2 CRÓNICAS 20

1Tbajlenxi jlu e oc tzokpaj aj Moab ex ke aj Amón ti'j Josafat, cyuc'ix junjun aj Meunit; 2e je'xtzun junjun k'ol tkanil tuc'il Josafat ex xi cyma'n te cyja': Lu che ul txkan soldad aj Edom ma che tzaj jlajxi mar at nim atz'an tuj, nimxix cyajlal wen. Lu ke ma che ul tuj Hazezón-tamar (aju ax juntl tbi En-gadi). 3Tzajtzun t-xobil Josafat, oc ten kanil onbil te Kman ex xi tma'n cye cycyakil xjal aj Judá tu'n tcub cyyo'n we'yaj, 4atzun ke xjal najlke cyuj cycyakil tnam at tuj Judá e tzaj ex oc cychmon cyib tu'n t-xi cykanin onbil te Kman. 5Cubtzun we' Josafat cywitz cycyakil tnam xjal aj Judá, akeju otok tz'oc cychmon cyib tuj Jerusalén tuj ac'aj ttxa'n pe'n twitz tja Kman, 6ex tmatzun Josafat cyja': Aya Kman aju Cydios ktzan kxe'chele, aya Dios tuj cya'j, aya in cawin cyibaj cycyakil nasyon; ma' toclena ex nim tipumala, mi a'l jun xjal jacu xcye' ti'ja. 7Kman Dios, aya ex lajonte cye xjal akeju najlketok tuj tx'otx' lu cywitz aj Israel akeju etzan tu'na, ex xi tk'o'na tx'otx' te jumajx cye tiyjil Abraham aju tamiwoya. 8Tejtzun cynajan tuj tx'otx' lu jaw cybincha'n jun ja te nabl tbiya ex cyma: 9Ka ma tzaj mya ba'n kibaje te kcastiwoye, ka k'oj, ka tx'u'j yabil ex ka we'yaj, ko ule twitz ja lu, porque atzun ta'ya tuj, ex tuj ju yajbil keye cxel kkanine onbil teya, atzun teya ko tzajel tbi'na ex ko cletele tu'na. 10Tej cyetz aj Israel tuj Ejipt minti' tak'a ambil cye tu'n cyic'tz tuj cytx'otx' aj Amón, tuj cytx'otx' aj Moab ex tuj cytx'otx' keju najlke tuj tiwitz tx'otx' Seir, nok o'cx el cypa'n cyib aj Israel cyi'j ex minti' e naj cyu'n. 11Atzun ja'lo te t-xel ju ba'n o cybincha aj Israel cyi'j, ma che ul tu'n cyoc tzokpaj ki'je, tu'n kex lajo'ne cyu'n tuj ju tx'otx' tzaj tk'o'na te ketzbile. 12Kman Dios, ¿maj mi'n cub tk'o'na cycastiw? Porque keye minti' kipune tu'n kk'ojine cyuc'il ke soldad lu nimxix cybaj wen, akeju ma che ul k'ojlel ki'je. Minti' ba'n ku'ne alcye cbantel ku'ne, pero ma tz'oc ke' kc'u'je ti'ja, chi Josafat. 13Cycyakil aj Judá wa'l cycubtok twitz Kman, cyuc'ix ke cyxu'jil, ke cyc'wa'l, ex cyuc'ix ke tal c'wa'l mas tal ch'in ke. 14Tujtzun ju buyj tibil lu, ul T-xew Kman tuc'il jun xjal aj Leví, Jahaziel tbi, aju tcy'ajal Zacarías; ate Zacarías tcy'ajal Benaía, atzunte Benaía tcy'ajal Jeiel, ex atzunte Jeiel tcy'ajal Matanías aju tiyjil Asaf, 15ex tma Jahaziel: Cybintze, akeye xjal aj Judá ex aj Jerusalén, ex tuc'ixa aya rey Josafat; chi Kman in tma'n cyeye cyja': Mi'n che xobe ex mi'n che jaw sec'paje cywitz ke soldad lu nimxix cyajlal, porque tuj k'oj lu mya akeye che k'ojel, ate Dios ck'ojel. 16Nchi'j bix che cu'xe tu'n cyoc tzokpaje cyi'j. Oc cyjatz twitz jawl tuj lugar Sis, atzun c'oquel cyc'ulban cyibe cyuc'il tuj tk'ab xak aju tcub twitz lugar tzkij tx'otx' Jeruel. 17Mya akeye che k'ojel tuj k'oj lu, nok o'cx bix txi cytxolban cyibe, ex bix che cub txule'ye, ex oc cyila'ye tza'n tten che cletele tu'n Kman. Akeye aj Jerusalén ex aj Judá, mi'n tzaj cyxobile ex mi'n che jaw sec'paje. Cyk'oncuye be nchi'j tu'n cyoc tzokpaje cyi'j, porque ate Kman ctel cyuc'ile, chi Jahaziel. 18Atzunte Josafat cub ẍmeje' ex cub moc'e' tejxi tpon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx', ax icx o cybincha cycyakil xjal aj Judá ex aj Jerusalén, e cub ẍmeje' twitz Kman tu'n cyc'ulun te. 19Ex ke aj Leví, akeju tiyjil Coat, cyuc'ix ke tiyjil Coré, e cub we' ex jaw tk'ajk'ajel cywi' cyuwxix wen in cynimsa'n tbi Kman aju Cydios aj Israel. 20Tujtzun juntl k'ij e jaw we' primxix wen tu'n tcub be cyu'n tu'n cypon tuj lugar tzkij tx'otx' Tecoa. Ex na'nxtok cyex, cub we' Josafat cywitz ex xi tma'n ke yol lu cye: Chin cybintze akeye xjal aj Jerusalén ex aj Judá: Ke'c cyc'u'je ti'j Kman aju Cydiose, octzun che tele tuj segur; ke'c cyc'u'je cyi'j ke t-sanjel Dios, ex tcyakil c'elel ba'n cyeye. 21Tbajlenxitzun yolin Josafat cyuc'il xjal, e jaw t-sc'o'n junjun xjal tu'n cybitzan, toc cyxbalun xjansa'maj, ex tu'n cycub nej cywitz ke soldad in cynimsa'n tbi Kman tuc'il bitz cyja': Cyk'onxe chjonte te Kman porque aju tc'ujlalil cucx in ten te jumajx. 22Ex tejtzun ttzyet cybitzan ke bitz te nimbil tbi Kman, baj ttzpet-sa'n Kman cynabl aj Amón ex aj Moab, ex keju najlke tuj tiwitz tx'otx' Seir, akeju cyja' cytzaj tu'n cyoc tzokpaj cyi'j aj Judá, ax baj cybyon cyib cyxolx. 23Porque ke aj Amón ex ke aj Moab e oc tzokpaj cyi'j ke xjal najlke tuj tiwitz tx'otx' Seir ex e cub baj cybyo'n cycyakil, ex tbajlenxi cybyo'n ke, ax icx cye cub cybyon cyib cyxolx. 24Tejtzun cypon aj Judá twi witz, cu'x cyque'yin tuj tzkij tx'otx' ex o cyil nimxix cyximlal aj k'oj cyi'j tx'ilch ke twitz tx'otx', cyimni ke, ex mi jun otok tzokpaj. 25Xi'tzun Josafat cyuc'ix ke t-soldad k'ilte ju k'i'ntok cyu'n aj k'oj ex cnet nimcu k'inumabl cyu'n, ic tza'n ke chej, ke macbil in che ajben tuj k'oj, ke xbalun ex nimcu mastl ti'xti wi'yilxix, ex e oc te tajwil tcyakil. Tu'nju nimcu ti'xti at, minti' bant tk'injtz cyu'n. Ox k'ij e ten in che k'in cyi'j ke ti'xti, porque attok nim. 26Tujtzun tcyajin k'ij oc cychmon cyib tuj chk'ajlaj Beraca, ex atzun jaw cynimsa'n tbi Kman. Cyja'tzun oc cyk'o'n tbi lugar lu chk'ajlaj Beraca, ex axtzun tbi toc ja'lo. 27Te tibajxitzun jlu, cub nej Josafat cywitz cycyakil aj Judá ex aj Jerusalén, ex e ajtztzun meltz'aj tu'n cyul tuj Jerusalén in che tzalaj wen, porque ate Kman otok tzaj k'onte tzalajbil cye, tu'nju otok che clet tu'n tuj cyk'ab aj k'oj cyi'j. 28Tejtzun cyul tuj Jerusalén e pon twitz tja Kman tuc'il tk'ajk'ajel twi chnab arpa, quitar ex chun. 29Ex cycyakil ke nasyon ate' cyi'jele aj Israel tzaj nim cyxobil twitz Kman Dios, tej cybinte ka otok k'ojin cyuc'il aj k'oj cyi'j aj Israel. 30Cyja'tzun tej tcawin rey Josafat, ke xjal o che ten tuj txubtxaj, porque ate Dios tzaj k'onte xtalbil cyibaj ex minti'tl e k'ojin ke mastl nasyon cyi'j. 31Cyja'tzun tten o cawin Josafat cyibaj tiyjil Judá. Toctok twi' 35 abk'i tej ttzyet tcawin ex o cawin 25 abk'i tuj Jerusalén. Aju ttxu' Josafat Azuba tbi ex tme'jel Silhi. 32Tuj tumelxix o bet Josafat ic tza'n te Asa aju ktzan tman, minti' el tpa'n tib ti'j be xi ti'n ktzan tman. Akeju tbinchben puro ba'n e ela tuj twitz Kman. 33Masque icju, pero minti' cyaj cycolin xjal ke lugar jatum in che c'ulun cywi' ke witz, porque na'nxtok tcub cyximan xjal tu'n cynimante Cydios ktzan cyxe'chel tu'n tcyakil cyanmi. 34Aju ch'intl tx'olbaben ti'j tbinchben Josafat, atxix tej tke' tcawin ex tejxi tpon baj, atzun tz'iban tuj u'j cub ttz'iban Jehú aju tcy'ajal Hanani, ex atzun tz'iban tuj libro cye ke rey cye aj Israel. 35Tbajlenxi jlu, o moje' tyol Josafat aju rey cye aj Judá tuc'il Ocozías aju rey cye aj Israel, ex ate Ocozías mya ba'n tbinchben. 36Oc tmojban tib tuc'il tu'n tcub cybincha'n ke barc tu'n cyxi' tuj tnam Tarsis, ex atzun cub cybincha'n tuj tnam Ezión-geber. 37Atzunte Eliezer aju aj Maresa, aju tcy'ajal Dodava, xi tma'n te Josafat alcye tu'n tbaj ti'j te tibajxi: Cbajel tpaẍu'n Kman aju ma baj tbincha'na tu'n tlaj ma moje' tyola tuc'il Ocozías, chi Eliezer. Atzun ke barc e cub k'uchj ex ya minti' e je'x tuj tnam Tarsis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\