2 Corintios 8

1Ax icx at juntl nyole erman, wajbile tu'n cybinteye ti'j ju t-xtalbil Dios ma tzaj k'o'n cye ocslal tuj junjun tnam tuj tx'otx' Macedonia. 2Masque ma tzaj jun joybil cyi'j tu'n cyyajlanjtz, pero nimxix in che tzalaj; cyja'tzun, masque meba xjal ke, pero ba'n che oyin, mer ic tza'n k'inun ke. 3Akine testiw cyi'j, xi cyk'o'n jun oyaj tuc'il tzalajbil, xi cyk'o'n nic'pun in cnet cyu'n, ex xi cyk'o'n ch'intl tibaj. 4Nimxix e cubsan kwitze tu'n t-xi kk'o'ne ambil cye tu'n cyonin ti'j ju onbil cye ocslal. 5O cybincha jlu mya ic tza'n ximan ku'ne, nej xi cyk'on cyib te Kajaw, ax icx ma tzaj cyk'on cyib tu'n cyak'nan junx kuc'ile nok tu'n tajbil Dios. 6Cyja'tzun xi kk'o'ne tnabl Tito tu'n tjapun baj ak'untl tu'n cyxole, aju o xe't tu'n, tu'n tbaj chmet cyoyaje. 7Nimcu at cyuc'ile: at cyocslable, ba'n che yoline, at cynable, toc cyc'u'je ti'j tcyakil, ex at cyc'ujlalile ki'je; tu'nju at tcyakil jlu cyuc'ile, ax icx tz'oc tililx cyu'ne tu'n cyk'onteye cyoyaje. 8In xi nma'ne jlu cyeye, pero mya mandaril kine cyi'je; nok o'cx waje tu'n tel nnic'e ti'j ka ax toc cyc'ujlalile, cyja'tzun in tzaj nna'ne cyi'j txkantl ocslal tocxix cyc'u'j ti'j tu'n cyk'onte cyoyaj. 9Porque ma tz'el cynic'e ti'j t-xtalbil Kajaw Jesucrist; masque k'inuntok nej, pero oc te meba xjal nok tu'nju at tc'ujlalil cyi'je, oc te meba xjal tu'ntzun cyoque te k'inun tu'n. 10Cxel nk'o'ne jun cynable ti'j jlu, porque ba'n jlu te cyeye. Ma bant jun abk'i t-xe'tlen cyu'ne tu'n cyk'onteye oyaj, ax icx nim cyganiye tu'n cyk'onteye. 11Ja'lotzun japunx cyu'ne; ic tza'n nej nim cyganiye tu'n cyk'onteye oyaj, ax icxtzun ja'lo tu'n tten cyganiye tu'n tjapun cyu'ne tu'n t-xi cyk'o'ne nok nic'pun at cyuc'ile. 12Porque ka tajbil jun xjal tu'n t-xi tk'o'n toyaj, cc'metel toyaj tu'n Dios nok nic'pun at tuc'il, mlay tzaj tkanin Dios tu'n t-xi tk'o'n aju minti' at tuc'il. 13Minti' ma txi nma'ne jlu tu'n cyten txkantl tuj txubtxaj, atzun cyeye tu'n cytene tjak' iktz. 14Nok o'cx waje tu'n tel junx, tu'n tcanun aju at tajben cyeye ax icx cye; porque ja'lo nim at cyeye, ba'n tu'n t-xi cyk'o'ne ch'in onbil cye, tu'n tcanun aju in ajben cye; te yajxi balo oc chmetel cye, ctzajeltzun cyk'o'n ch'in onbil cyeye, tu'n tcanun aju in ajben cyeye, tu'ntzun tel junx, 15ic tza'n in tma'n tuj Tu'jil: Akeju jaw cychmo'n nim, minti' sobryin cye; ex akeju jaw cychmo'n nok ch'in, acux o canun cye, chi tuj Tu'jil. 16Chjonte te Dios o yolin tuj tanmi Tito tu'n tten tc'ujlalil cyi'je, ic tza'n keye. 17Ax toc cub tuj twitz Tito aju yol xi nma'ne te, tu'n t-xi' visitarilte cyeye, pero ax icx te tu'n tex tajbil nim tgan tu'n t-xi' cyuc'ile. 18Ex at juntl erman cxel ksama'ne tuc'il Tito; cycyakil ocslal tuj junjun lugar in che yolin ba'n ti'j erman lu tu'nju nim in ak'nan tu'n tpacbet tkanil colbil. 19Ax icx ma jaw sc'et erman lu cyu'n ocslal tuj junjun lugar tu'n t-xi' kuc'ile tuj kbeye onil kuc'ile, tu'n t-xi k'it aju oyaj lu; nno'c tilil ku'ne ti'j jlu tu'n tjaw nimsa'n tbi Kajaw ex tu'n tel nic'baj ki'je, ka at kganiye tu'n kajbene. 20Atzun kajbile, tu'n mi'n tyolin jun erman ki'je, ka at ch'in ma cub knajsa'ne ti'j ju oyaj lu nimxix ma tzaj k'o'n tuj kcwente. 21Nno'c tilil ku'ne tu'n kbinchanteye tcyakil tuj tumelxix, mya nok o'cx twitz Kajaw, ax icx cywitz xjal. 22Ax icx cxel ksama'ne juntl erman cyuc'il Tito; aju erman lu ma kile nimcu maj, at t-sec'al tu'n tajben tuj tcyakil, ax icx ja'lo mas at t-sec'al porque k'uklxix tc'u'j cyi'je. 23Ka at jun taj tu'n tbinte ti'j Tito, ate Tito wuc'ile ex in ak'nan junx wuc'ile tu'n kajbene cyeye. Ex ka at jun taj tu'n tbinte cyi'j cabtl kerman, ake erman lu sanjel ke, ma che tzaj sama'n cyu'n ocslal tuj junjun lugar, ex in jaw nimsa'n tbi Crist cyu'n. 24Cyc'ujlamtzune ke erman lu tu'ntzun toc cyque'yin cycyakil ocslal tuj junjun lugar, tu'ntzun tel cynic' ti'j ka at cyc'ujlalile cyi'j erman lu, ex tu'n tel cynic' erman lu ti'j ka ax toc ju yol xi kma'ne cyi'je, ka mejor ocslal keye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\