2 CRÓNICAS 29

1Otok japun Ezequías twi' 25 abk'i tej ttzyet tcawin ex o cawin 29 abk'i tuj Jerusalén. Aju ttxu', Abías tbi aju tme'jel Zacarías. 2Ke tbinchben Ezequías ba'n e e'la tuj twitz Kman, ic tza'nx otok tbincha David aju ktzan t-xe'chel. 3Tuj tnejel xjaw te tnejel abk'i ttzyetlen tcawin Ezequías o jaket tja Dios tu'n ex e baj t-saksa'n ke tlamel. 4E tzaj ttxco'n ke pal cyuc'ix ke aj Leví, ex atzun e oc tchmo'n tuj ttxa'n pe'n twitz tja Dios tuj tjawitz k'ij, 5ex xi tma'n cye: Akeye aj Leví chin cybintze: Cyxjansan baj cyibe ja'lo, ax icx cyxjansame tja Kman aju Cydios kxe'chel. Cyi'n etze tcyakilju mya ba'n at tuj tja Kman. 6Porque o che binchan ktzan kxe'chel il; aju cybinchben mya ba'n e e'la tuj twitz Kman, o cyaj cycolin aju Kdios, ya minti'tl cyaj ti'j tja Kman ex o tz'el cypa'n cyib ti'j Dios. 7Cyaj cylamo'n ke tlamel tja Dios, cu'x cyyupun ke candil, xi cycolin tu'n tcub cypatun storac ex tu'n t-xi cyk'o'n ke chojbil patun in che cub twitz tja Dios aju Cydios aj Israel. 8Cyja'tzun tzaj tk'oj Kman cyi'j aj Judá ex cyi'j aj Jerusalén, ex tu'n Kman in che labin xjal cyi'j, in che xmayin cyi'j ex ma che jaw sec'paj cyi'j, ic tza'nx ma cyile tu'n cywitze. 9Cyja'tzun ma che cyim ke ktzan kman tuj k'oj, atzun ke kcy'ajal ex ke kme'jel cyuc'ix ke kxu'jil ma che'x k'i'n pres. 10Cyja'tzun ma cub nximane tu'n tbant ti'j jun yol wu'ne tuc'il Kman aju Cydios aj Israel, tu'ntzun mi'n cucx tk'ojintl Kman ki'j. 11Atzun ja'lo akeye nc'wa'l, japunx cyu'ne, porque ma che jaw sc'o'ne tu'n Kman tu'n cytene twitz, tu'n cyajbene te, ex tu'n tcub cypatune storac twitz, chi Ezequías. 12Ke aj Leví, akeju bi'x tzyet cyak'nan, atzun ke jlu: Cyxol tiyjil Coat, atzun Mahat aju tcy'ajal Amasai tuc'ix Joel aju tcy'ajal Azarías; cyxol tiyjil Merari, atzun Cis aju tcy'ajal Abdi tuc'ix Azarías aju tcy'ajal Jehalelel; cyxol tiyjil Gersón, atzun Joa aju tcy'ajal Zima ex tuc'ix Edén aju tcy'ajal Joa; 13cyxol tiyjil Elizafán, atzun Simri tuc'ix Jeiel; cyxol tiyjil Asaf, atzun Zacarías tuc'ix Matanías; 14cyxol tiyjil Hemán, atzun Jehiel tuc'ix Simei, ex cyxol tiyjil Jedutún, atzun Semaías tuc'ix Uziel. 15Ake jlu nej e oc cychmo'n ke cyerman ex baj cyxjansan cyib cycyakil; ex e ocxtzun tuj tja Dios tu'n tbaj cysaksa'n, ic tza'nx ju orden otok txi tk'o'n rey ex ic tza'nx otok tma Kman. 16Te tibajxi e ocx ke pal tuj tja Dios tu'n tbaj cysaksa'n. Etz cyi'n tcyakil ttz'ilil tocx tuj, ex cub cyk'o'n ttxa'n pe'n, ex atzun cye aj Leví xi cyi'n tu'n tpon tuj tk'ab xak Cedrón. 17Tzyet cysaksante ttxa'n tpe'n tja Dios tuj tnejel k'ij te tnejel xjaw, ex tuj twajxakin k'ij e pon canun ttzi tja Dios. Tuj wajxak k'ijtl baj cysaksa'n tuj tja Dios ex tuj tkaklajin k'ij baj bant tcyakil cyu'n. 18Te tibajxi jlu e je'x k'malte te rey Ezequías cyja': Ma baj ksaksa'ne tcyakil tja Dios tuc'ix altar te patbil chojbil, cyuc'ix cycyakil ke macbil in che ajben ti'j, tuc'ix ju mes jatum in che cub txolbet ke pan cy'iwla'maj tibaj ex cyuc'ix cycyakil ke macbil in che ajben ti'j. 19Ax icx ma baj kbincha'ne cyten ex ma che baj ksaksa'ne cycyakil ke macbil otok che ex ti'n rey Acaz tej tel tpa'n tib ti'j Kman. Lu ma che cub ten juntl maj junx tuc'il altar te Kman, che chi pal. 20Primxix jaw we' rey Ezequías, e oc tchmo'n ke aj sanjelal te tnam ex xi' tuj tja Kman. 21Xi cyi'n wuk tor, wuk tman ẍne'l, wuk tal tman ẍne'l ex wuk tman chip te jun chojbil tu'n tnajset til rey cyuc'ix keju ate' tuj tja, ex cyil aj Judá, ex tu'n t-xjanset tja Dios. Xi tma'n rey cye ke pal akeju tiyjil Aarón tu'n t-xi cyk'o'n jlu te chojbil tibaj altar te Kman. 22Cubtzun cybyo'n pal ke tor, tzaj cyi'n cychc'el ex xi cytx'itpu'n tibaj altar. Ax icx cybincha cyi'j ke tman ẍne'l ex cyi'j ke tal tman ẍne'l. 23Te tibajxi e pon k'i'n ke tman chip twitz rey ex cywitz cycyakil tnam xjal te jun chojbil tu'n tnajset cyil, ex atzun cye cub cyk'o'n cyk'ab cyibaj. 24Cubtzun cybyo'n pal ke tman chip ex cub cyko'n cychc'el tibaj altar tu'n tnajset cyil aj Israel, porque xi tma'n rey tu'n t-xi k'ot chojbil patun in cub tu'n tnajset cyil cycyakil aj Israel. 25Ax icx e cub tk'o'n Ezequías ke aj Leví tuj tja Kman, k'i'n ke lak c'uxbil cyu'n, cyuc'ix ke chnab arpa ex quitar. O bant jlu ic tza'n otok cyaj cyma'n David tuc'ix Gad aju ba'n nabin tu'n Dios, aju ajben ttxlaj David, ex tuc'ix Natán aju t-sanjel Dios, porque aju orden lu tu'n Kman otok tzaj tma'n cye ke t-sanjel. 26Wa'ltok ke aj Leví, k'i'ntok ke chnab cyu'n, akeju otok che cyaj tk'o'n David, ex atzun cye pal k'i'ntok ke chun cyu'n. 27Xitzun tma'n Ezequías tu'n t-xi k'ot aju oyaj patun in cub tibaj altar. Ex tejtzun t-xi k'ot oyaj, ax icx tzyet cybitzan te nimbil te Kman, cyuc'ix ke chun e oc k'ajtza'n, junx cyuc'il ke chnab otok che cyaj tk'o'n David. 28Atzun ke tnam xjal e cub moc'e' te jun nimbil te Kman tej in che bitzantok ke bitzal, ex atzun ke pal in che k'ajtza'ntok chun. Tcyakil jlu cucx o ten tejxi tcub baj tz'e'y oyaj patun in cub. 29Tejtzun tbaj jlu, ate rey cyuc'ix cycyakil keju ate'tok tuc'il e cub ẍmeje' ex e c'ulun te Kman. 30Te tibajxi, ate rey Ezequías cyuc'ix ke xjal at cyoclen ttxlaj, xi cyma'n cye aj Leví tu'n tjaw cynimsa'n tbi Kman cyu'n ke salmo e cyaj ttz'iban David, ex keju e cyaj ttz'iban Asaf aju ba'n nabin tu'n Dios. E octzun ten bitzal tuc'il nim tzalajbil, ax icx e cub ẍmeje' ex e c'ulun te Kman. 31Xitzun tma'n Ezequías cye xjal: Tu'nju ma baj cyxjansan cyibe ja'lo twitz Kman, che lak'etztzune ex cyi'ntze ke chojbil ex ke oyaj te ak'bil chjonte tuj tja Kman. Xitzun cyi'n tnam xjal ke chojbil ex ke oyaj te ak'bil chjonte, ex akeju o cyajbe tu'n t-xi cyk'o'n ke oyaj patun in che cub, xi cyk'o'n tu'n cyex cygan. 32Ke alumaj pon cyi'n tnam xjal te chojbil patun in cub, 70 tor, jun syent tman ẍne'l ex cab syent tal tman ẍne'l. Tcyakil jlu ajben tu'n t-xi k'ot te jun chojbil patun in cub twitz Kman. 33Ex aju cyajlal alumaj xi cyk'o'n te oyaj, japun kak syent wacẍ ex ox mil ẍne'l. 34Ex tu'nju mya nim pal ate', minti' e canun tu'n tel cyi'n cytz'umal cycyakil alumaj te chojbil, cyja'tzun e onin ke aj Leví cyi'j, akeju at cyxilen cyuc'il, tu'n tbaj bant naj ak'untl, acux in baj cyxjansan cyib txkantl pal, porque ke aj Leví masxix cygan tu'n tbaj cyxjansan naj cyib cywitz ke pal. 35Xitzun cyk'o'n nim chojbil patun in cub, tuc'ix cysebyil ke chojbil te mojbabl tibil ex ju oyaj ta'l twitz uva te cymoj oyaj patun in che cub. Ictzun tenba tej tcub xe't juntl maj c'ulbil tuj tja Dios. 36Tza'nx te Ezequías, ax icx cycyakil tnam xjal, e jaw tzalaj ti'j ju otok tbincha Dios cyi'j, porque tcyakil otok bant te jurat naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\