2 CRÓNICAS 9

1Aju xu'j toc te rey tuj tx'otx' Sabá o tbi tkanil ti'j rey Salomón ka at nim tnabl. Tzajtzun tu'n tul tuj Jerusalén tu'n cyxi tkanin ke xjel cyuwxix te Salomón, ex nimxix txkan xjal uc'in tu'n, cyuc'ix ke chej camey ikan perjum cyu'n, tuc'ix nim tajlal k'an pwak ex ke tal abj puro tbanilxix. Tejtzun tul twitz rey Salomón xi tkanin tcyakilju ximamaj tu'n. 2Xi ttzak'we'n Salomón cycyakil ke t-xjel, mi jun xjel minti'wt tzak'wet tu'n Salomón. 3Atzunte xu'j aju toc te rey tuj tx'otx' Sabá, tej tque'yinte tnabl Salomón ex ju tex tja otok jaw tbincha'n, 4ju tbanil tchi' tcub twi' tmes, ke lugar jatum in che ocx ten ke xjal ma' cyoclen ate'c ttxlaj, ex aju tmodiyil tza'n tten in che ajben tmajen ex ju cyxbalun tbanilxix toc, ex ke k'ol tc'a ex ju cyxbalun tbanilxix toc, ex ke grad tu'n tjapun twitz tja Dios; tu'n tcyakil jlu bi'x o naj tnabl xu'j, 5ex xi tma'n te rey cyja': Aju tkanil o nbiye max tuj ntanmiye ti'j tcyakilju in tbincha'na ex ti'j tnabla, ax toc ke jlu; 6minti' xi nnimane nej, maxitzun ma txi nnimane ja'lo tejxi ma chin ule tzalu ex ma wile tu'n nwitze. Ax toc nok ch'in tzaj k'ma'n weye ti'j tnabla, porque mas nim tnabla at twitzju o nbiye. 7Nimlo tzalajbil cye ke xjal ate' tuc'ila, ex nimlo tzalajbil cye ke ajbel teya, akeju ax ate' ttxlaja ex in che bin ti'j tyola nimxix tnabl. 8Nimanxwit tbi Kman aju Tdiosa tu'nju in tzalaj ti'ja, ex ma tz'oc k'o'na tu'n te cawil cyibaj aj Israel. Ex tu'nju tc'ujlalil Kman cyi'j aj Israel tajbil cucx tu'n cyten ke te jumajx, cyja'tzun ma tz'oc k'o'na te rey cyibaj, tu'ntzun tcawina tuj tumelxix ex tz'aklxix, chi xu'j rey. 9Xitzun tk'o'n xu'j k'an pwak te rey Salomón, balo 90 quintal, tuc'ix nim perjum ex cyuc'ix ke tal abj tbanilxix. Bajxtok pon txkan perjum cyuc'il aj Israel ic tza'nju xi k'o'n te rey Salomón tu'nju xu'j toc te rey tuj tx'otx' Sabá. 10Ke tmajen rey Hiram cyuc'ix ke tmajen rey Salomón otok tzul cyi'n k'an pwak tzaj cyi'n tuj tx'otx' Ofir, ax icx tzaj cyi'n ma chixin txkan tze' sándalo tbi, at tc'oc'jal, cyuc'ix ke tal abj tbanilxix. 11Ti'j tze' sándalo o tbincha Salomón ke grad jatum tu'n cyjapun xjal twitz tja Dios, tuc'ix ti'j tja rey, ax icx e bant ke chnab arpa ex ke quitar ti'j tze' sándalo, tu'n cyajben cyu'n keju ba'n che chimban. Bajxtok pon k'i'n txkan tze' sándalo ic tza'n jlu tuj tx'otx' Judá. 12Xi tk'o'n rey Salomón te xu'j rey tuj tx'otx' Sabá tcyakilju o pon tc'u'j xu'j ti'j ex tcyakilju xi tkanin, ex mas nim oyaj xi tk'o'n Salomón te xu'j rey ic tza'nju otok tzul ti'n. Te tibajxi jlu ajtzun meltz'aj xu'j rey tuj ttanmi cyuc'ix ke xjal ajbel te. 13Tcyakil tajlal k'an pwak o tc'am Salomón tuj junjun abk'i balo jwe' syent quintal, 14ex minti' oc tajlal aju in tzaj cychjo'n ke comersyant, ex aju in tzaj cychjo'n ke xc'a'mil c'axjel. Ax icx cycyakil ke rey tuj tx'otx' Arabia ex ke gobernador te junjun tnam, nnu'l cyi'n k'an pwak ex sak pwak tuc'il rey Salomón. 15Xi tma'n rey Salomón tu'n cybaj binchet cab syent makbil k'an pwak cytx'otx'il ex nmak ke, teyle junjun ch'ixmi xi ti'n wajxak libr k'an pwak, ex tu'n martiy e baj tx'ino'n. 16Ax icx xi tma'n tu'n cybaj binchet ox syent makbil tal ch'in ke, ex teyle junjun ch'ixmi xi ti'n cyaje libr k'an pwak; ax tu'n martiy e baj tx'ino'n, ex e ocx tk'o'n cycyakil ke makbil lu tuj tja rey, aju toc tbi Tjak' Tkan Tze' Líbano. 17Ax icx xi tma'n tu'n tbaj binchet jun nintz k'ukbil jatum tu'n tcub ke' cawil, marfil ttx'otx'il, ex xi tma'n tu'n tbaj lo'tzin ti'j tu'n k'an pwak tbanilxix. 18Aju k'ukbil at kak grad te ex jun wa'lbil jatum tu'n cycub ten tkan, k'an pwak ttx'otx'il, ex at cytembil k'abaj cycabil pac' te k'ukbil, ex ttxlajtzun ke cabe ttembil k'abaj lu at jun tilbilal balun junjun pac', wa'l cycub ke ttxlaj. 19Ax icx wa'l cub cablaj tilbilal balun, junjun te junjun pac' cytxlajile ke grad. Bajxtok binchet jlu icju tu'n juntl rey cyuj ke mastl nasyon. 20Ax icx tcyakil tc'abl rey k'an pwak cytx'otx'il ex cycyakil mastl macbil in che ajben tuj tja rey, aju toc tbi Tjak' Tkan Tze' Líbano. Mi jun cyxol ke jlu sak pwak ttx'otx'il, porque aju sak pwak tuj tk'ijlalil Salomón myaxix wi'yil. 21Ex attok txkan tbarc rey in che'x aj tuj tnam Tarsis cyuc'ix ke tmajen rey Hiram; in che ul aj jun maj tuj ox abk'i, ex in tzaj cyi'n k'an pwak, sak pwak, marfil, xmaẍ ex ke chyu'j pavo real cybi. 22Mas nim tk'inumabl rey Salomón ex mas nim tnabl o ten cywitz cycyakil mastl rey e ten twitz tx'otx'. 23Cycyakil ke rey twitz tx'otx' o cyajbe tu'n cyque'yinte twitz Salomón ex tu'n cybinte ti'j tnabl otok tzaj tk'o'n Dios, 24ex cycyakil abk'i in pon cyi'n oyaj te Salomón: At macbil sak pwak ttx'otx'il, at k'an pwak ttx'otx'il, at xbalun, at macbil in che ajben tuj k'oj, at t-samel chibj at tc'oc'jal, at chej cabay ex at chej mul. 25O bant cyaje mil ja tu'n Salomón jatum tu'n cyten ke tchej cabay ex ke tcarwaj in che ajben tuj k'oj, ex attok cablaj mil xjal ba'n che chejin. Ake jlu e ocx tk'o'n tu'n cyten cyuj ke cwartel jatum ate' ke carwaj in che ajben tuj k'oj ex tuj lugar nikayin ttxlaj tuj Jerusalén. 26O cawin rey Salomón cyibaj cycyakil ke rey tzajx ke' ttzi nima Éufrates ex pon baj ti'j cytx'otx' aj Filistey, ex max jatum ulni baj ttxa'n cytx'otx' aj Ejipt. 27Ex o chmet nimxix sak pwak tuc'il rey Salomón tuj Jerusalén mer ic tza'n abj, ex o chmet nim tze' wi'ten ic tza'n tkan higo in tzaj ch'iy tjak' c'ul tuj chk'ajlaj t-xe witz. 28Ke tchej Salomón, atzun in che tzaj k'i'n tuj Ejipt ex cyuj cycyakil mastl nasyon. 29Aju mastl tx'olbaben ti'j Salomón, atxix tej ttzyet tcawin ex tejxi tcyim, atzun tz'iban cyuj ke u'j cub ttz'iban Natán aju t-sanjel Dios, ex tuj u'j jatum tz'iban tkanil k'manjtz tu'n Ahías aju aj Silo, ax icx tuj u'j jatum tz'iban ke yol tzaj tyec'un Dios te Iddo ti'j Jeroboam aju tcy'ajal Nabat. 30O cawin Salomón 40 abk'i cyibaj cycyakil aj Israel tuj Jerusalén, 31ex tejtzun tcyim, cu'x maku'n tuj lugar toc tbi Ttanmi David aju ktzan tman, ex a Roboam aju tcy'ajal cyaj ten te rey te t-xel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\