2 CRÓNICAS 6

1Tmatzun Salomón cyja': Aya Nman Dios, o tmaya ka atzun tu'n ttena tuj txkan k'ek muj. 2Pero ma jaw nbincha'ne jun tjaya tu'n ttena tuj, jun lugar jatum tu'n ttena tuj te jumajx. 3Ajtztzun meltz'aj twitz rey cyuc'il cycyakil xjal aj Israel, akeju wa'lke'tok, e cub tcy'iwla'n, 4ex tma: Nimanxwit tbi Kman aju Cydios aj Israel, porque ma japun aju tyol tzaj ttziyan te David aju ktzan nmane, tej tzaj tma'n te cyja': 5Atxix tuj k'ij tej cyetz wi'ne ke aj Israel tuj Ejipt, akeju etzan wu'ne, misicyer jun tnam otok jaw nsc'o'ne cyxol cycyakil c'loj cyiyjil aj Israel tu'n tjaw binchet jun njaye jatum tu'n ttzaj na'n nbiye tuj, ex mi jun xinak na'nxtok tjaw nsc'o'ne tu'n toc te nejenel cye tnam xjal aj Israel aju tnam etzan wu'ne; 6atzun ja'lo ma jaw nsc'o'ne tnam Jerusalén tu'n ttzaj na'n nbiye tuj, ex ma jaw nsc'o'ne David tu'n tcawin cyibaj aj Israel akeju etzan wu'ne, chi Kman. 7O tajbe David aju ktzan nmane tu'n tjaw tbincha'n jun ja te nimbil tbi Kman aju Cydios aj Israel, 8pero tzaj tma'n Kman te cyja': Aju t-ximbetza tu'n tjaw tbincha'na jun njaye ba'n jlu, 9pero mya aya cjawil binchante; aju tcy'ajala tzul itz'j, atzunju cjawil binchante jun njaye, chi Kman. 10Ex matzun japun tyol Kman aju tzaj ttziyan. Ma chin oque te rey te t-xel David aju ktzan nmane, tu'n ncawine cyibaj aj Israel ic tza'nx o tma, ex ma jaw nbincha'ne jun ja te nimbil tbi Kman aju Cydios aj Israel. 11Ax icx ma tz'ocx nk'o'ne tuj ja lu aju cax jatum c'u'n tyol Kman cyaj bant ti'j tu'n cyuc'il aj Israel. 12Ex cub ten Salomón twitz altar te Kman, cywitz cycyakil xjal aj Israel, ex xi tnukpi'n tk'ab. 13Tjaxtok tibaj jun wa'lbil binchamaj tu'n ti'j k'an c'uxbil, cab var tuc' mey tnukbil, ex cab var tuc' mey twitz, ex jun var tuc' mey twa'l, ex otok cub tk'o'n tuj tmij ttxa'n pe'n twitz tja Dios. Cubtzun ẍmeje' cywitz cycyakil xjal aj Israel, ex jaw tyec'un tk'ab twitz cya'j 14ex tma: Aya Kman aju Cydios aj Israel: Misicyer juntl Dios tuj cya'j ex mi twitz tx'otx' jacu pon ic tza'n teya; in japun tyola aju in tzaj ttziyana ex in tzaj tk'o'na t-xtalbila cye ke xjal in che ajben teya tu'n tcyakil cyc'u'j; 15porque ma japun tu'na aju yol tzaj ttziyana te David aju ktzan nmane, tu'na tzaj tma'na jlu, ex tu'nxa ma binchet, ic tza'n ma bant tuj k'ij ja'lo. 16Cyja'tzun aya Nman aju Cydios aj Israel, ax icx ba'n tu'n tjapun tu'na aju tzaj ttziyana te tmajena David aju ktzan nmane. Chitzuna te: Ax cyxol tiyjila cucx che jawil nsc'o'ne ke xjal tu'n cyoc te rey cyibaj aj Israel, ka ma che bet tuj tumelxix nwitze ex ka ma japun nleye cyu'n, ic tza'n teya ma japun tu'na, chitzuna te David. 17Cyja'tzun, aya Cydios aj Israel, japunx tu'na aju tyola tzaj ttziyana te ktzan nmane David aju ajbel teya. 18Nman Dios, ¿axpelo toc jacu najana twitz tx'otx' cyuc'il xjal? Minti'lpe in canun cya'j ma'xix wen tu'n ttena tuj, pyortzunlo te ja lu, aju ma jaw nbincha'ne. 19Cyja'tzun aya Nman Dios, tzak'wentza ncubsbile ex nkanbetze; bintza tk'ajk'ajel nwi'ye ex nna'j Diose teya ja'lo, akine tmajena. 20Cucx que'yintza ja lu k'ijl ex konic'an, atzunju lugar o tmaya tu'n ttena tuj. Bintza nna'j Diose tuj lugar lu, akine tmajena. 21Bintza nkanbetze ex cykanbetz xjal aj Israel oc ttzaj kna'ne tbiya tuj lugar lu. Bintza max tuj cya'j tuj lugar jatum najliya, ex najsama kile. 22Ka at jun xjal ma tbincha jun mya ba'n ti'j tuc'il, ex ka ma tz'oc k'o'n il ti'j tu'n t-xi tma'n jun yol axix toc, oc tul twitz t-altara tuj tjaya 23bintza max tuj cya'j ex binchanxa cyi'j ke tmajena, k'oncuya t-sentens xjal at til, tu'nju otok tbincha mya ba'n, ex atzunju xjal minti' til, binchanxa ti'j tu'n tclet, porque minti' otok tbincha mya ba'n. 24Ka ma cub cyi'j aj Israel, akeju etzan tu'na, cyu'n aj k'oj cyi'j, tu'nju otok che binchan il twitza, ex ka ma tz'ajtz ti'j cyanmi, ka ma jaw cynimsa'n tbiya ex ka ma che cubsan twitza tuj ja lu, 25che tbintza max tuj cya'j, najsancuya cyil ex binchama tu'n cyul meltz'aj juntl maj tuj tx'otx' xi tk'o'na cye ex cye cyxe'chel. 26Ka ma tzaj jun nintz coresma ex minti' ma tzaj jbal tu'n tlaj otok che binchan ke xjal il twitza, ex ka ma che oc ten cubsal twitza tuj lugar lu, ex ka ma jaw cynimsa'n tbiya, ex ka ma tz'el cypa'n cyib ti'j cyil tu'n tlaj cycastiw otok tzaj tu'na, 27che tbintza max tuj cya'j ex najsama cyil ke tmajena, akeju xjal aj Israel etzan tu'na, ex yec'unxa aju be ba'n cye tu'ntzun cybet tuj. Samantztzuna jbal tibaj tx'otx' aju xi tk'o'na te cyetzbil ke xjal etzan tu'na. 28Oc ttzaj we'yaj tuj tnam, ex ka tx'u'j yabil, ex ka ma che tzkij ke awal tu'n ta'w cyak, ex ka ma naj awal tu'n soj ex ka cyu'n ẍplon; ex ka ma baj cytxolban cyib ke aj k'oj ti'j ktanmiye tu'n cyoc tzokpaj ti'j, ex ka ma tzaj nok alcyex juntl ti'xti mya ba'n, ex ka yabil, 29bix tzaj tbi'na tcyakil cycubsbil ex cykanbetz teya, nok tu'n alcyex jun cye ex ka cyu'n cycyakil aj Israel, akeju etzan tu'na. Oc cyque'yinte aju mya ba'n ex c'ixc'oj otok tzaj cyi'j, ex oc tjaw cyi'n cyk'ab twitz cya'j tu'n cycubsan twitza, oc ttzaj cyque'yin tumlal ja lu, bix che tzaj tbi'na max tuj cya'j tuj lugar jatum najliya, ex najsama cyil ex binchama cyi'j nok alcye ba'n tuj twitza, ic tza'n tbinchben teyle junjun, porque o'cx aya ojtzkilte cyximbetz xjal ex cyanmi. 31Cyja'tzun cjawil nimsa'n tbiya cyu'n ex cxel nimana cyu'n, acux itz'x ke twitz tx'otx' aju tzaj tk'o'na cye kxe'chele. 32Ax icx ke stranjer xjal, akeju mya ax e itz'j cyxol xjal etzan tu'na, ka ma che tzaj tuj juntl tnam najchak tu'n cyul na'l tbiya tuj ja lu, tu'nju otok cybi ju tbiya ma'xix t-xilen ex tipumala nimxix, 33bix che tzaj tbi'na max tuj cya'j, max tuj lugar jatum najliya, ex bix tzaj tk'o'na tcyakilju cxel cykanin teya, tu'ntzun tel cynic' cycyakil nasyon twitz tx'otx' ti'ja, ex tu'ntzun tnimanjtza cyu'n, ic tza'n in nimanjtza cyu'n aj Israel, akeju etzan tu'na, ex tu'n tel cynic' ti'j ka a in tzaj na'n tbiya tuj ja lu, aju ma jaw nbincha'ne. 34Oc cyex ke xjal etzan tu'na k'ojlel, tu'n cyk'ojin cyi'j ke aj k'oj cyi'j, nok jax jatum che xel t-sama'na, ex ka ma tzaj na'n tbiya cyu'n oc ttzaj cyque'yin tumlal tnam aju ma jaw t-sc'o'na, ex oc ttzaj cyque'yin tumlal ja ma jaw nbincha'ne, 35bix tzaj tbi'na max tuj cya'j aju cycubsbil ex cykanbetz, ex bix colina cyi'j cywitz aj k'oj. 36Ex ka ma che binchan il twitza, porque mi a'l jun xjal minti'wt in binchan il, ex ka ma tzaj tk'oja cyi'j, ex ka ma che'x tk'o'na tuj cyk'ab aj k'oj cyi'j tu'n cyxi k'i'n tuj juntl nasyon, ka najchak ex ka nikayin tu'n cypon k'i'n, 37pero ka ma tz'ajtz ti'j cyanmi jatum otok che pon k'i'n, ex ka ma che oc ten cubsal twitza, ex ka ma tz'el cynic' ti'j ka otok che binchan il ex otok cybincha mya ba'n, 38ex ka ma tz'ajtz ti'j cyanmi tu'n tcyakil cyc'u'j tuj nasyon jatum otok che pon k'i'n, ex ka ma che oc ten cubsal twitza in tzaj cyque'yin tumlal tx'otx' lu aju xi tk'o'na cye cyxe'chel, ex tumlal tnam aju ma jaw t-sc'ona, ex tumlal ja ma jaw nbincha'ne teya, 39max tuj cya'j tuj lugar jatum najliya, bix tzaj tbi'na aju cycubsbil ex cykanbetz teya, ex bix colina cyi'j cywitz aj k'oj, ex najsancuya cyil xjal etzan tu'na, akeju otok che binchan il twitza. 40Ja'lo Nman Dios ko tque'yintza ex bintza kcubsbile, aju cxel kma'ne teya tuj lugar lu. 41Nman Dios, we'ctza ex tzaja tu'n tula tuc'ix ju cax jatum tzaj tyec'una tipumala tuj lugar jatum tu'n tcub tena tuj te jumajx. Ke pal in che ajben teya cuchiwt che bet tuj tumel, ex ke ocslal ti'ja che tzalajxwit ti'j t-xtalbila. 42Nman Dios, mi'n chin el tic'una, akine rey sc'o'maj tu'na, na'ntza aju tc'ujlalila o ten ti'j David aju tmajena, chi Salomón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\