2 CRÓNICAS 2

1Cub t-ximan Salomón tu'n tjaw tbincha'n jun ja te c'ulbil te Kman ex jun ja jatum tu'n tcawin. 2Tu'n tbant jlu oc tk'o'n Salomón 70 mil xinak te ikal iktz, 80 mil xinak tu'n cyxi' xpe'lil abj cywi' ke witz ex ox mil tuc'il kak syent caporal cyi'j ke xjal in che ak'nan. 3Ax icx xi t-sama'n Salomón ke sanjel tuc'il Hiram aju rey tuj tnam Tiro ex xi tma'n cyja': Binchama wuc'ile ic tza'n o bant tu'na tuc'il ktzan nmane David tej ttzaj t-sama'na tze' wi'ten tu'n tjaw tbincha'n jun tja jatum tu'n tten tuj. 4Bintza, cjawil nbincha'ne jun ja te c'ulbil te Kman aju Ndiose, tu'n tajben o'cx te ex jatum tu'n tcub patit oyaj at tc'oc'jal te nimbil te, ex jatum cucx tu'n cycub txolbat ke pan twitz, ex jatum tu'n cycub patit ke alumaj te oyaj aju in xi k'ot prim ex kale, icx aju in xi k'ot cyuj ke k'ij te ojlabl ex cyuj ke nink'ij oc ttzaj que'yin juntl ac'aj xjaw, ex cyuj ke mastl nink'ij akeju cucx in che cub ic'set cyxol aj Israel te nimbil tbi Kman aju Kdiose. 5Ex aju tja Dios cjawil nbincha'ne matijxix c'oquel, porque aju Kdiose mas nim tipumal cywitz cycyakil txkantl dios nno'c cydiosin xjal. 6Cyja'tzun, ¿alcye jun at tnabl tu'n tjaw tbincha'n jun tja Dios, minti'lpe in canun cya'j ma'xix wen tu'n tten Dios tuj? ex ¿alcyetzun kine tu'n tjaw nbincha'ne jun tja Dios, nok o'cx tu'n tajben tu'n tcub patit storac te nimbil te? 7Cyja'tzun samantza wuc'ile jun xjal at tnabl tu'n tak'nan ti'j k'an pwak, ti'j sak pwak, ti'j k'an c'uxbil, ti'j c'uxbil, ti'j xbalun tbanilxix, ti'j xbalun cyak que'yin ex ti'j xbalun ẍjulun que'yin, ex ba'n binchan tcyakil txcaj tilbilal tu'n tzkab, tu'ntzun tten cyuc'il ke xjal at cynabl tu'n cybinchante cycyakil txcaj ak'untl, akeju ate' wuc'ile tuj Judá ex tuj Jerusalén, akeju e cyaj k'o'n tu'n ktzan nmane David. 8Ax icx samantza ke tze' wi'ten, tz'lom tzaj, ex ke tze' tbanilxix sándalo tbi, akeju ate' twi witz Líbano, porque ba'n wu'ne ke tmajena ba'n che tx'emin tze' ma chixin. Ex jacu che onin ke nmajene cyuc'il ke tmajena, 9tu'ntzun tbaj bant nimxix tajlal tze' cyu'n, porque aju tja Dios cjawil nbincha'ne, matijxix c'oquel ex tbanilxix binchben te. 10Cxel nk'o'ne 80 mil quintal triw ex 80 mil quintal sebad, jun syent tuc'il olaj mil galón ta'l twitz uva ex ax tajlal galón chibj aseyt. Cxel nk'o'ne jlu cye ke tmajena ex cye keju in che ic' tx'eminte tze', chi rey Salomón. 11Atzunte Hiram aju rey tuj tnam Tiro, ajtz t-sama'n jun u'j tuc'il Salomón chi cyja': Tu'n Kman ma tz'oc k'o'na te rey cyibaj aj Israel, tu'nju nimxix in tc'ujla'n Kman ke xjal etzan tu'n. 12Ex in tma'ntl tuj u'j cyja': Nimanxwit tbi Kman aju Cydios aj Israel, aju binchante cya'j ex tx'otx', porque ma tzaj tk'o'n jun tcy'ajal rey David nimxix tnabl, xnak'tzamaj ex ba'n ximan ti'j alcye tu'n tbant tu'n; atzunte cjawil binchan jun tja Kman ex jun ja jatum tu'n tcawin. 13Cyja'tzun ma txi nsama'ne jun xinak tuc'ila, Hiram tbi; ate xjal lu tz'akl tnabl ex at-xix t-sec'al. 14Aju xinak lu, tal jun xu'j tiyjil Dan ex tcy'ajal jun xjal aj Tiro; nim tnabl tu'n tak'nan ti'j k'an pwak, ti'j sak pwak, ti'j k'an c'uxbil, ti'j c'uxbil, ti'j abj, ti'j tze', ti'j xbalun tbanilxix, ti'j xbalun ẍjulun que'yin, ti'j xbalun lino tbi ex ti'j xbalun cyak que'yin; ex at tnabl tu'n cybant tcyakil txcaj tilbilal tu'n tu'n tzkab, ex ba'n binchan ti'j tcyakil txcaj tilbilal, nok alcye oc txi k'ma'n te; ex ba'n tu'n tak'nan cyuc'il ke tmajena, akeju ba'n che binchan tcyakil txcaj ak'untl, ex cyuc'il ke majen ate'tok tuc'il Tat Rey David aju ktzan tmana. 15Cyja'tzun Tat Rey, samantza triw, sebad, chibj aseyt ex ta'l twitz uva, aju ma tzaj tma'na tu'n tajben keye. 16Atzun keye che jawil ktx'emine ke tze' twi witz Líbano, aju c'ajbel teya; cbajel kc'alo'ne ex cxel ki'ne tibaj mar tu'n tpon max ttzi mar tuj tnam Jope; atzun teya jacu txi ti'na tu'n tpon tuj tnam Jerusalén, chi rey Hiram. 17Ex jaw ti'n Salomón juntl maj cyajlal ke stranjer xjal, akeju najlke tuj cytx'otx' aj Israel. Otokxi jaw jun maj cyajlal tu'n David aju ktzan tman, ex tejtzun tjaw cyajlal tu'n Salomón, japun jun syent tuc'il 53 mil tuc'il kak syent cybet. 18Cyxoltzun ke jlu e oc tk'o'n 70 mil xinak ikal iktz, 80 mil xinak tu'n cyten xpe'lil abj cywi' ke witz ex ox mil tuc'il kak syent caporal cyi'j tu'n cyak'nan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\