2 CRÓNICAS 7

1Tejtzun tbaj na'n Salomón Dios, cu'tz jucpaj txkan k'ak' tuj cya'j ex e cub tz'e'y ke chojbil tu'n, cyuc'ix ke oyaj patun in che cub, ex bi'x noj tuj tja Kman tu'n t-spic'umal, 2cyja'tzun tten minti' e ocx ke pal tuj. 3Tej tcyil cycyakil aj Israel aju k'ak' ex t-spic'umal Kman cubil tibaj tja, e cubtzun ẍmeje' tuj ttxa'n tpe'n tja Dios tejxi tpon tacl tibaj cywitz twitz tx'otx', e octzun ten c'ulul, xi cyk'o'n chjonte te Kman ex cyma: Ba'n te Kman, ex aju tc'ujlalil cucx in ten te jumajx. 4Te tibajxi jlu, ate rey cyuc'ix cycyakil aj Israel xi cyk'o'n chojbil te Kman. 5Xi tk'o'n rey Salomón 22 mil wacẍ tuc'ix jun syent tuc'il winkin mil ẍne'l te chojbil. Atzun jlu o bant tu'n rey cyuc'ix cycyakil aj Israel tej tic'set tk'ijlalil tja Kman. 6Ke pal ax e cub ten tujx cylugar jatum in che ajben, ax icx ke aj Leví k'i'n ke chnab cyu'n, aju otok cyaj tbincha'n rey David tu'n tajben tmoj bitz tej in bitzantok David cyuc'il, ex aju bitz in tma'n: Aju tc'ujlalil Kman cucx tten te jumajx. Atzun ke pal in che k'ajtza'ntok chun tajsa'n cywitz cywitz aj Leví, ex cycyakil aj Israel wa'lke'tok. 7Ax icx baj t-xjansa'n Salomón tmij ttxa'n pe'n tcub twitz tja Kman, ex atzun e cub tpatun ke alumaj tuc'ix cysebyil ke alumaj otok che cub byo'n te chojbil te mojbabl tibil, porque aju altar k'an c'uxbil ttx'otx'il aju otok baj tbincha'n Salomón, minti' canun tu'n cycub patit ke alumaj tibaj ex ke oyaj twitz awal ex ju cysebyil ke alumaj. 8Tuj tk'ijlalil lu, ate Salomón cyuc'ix cycyakil aj Israel cub cyic'sa'n wuk k'ij nink'ij, ex cycyakil xjal e ul baj, tzajx ke' jatum ta' tmojonil tnam Hamat ex pon baj max ttzi tk'ab xak tmojonil tnam Ejipt. 9Tujtzun twajxakin k'ij cub cyic'sa'n ju nink'ij ma'xix t-xilen, porque tuj enter wuk k'ij nink'ij otok baj cyic'sa'n tk'ijlalil altar, ex tuj juntl wuk k'ij cub cyic'sa'n tk'ijlalil ke tal ja t-xak tze'yin cywi'. 10Tuj 23 tajlal twukin xjaw xi tma'n rey Salomón cye xjal tu'n cyaj cyja, ex cycyakil xjal e aj cyja in che tzalaj wen tu'n tcyakilju ba'n otok tbincha Kman te David, te Salomón ex cye cycyakil aj Israel akeju etzan tu'n. 11Tej tbaj bant tcyakil ak'untl tu'n Salomón ti'j tja Kman, ti'j tex tja ex ti'j tcyakilju otok cub t-ximan tu'n tbinchet, 12cub tyec'un tib Kman twitz Salomón te konic'an ex tzaj tma'n te cyja': Ma nbiye aju ma tzaj tkanina weye, ex ma jaw nsc'o'ne lugar lu tu'n tajben te njaye jatum tu'n cyxi k'ot ke chojbil. 13Cyja'tzun, ka ma tzaj nsama'ne coresma, ka ma tzaj nma'ne tu'n mi'n ttzaj jbal, ka ma txi nma'ne cye ẍplon tu'n tbaj naj cyawale tuj cojbil cyu'n, ex ka ma tzaj nsama'ne tx'u'j yabil cyibaj xjal etzan wu'ne; 14pero ka ma cub cymansin cyib ke xjal etzan wu'ne, akeju toc nbiye cyi'j, ka ma che cubsan cywitz weye, ka ma che oc ten jyol weye ex ka ma cyaj cycolin cybinchben mya ba'n, che tzajeltzun nbi'ne max tuj cya'j, cbel nnajsa'ne cyil ex cpol cytx'otx' wu'ne ic tza'n tten nej puro tbanilxix. 15Textzun ja'lo cucx c'oquel ncwentine ja lu, ex ctzajel nbi'ne aju cycubsbile ctzajel cykanine weye tuj lugar lu, 16porque o jaw nsc'o'ne ex o baj nxjansa'ne ja lu, jatum tu'n ttzaj na'n nbiye tuj te jumajx. Cucx c'oquel ncwentine ja lu, ex cucx tzul nna'ne. 17Atzun ja'lo, ka ma beta ba'n nwitze ic tza'n o tbincha David aju ktzan tmana, ex ka ma japun tu'na tcyakilju o txi nma'ne teya, ex ka ma che japun ke nleye ex ke nxnak'tzbile tu'na, 18akine chin cyuwsalte tcawbila ic tza'n cyaj bant ti'j wu'ne tuc'il David aju ktzan tmana, tej t-xi nma'ne te ka ax cyxol ke tiyjil cucx tu'n cyjaw nsc'o'ne ke cawil tu'n cycawin cyibaj aj Israel. 19Katzun ma tz'el cypa'n cyibe wi'je, ex ka mi'n ma che japun ke nleye ex ke nmandamyente cyu'ne, akeju o che'x nma'ne cyeye, ex ka ma che ajbene cye junxitl dios ex ka ma che c'ulune cywitz, 20che elex nlajo'ne tuj tx'otx' lu aju o txi nk'o'ne cyeye, ex aju ja ma baj nxjansa'ne cyjel ncoline, ex c'oquel te cyxmaybil ex te cytzebl cycyakil nasyon. 21Masque tbanilxix que'yin ja lu ja'lo, pero te tibajxi oc cyic' bet cycyakil xjal ttxlaj che jawil labin ti'j ex oc cyma: ¿Tiku'n ma tbincha Kman icju ti'j tnam lu ex ti'j ja lu? 22Ex ctzajel tzak'we'n cye cyja': Tu'nju ma tz'el cypa'n cyib ti'j Kman aju Cydios ktzan cyxe'chel, aju etz k'inte cye tuj Ejipt, ex tu'nju ma che oc lpe' cyi'j junxitl dios tu'n cyc'ulun cywitz ex tu'n cyajben cye, tu'ntzun tlaj tcyakil jlu ma tzaj tk'o'n Dios jun nintz mya ba'n cyibaj, che chilo xjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\