'n tuj witzic', 16pero tzaj txco'n Samuel tu'n Elí ex tma: —Ncy'ajal Samuel. —Lu kine lu, chi Samuel: 17—¿Alcye yol saj k'ma'n teya tu'n Kman? Binchama xtalbil tu'n mi'n tcub tewana jun yol nwitze. Awt Dios cub k'onte tcastiwoya cyuw ka ma cub tewana jun yol ti'j tcyakilju ma tzaj k'ma'n teya, chi Elí. 18Xitzun ttx'olba'n Samuel tcyakil ex minti' jun yol cub tewan, ex tmatzun Elí cyja': —Ate Kman xk'mante jlu. Bant-xwit tu'n alcye ba'n tuj twitz. 19O ch'iy Samuel ex a Kman o tzo'nin te; tcyakilju yol tma Dios te o japun baj, ex mi jun cyaj naj. 20Ex cycyakil xjal aj Israel tzajnix ke' tuj Dan ex ponin baj max tuj Beerseba, el cynic' ti'j ka ate Samuel jun t-sanjel Dios axix toc. 21Ex cub tyec'untl tib Kman twitz Samuel tuj lugar Silo, como atzun lugar jatum in tzaj tma'n Kman ju tyol te Samuel. Tbajlenxi yolin Kman, in xi tma'n Samuel keju yol lu cye cycyakil aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\