2 CRÓNICAS 4

1Ax icx baj tbincha'n Salomón jun altar k'an c'uxbil ttx'otx'il te laj var tnukbil, laj var twitz ex jwe' var twa'l. 2Ax icx cub tbincha'n jun nintz pil k'an c'uxbil ttx'otx'il te tcubil a', tolin tten ti'j ex jwe' var tuj. Aju twa'l cab var tuc'il mey, ex te olaj var tc'itz. 3Tjak' ttxa'nile ttzi pil toc cabe txol tilbilal wacẍ ti'jele, lajchak tilbilal wacẍ tuj mey var ex ax elni ke ti'j pil. 4Aju pil lu tcubtok cyibaj cablaj cyilbilal wacẍ k'an c'uxbil cytx'otx'il: Ox cyilbilal wacẍ cyja' in xi cyque'yin jawni, ox cyja' in xi cyque'yin cubni, ox cyja' in xi cyque'yin ocni ex ox cyja' in xi cyque'yin elni. Akeju cyẍo'p tocxtok tjak' pil, ex aju pil tcubsa'n cyibaj. 5Aju tcajonil pil lu te cyaje k'ab tpimil, aju ttzi' ic tten ic tza'n ttzi' jun copa ex ic tza'n twi' t-xmacal bech lirio, ex in xi baj wuklaj mil tuc'il jwe syent galón a' tuj. 6Ax icx baj tbincha'n laj pil k'an c'uxbil cytx'otx'il tu'n cyajben te tx'ajbil; cub tk'o'n jwe' te jawni ex jwe' te cubni. Cyujtzun ke pil lu in baj tx'jo'n cyi'j cycyakil alumaj, akeju in che'x k'o'n te oyaj patun in che cub, atzunju pil matij atzun in ajben tu'n tbaj cytx'jon cyib ke pal. 7Ax icx baj tbincha'n laj tcubil candil k'an pwak cytx'otx'il, ic tza'nx k'ma'maj tu'n Dios, ex e ocxtzun tk'o'n tuj tja Dios tuj Lugar Xjan. Cub tk'o'n jwe' te jawni ex jwe' te cubni. 8Ax icx baj tbincha'n laj mes ex e ocx tk'o'n tuj tja Dios; cub tk'o'n jwe' te jawni ex jwe' te cubni. Ax icx baj tbincha'n jun syent lak nmak ke, k'an pwak cytx'otx'il. 9Ax icx baj tbincha'n jun ttxa'n pe'n tu'n tajben cye pal, ex ju ttxa'n pe'n matij tu'n tajben cye xjal; e oc tk'o'n ke tlamel ex oc tlo'tzin k'an c'uxbil cyi'j. 10Aju pil matij cub tk'o'n te cubni twitz tja Dios tuj tumlal tjawitz k'ij. 11Ax icx baj tbincha'n Hiram ke c'il, ke pala ex ke lak matij, ex cyja'tzun tten baj bant tcyakil ak'untl tu'n ti'j tja Dios, aju xi tma'n Rey Salomón te. 12Ex atzun ke jlu e bant tu'n: Cabe tkan adorn, cabe adorn tolin cyi'j tu'n cyjax ten cywi' ke tkan, cyuc'ix cabe c'uxbil xawc'in cyoy' tu'n cyoc ten cyi'jele ke adorn, 13cyuc'ix cyaje syent cyilbilal carnad ẍok' tu'n cyoc ten cyi'j ke c'uxbil xawc'in cyoy', cabe txol ti'j junjun c'uxbil xawc'in toy', akeju cyoc cyi'j ke adorn tolin cyi'j cycub cywi' ke tkan, 14cyuc'ix laj cyk'ukbil tcubil a', cyuc'ix laj tcubil a' tu'n cycub ten cyibaj ke k'ukbil lu, 15tuc'ix pil matij te tcubil a', cyuc'ix cablaj cyilbilal wacẍ cyocxsa'n tjak', 16cyuc'ix ke c'il, ke pala ex ke c'uxbil te jacbil twitz chibj. Cycyakil ke macbil tbincha Hiram te rey Salomón tu'n cyajben tuj tja Kman, k'an c'uxbil tbanilxix cytx'otx'il. 17Atzun e cu'x tlacu'n ke molt tuj xcab tx'otx' tuj chk'ajlaj ttzi nima Jordán, aju tcub t-xol tnam Sucot ex Saretán. 18Baj tbincha'n Salomón nimxix macbil k'an c'uxbil, ex tu'nju nimxix, minti' tumel tu'n tbaj malet. 19Ax icx xi tma'n Salomón tu'n cybant cycyakil ke macbil tu'n cyajben tuj tja Dios, ex atzun ke jlu: Aju altar k'an pwak ttx'otx'il, ke mes jatum in che cub k'o'n ke pan xjansa'maj, 20cyuc'ix ke cycubil candil k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il, ex ke candil cyjax cywi', akeju cycub twitz Lugar Mas Xjanxix, banin cyten tu'n cyoc txaket ic tza'nx k'ma'maj; 21cyuc'ix tilbilal bech, cyuc'ix ke candil ex ke tenás, ax icx k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il; 22cyuc'ix ke matzbil cywi mech, ke lak matij, ke pac' ex ke xawc' patbil storac, ax k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il. Ax icx ke tpwertil tja Dios k'an pwak cytx'otx'il, tza'nx ke tpwertil ate' tujxi, akeju tpwertil Lugar Mas Xjanxix, ax icx ke tpwertil tja Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\