2 CRÓNICAS 3

1Tzyettzun ak'untl tu'n Salomón tuj tnam Jerusalén tu'n tjaw binchet tja Kman twi witz Moriah, jatum otok cub tyec'un tib Kman twitz David aju ktzan tman Salomón, jatum nne'ltok ttxc'omil triw tu'n Ornán aju aj Jebusey. Atzun lugar lu otok baj tbincha'n David tu'n tjaw binchet tja Dios tuj. 2Aju ak'untl ti'j tja Dios tzyet tuj cabe tajlal tcabin xjaw, tej otok bant cyaje abk'i ttzyetlen tcawin rey Salomón. 3Akeju t-simyentil tja Dios cub tk'o'n Salomón, atzun echbin cye jlu: 30 var tnukbil, ex laj var tuj t-ẍcyin. 4Aju tnukbil tal cwart tcub ttzi tja Dios laj var, ic tza'n tuj t-ẍcyin tja Dios, ex aju twa'l ax laj var. Ex baj tlo'tzin Salomón tujile tal cwart tu'n k'an pwak tbanilxix, 5ex tujile ja matij oc tk'o'n tz'lom wi'ten, ex cyi'j ke tz'lom lu oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix ex oc tk'o'n tilbilal tkan xa'j ex tilbilal caden cyi'j, 6ex oc tlo'tzin ke tal abj tbanilxix tujile tja Dios. Ex aju k'an pwak ajben tu'n, tbanilxix wen, tzajni tuj lugar Parvaim. 7Ex baj tlo'tzin tcyakil tujile tja Dios tu'n k'an pwak, baj tlo'tzin cyi'j ke viga, cyi'j ke tkul tlamel, cywitz tcajonil ja te tujxi ex cyi'j ke pwert, ex c'ochimaj ke cyilbilal querubín cywitz tcajonil te tujxi. 8Ax icx jaw tbincha'n Salomón aju Lugar Mas Xjanxix. Aju tnukbil laj var, ic tza'nx tuj t-ẍcyin tja Dios, ex laj var tuj t-ẍcyin. Ex oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix twitz tcajonil te tujxi, ex ch'ixmi xi ti'n cyaje syent tuc'il 60 quintal k'an pwak. 9Aju cyalil ke clav k'an pwak ttx'otx'il, balo jun libr tuc'il cyaje ons cyalil. Ax icx oc tlo'tzin k'an pwak cyujile ke tal cwart te tcabin col. 10Ex xi tma'n Salomón tu'n cybaj bincha'n cabe tilbilal querubín tuj Lugar Mas Xjanxix, ex oc lo'tzin k'an pwak cyi'jele. 11Aju tkan cyxic' cycabil tilbilal querubín laj var, porque junjun cyxic' cab var tuc'il mey tkan. Jun t-xic' jun in pon tacl twitz ja, atzun juntl t-xic' in pon moje' tuc'il t-xic' juntl. 12Ax icx te juntl querubín, jun t-xic' te cab var tuc'il mey tkan in pon tacl twitz ja ti'j juntl pac', ex atzun juntl t-xic' in pon moje' tuc'il t-xic' juntl querubín. 13Akeju tilbilal querubín lu lic'un tten cyxic', laj var tkan cyxic' tu'n cycabil. Ake jlu wa'l cyten, ex aju cywitz cyja' ntzaj cyque'yin tuj Lugar Xjan. 14Ax icx baj tbincha'n jun xbalun te makbil cyxol Lugar Mas Xjanxix ex Lugar Xjan. Aju xbalun lu binchamaj ti'j nok' ẍjulun que'yin, ẍk'ilin que'yin, cyakyin que'yin ex ti'j lino, ex twitz xbalun lu banimaj ke cyilbilal querubín. 15Baj tbincha'n Salomón cabe tkan adorn te wuklaj var tuc'il mey twa'l junjun, ex e cub tk'o'n twitz tja Dios. Ke adorn e cub tk'o'n tuj cywi' ke tkan, cab var tuc'il mey cywa'l. 16Ax icx baj tbincha'n ke caden ic tza'n uwj, ex e oc tk'o'n cyi'jele ke adorn; ax icx baj tbincha'n jun syent tilbilal carnad ẍok', ex e oc tk'o'n cyi'j ke caden. 17E cub tk'o'n ke tkan adorn lu twitz tja Dios, jun cub tk'o'n tuj tbank'ab ex jun cub tk'o'n tuj tnayaj. Aju tkan adorn cub tk'o'n tuj tbank'ab, oc tk'o'n tbi Jaquín, ex atzunju cub ten tuj tnayaj, oc tk'o'n tbi Boaz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\