2 CRÓNICAS 5

1Ex tejtzun tbaj bant tcyakil ak'untl aju xi tma'n Salomón tu'n tbant tu'n tajben tuj tja Kman, xitzun ti'n Salomón ke macbil k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, aju xi k'o'n te Kman tu'n David aju ktzan tman, ex e ocx tk'o'n tuj c'ubl k'inumabl at tuj tja Dios. 2E octzun tchmo'n Salomón ke cytijil xjal aj Israel tu'n cyul tuj tnam Jerusalén, cyuc'ix cycyakil ke nejenel cyxol cycyakil c'loj cyiyjil, cyuc'ix ke mastl nejenel cye junjun c'loj aj Israel at cyxilen cyxolx, tu'ntzun t-xi k'ibaj cax c'ubl tley Dios tuj lugar Sión, aju toc tbi Ttanmi David. 3Oc cychmon cyib cycyakil aj Israel tuc'il rey Salomón tuj nink'ij ma' t-xilen tuj twukin xjaw te abk'i. 4E je'xtzun baj cycyakil ke cytijil xjal aj Israel, ex jaw cyi'n aj Leví aju cax c'ubl tley Dios, 5ex tzaj cyi'n tuc'ix ja xbalun te mojbabl tibil tuc'il Dios, cyuc'ix cycyakil ke macbil xjansa'maj ate' tuj, tu'n tpon cyi'n twitz tja Dios, ex ake pal cyuc'ix ke aj Leví e tzaj k'inte te. 6Ate rey Salomón cyuc'ix cycyakil tnam xjal aj Israel otok tz'oc cychmon cyib tuc'il, wa'l cycub ke twitz cax, ex in cubtok cybyo'n ke ẍne'l ex ke tor tu'n t-xi cyk'o'n te oyaj te Dios, ex minti' bant cyajlanjtz oyaj lu tu'nju nimxix. 7Te tibajxi jlu ocx cyk'o'n ke pal aju cax c'ubl tley Dios tuj lugar banimaj te te tuj tja Dios, tuj Lugar Mas Xjanxix; ocx cyk'o'n tjak' cyxic' ke tilbilal querubín. 8Ke cyilbilal querubín lic'un cyxic' tibaj lugar jatum tcub cax, tza'nx te cax ax icx ke tze' tcub te tal, xmu'jin cyibaj tu'n cyxic' querubín. 9Pero akeju tze' tcub te tal, matijxix cywa'l, cyja'tzun k'ancha'l ke ttxa'n tze' max tuj Lugar Xjan, aju tcub twitz Lugar Mas Xjanxix, masque minti' k'ancha'l ke max ttxa'n pe'n, ex cyja'xtzun cyten ja'lo. 10Tuj cax lu o'cx ke cabe tz'lom abj at, akeju e cu'x tk'o'n Moisés tuj lugar Horeb. Akeju cabe tz'lom abj lu, atzun tz'iban yol cywitz, aju cyaj bant ti'j tu'n Kman cyuc'il aj Israel tej cyetz tuj tx'otx' Ejipt. 11E bje'tztzun ke pal tuj Lugar Xjan. Cycyakil ke pal ate'tok, otok baj cyxjansan cyib, ex mya o'cx keju ate' tuj cyturn. 12Ex cycyakil aj Leví akeju bitzal e pon, atzun ke jlu: Asaf, Hemán ex Jedutún, cyuc'ix ke cycy'ajal ex ke mastl xjal at cyxilen cyuc'il, wa'lke'tok ttxlaj altar tumlal tjawitz k'ij, toclex cyxbalun sak ex tz'umin twitz, ex k'i'ntok ke tal lak c'uxbil cyu'n, ke quitar ex ke arpa, ex cyuc'iltzun ke jlu attok jun syent tuc' winkin pal in che k'ajtza'ntok chun. 13Cycyakiltzun junx e oc ten bitzal te k'obl chjonte te Kman, ex tu'n tjaw cynimsa'n tbi tuc'il tk'ajk'ajel cywi' ke chun ex ke lak c'uxbil, tuc'ix cyk'ajk'ajel mastl chnab. In che bitzantok ex in cyma'n: Cynimsa'nctze tbi Kman, porque ba'nxix te, ex aju tc'ujlalil cucx in ten te jumajx, che chi. Tujxtzun or lu, cub ten txkan muj tuj tja Dios, 14ex tu'ntzun tlaj muj lu, minti' bant tu'n cycyaj ten ke pal tu'n cybinchante cyak'un, porque aju tja Kman otok noj tu'n t-spic'umal Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\