2 CRÓNICAS 11

1Tejtzun tpon Roboam tuj Jerusalén e baj tchmo'n jun syent tuc'il 80 mil soldad, e jaw t-sc'o'n cyxol tiyjil Judá ex cyxol tiyjil Benjamín, tu'ntzun cyk'ojin cyi'j aj Israel ex tu'n tcawin juntl maj cyibaj. 2Pero tzaj yolin Kman tuc'il Semaías aju t-sanjel, ex tzaj tma'n te cyja': 3K'manxa te Roboam aju tcy'ajal Salomón ex rey tuj Judá, ex k'manxa cye cycyakil tiyjil Judá ex cye tiyjil Benjamín: 4Chitzun Kman cyja': Mi'n che'xe k'ojlel cyi'j ke cyermaniye. Ba'n tu'n cyaj meltz'aje cycyakile cyjaye, porque wu'ne ma che el npa'ne ke aj Israel cyi'je. Tejtzun cybinte aju tzaj tma'n Kman e ajtzun meltz'aj cycyakil cyja, ex ya minti' e je'x k'ojlel ti'j Jeroboam. 5Axtzun cyaj ten Roboam najal tuj Jerusalén, ex oc tk'o'n muro cyi'j junjun tnam tuj Judá, 6ex atzun ke jlu: Belén, Etam, Tecoa, 7Bet-sur, Soco, Adulam, 8Gat, Maresa, Zif, 9Adoraim, Laquis, Azeca, 10Zora, Ajalón ex Hebrón. Atzun ke tnam lu te Judá ex te Benjamín oc tk'o'n muro cyi'jele. 11Baj tcyuwsa'n ke muro cyi'j ke tnam, e cub tk'o'n ke nejenel cye soldad cyuj, ex ocx tc'u'n twitz awal cyuj, tuc'ix ta'l twitz uva ex aseyt. 12Ex xi t-sama'n ke makbil ex ke lans cyuj cycyakil ke tnam lu ex e baj tcyuwsa'nxix wen, ex cyja'tzun tten e cyaj ten aj Judá ex aj Benjamín tjak' tcawbil. 13Cycyakil ke pal ex ke aj Leví najlke tuj tcyakil tx'otx' cye aj Israel e tzaj tu'n taj cyk'on cyib tuc'il Roboam. 14Cyaj cycolin aj Leví cytx'otx' ex tcyakil cyetzbil, tu'n cyul tuj Jerusalén ex cyuj mastl lugar tuj tx'otx' Judá, porque otok tz'el k'i'n cyoclen te pal tu'n Jeroboam, ex cyu'n ke tc'wa'l, tu'n mi'n cucx cyajben te Kman. 15Tu'nx te Jeroboam oc tk'o'n cyoclen junjun xjal te pal tu'n cyajben cyuj ke ja te cyc'ulbil xjal cywi' ke witz, ex tu'n cyajben cyuj ke c'ulbil cye ke ju'ẍ, ex cye tilbilal wacẍ, akeju tu'nx Jeroboam otok che cub tbincha'n. 16Ax icx keju axix toc cyajbil tu'n cyoc lpe' ti'j Kman aju Cydios aj Israel, e oc lpe' cyi'j ke pal ex cyi'j ke aj Leví, e ul tuj Jerusalén tu'n t-xi cyk'o'n chojbil te Kman aju Cydios ktzan cyxe'chel. 17Cyja'tzun tten cyuwset ju cawbil tuj Judá, ex tuj ox abk'i oc tipun tcawbil Roboam cyu'n, aju tcy'ajal Salomón, porque o'cx tuj ox abk'i e nimante Kman, ic tza'n o tbincha David ex Salomón. 18O moje' Roboam tuc'il jun xu'j Mahalat tbi, aju tme'jel Jerimot ex tal Abihail; ate Jerimot tcy'ajal David, atzunte Abihail tme'jel Eliab ex tal tchman Isaí. 19Akeju tc'wa'l Roboam e tzaj ti'j Mahalat atzun ke jlu: Jehús, Semarías ex Zaham. 20Te tibajxi o moje' Roboam tuc'il juntl xu'j Maaca tbi, aju tme'jel Absalón, ex ke tc'wa'l e tzaj ti'j Maaca atzun ke jlu: Abías, Atai, Ziza, ex Selomit. 21Attok wajxaklaj t-xu'jil Roboam ex 60 tcab t-xu'jil, pero mas at nim tgan ti'j Maaca cywitz mastl t-xu'jil. Tzaj 28 tcy'ajal ex 60 tme'jel. 22At jun tal Maaca, Abías tbi, ex ate jlu oc tk'o'n Roboam toclen te nejenel cye terman, porque tajbiltok Roboam tu'n toc tk'o'n te rey. 23Ten nim tnabl Roboam, porque e je'x baj t-sama'n ke mastl tcy'ajal tuj tcyakil tx'otx' Judá ex Benjamín, ex cyuj cycyakil tnam toc muro cyi'j, ex xi tk'o'n tcyakilju at tajben cye, ex tzaj tjyo'n nim cyxu'jil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\