2 CRÓNICAS 16

1Pero tej otok bant 36 abk'i ttzyetlen tcawin rey Asa, xi' Baasa aju rey cye aj Israel ex oc tzokpaj ti'j tnam Judá, oc tk'o'n muro ti'j tnam Ramá tu'ntzun mi jun tu'n tetz ex mi tu'n tocx tuj tx'otx' Judá jatum in cawin rey Asa. 2Etztzun ti'n Asa k'an pwak ex sak pwak, aju tocx tuj tja Dios ex tuj tex tja, xi t-sama'n tuc'il Ben-adad aju rey te Siria, aju najltok tuj tnam Damasco. Ax icx xi t-sama'n jun tkanil te cyja': 3E tbant ti'j jun kyol kcabil ic tza'n cybincha ktzan kman ojtxi. Lu ma pon nsama'ne k'an pwak ex sak pwak te oyaj teya. K'uchan cuba aju yol o cyaj bant ti'j tu'na tuc'il Baasa aju rey cye aj Israel, tu'ntzun mi'n tk'ojin wi'je. 4Atzunte rey Ben-adad cub tuj twitz aju tkanbetz rey Asa, xitzun t-sama'n ke nejenel cye soldad tu'n cyoc tzokpaj cyi'j ke tnam cye aj Israel. Cyja'tzun e tzyet ke tnam lu tu'n: Ijón, Dan, Abel-maim ex cycyakil ke tnam in che ajben te c'ubl twitz awal tuj cytx'otx' aj Neftalí. 5Tejtzun tbinte Baasa jlu xi tcolin tu'n toc tk'o'n muro ti'j tnam Ramá, ex bi'x xi tcolin ak'untl. 6E tzajtzun ti'n rey Asa cycyakil aj Judá ex xi cyi'n ke abj ex ke tze' ate' tuj tnam Ramá, akeju otok che ajben tu'n Baasa tu'n toc tk'o'n muro ti'j, ex cyu'ntzun ke abj ex ke tze' lu oc tk'o'n rey Asa muro ti'j tnam Geba ex Mizpa. 7Tuj tk'ijlalil lu pon Hanani, aju ba'n nabin tu'n Dios, tuc'il Asa aju rey tuj Judá ex xi tma'n te: Tu'nju ma tz'oc ke' tc'u'ja ti'j rey cye aj Siria ex mya ti'j Kman aju Tdiosa ma tzoc ke' tc'u'ja, cyja'tzun ma che tzokpaj ke t-soldad rey te Siria tuj tk'aba. 8Ke aj Etiopía ex ke aj Libia, ¿myapetzun nimxix cyajlal soldad lu tuc'ix nim cyajlal xjal cyjax cyibaj chej cyuc'ix ke carwaj in che ajben tuj k'oj? Masque icju axte Kman xi k'onte cye tuj tk'aba porque oc ke' tc'u'ja ti'j. 9Porque ate Kman in que'yin ti'j tcyakilju in baj twitz tx'otx' ex in xi tk'o'n cyipun keju axix toc nno'c ke' cyc'u'j ti'j. Atzun teya minti' tnabla tu'nju ma tbinchaya jlu. Cyja'tzun texju ja'lo cucx c'oquel mastl k'oj tuc'ila, chi Hanani. 10Atzunte Asa tzaj tk'oj ti'j Hanani, aju ba'n nabin tu'n Dios, ex ocx tpresin. Ax icx tuj tk'ijlalil lu e baj tyajla'n junjun xjal ate' tuj tnam. 11Aju tx'olbaben ti'j tbinchben Asa atxix tej tke' tcawbil ex tejxi tpon baj, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tx'olbaben cyi'j ke rey cye aj Judá ex cye aj Israel. 12Tej otok bant 39 abk'i ttzyetlen tcawin Asa oc jun yabil cyuwxix cyi'j ke tkan, pero tej tyabt minti' oc ten kanil onbil te Kman, nok o'cx xi' cyuc'il ke k'anal. 13Cyimtzun Asa tej otok bant 41 abk'i ttzyetlen tcawin, 14ex ocx maku'n tuj ju mukbil aju otok txi tma'n tu'n tbaj bincha'n tuj ju tnam toc tbi Ttanmi David. Cub k'o'n twitz jun tal watbil nojni tu'n perjum ex tu'n tcyakil txcaj tc'oc'jal tbanilxix wen, ex cub cyk'o'n jun nintz k'ak' te nimbilte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\