2 REYES 12

1Otok bant wuk abk'i ttzyetlen tcawin Jehú, tej ttzyet tcawin Joás, ex 40 abk'i o cawin Joás tuj Jerusalén. Aju ttxu' Joás Sibia tbi, ex aj Beerseba. 2Akeju tbinchben Joás puro ba'n e ela tuj twitz Kman acux itz'xtok pal Joiada. 3Masque icju, pero minti' e baj tk'uchin ke ja cywi' ke witz jatum in xi cyk'o'n tnam xjal ke chojbil ex jatum cub cypatun storac. 4At jun k'ij xi tma'n Joás cye ke pal cyja': —Cychmo'n jawe tcyakil pwak aju nnu'l cyi'n xjal te cyoyaj tuj tja Kman, tuc'ix chojenj cchjetel tu'n junjun xjal, cyuc'ix ke oyaj nnu'l cyi'n xjal tu'n cyex cygan tuj tja Kman. 5Ex teyle junjun chmol pwak ba'n tu'n t-xi tk'o'n pwak lu cye pal, tu'ntzun tajben tu'n t-xi binchet tja Kman. 6Pero tej lajo'ntok 23 abk'i ttzyetlen tcawin Joás, na'nxtok t-xi cybincha'n pal tja Kman. 7Tzajtzun ttxco'n rey Joás aju pal Joiada cyuc'ix txkantl pal ex xi tma'n cye: —¿Tiku'n na'nx t-xi cybincha'ne tja Kman? Ja'lo mi'n tzaj cyc'mo'ne mastl pwak cye chmol pwak; alcye at pwak tuc'il, ba'n tu'n t-xi tk'o'n tu'n t-xi binchet tja Kman. 8Ba'n ela tuj cywitz pal tu'n mi'n ttzaj cyc'mo'n mastl pwak cye xjal, ex tu'n mi'n tcyaj ten tuj cycwent tu'n t-xi binchet tja Kman. 9Tzajtzun ti'n pal Joiada jun cax, cu'x tk'o'n jun toy' tibaj tmaksil ex cub tk'o'n tuj tbank'ab altar ttzi tja Kman; ex akeju pal in che xk'ukintok ttzi tja Kman, atzun in cu'x cyk'o'n tcyakil pwak aju in pon k'i'n tuj tja Kman. 10Octzun tcyil ka attok nim pwak tuj cax, in pontzun aju aj tz'ibal te rey ex tuc'ix tnejel pal, ex in bajtzun cyajla'n pwak aju otok chmet tuj tja Kman, ex in cu'xtzun cyk'o'n tuj junjun bols, 11ex o'cx oc in baj cyajla'n pwak, bi'x in xi cyk'o'n cye ke nejenel ti'j ak'untl ti'j tja Kman, tu'ntzun t-xi cychjo'n ke calpinter ex ke nejenel cye ak'nal in che ak'nan ti'j tja Kman, 12ex tu'n t-xi cychjo'n ke albañil cyuc'ix ke xpe'lil abj, ex tu'n cylak'et ke tze' ex ke abj xpe'limaj cywitz, tu'ntzun t-xi binchet tja Kman, ex tu'n tajben ti'j mastl ti'xti at tajben ti'j ja. 13Pero aju pwak in pon k'i'n tuj tja Kman minti' ajben tu'n cycub binchet ke copa sak pwak cytx'otx'il, mi ke matzbil, mi ke lak nmak, mi ke chun ex mi ke mastl macbil k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, 14nok o'cx xi k'o'n cye ke nejenel ti'j ak'untl tu'n t-xi binchet tja Kman. 15Minti' xi kanin jun tajlal cye ke xinak, akeju xi k'o'n pwak cye tu'n t-xi cychjo'n ke ak'nal, porque in cybincha'n tcyakil tuj tumelxix. 16Ex atzunju pwak in tzaj k'o'n te chojbil ti'j cybinchben xjal mya ba'n ex ti'j il, minti' in xi k'i'n tuj tja Kman, porque atzun jlu in ajben cye pal. 17Tuj tk'ijlalil lu, oc tzokpaj Hazael aju rey te Siria ti'j tnam Gat, ex tzyet tu'n, ex te tibajxi xi' tu'n toc tzokpaj ti'j tnam Jerusalén. 18Pero ate Joás aju rey te Judá, e tzaj ti'n cycyakil ke macbil xjansa'maj, akeju e je'x k'o'n tu'n cyajben tuj c'ulbil tu'n rey Josafat, tu'n Joram ex tu'n Ocozías, akeju t-xe'chel otok che cawin tuj Judá, ax icx e tzaj ti'n akeju te otok che'x tk'o'n, tuc'ix tcyakil k'an pwak cnet tu'n cyxol ke k'inumabl tuj tja Kman ex cyuc'ix keju ate' tuj tja rey, tcyakiltzun jlu xi tk'o'n te Hazael; cyja'tzun xi tcolin Hazael tu'n toc tzokpaj ti'j Jerusalén. 19Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Joás ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Judá. 20Ax ke xjal at cyoclen ttxlaj bant ti'j cyu'n tu'n tjaw cyi'n cyib ti'j, ex atzun cub cybyo'n tuj ja at tuj lugar Milo, tuj be in xi' tuj lugar Sila. 21Ate Josacar aju tcy'ajal Simeat, tuc'ix Jozabad aju tcy'ajal Somer, akeju at cyoclen ttxlaj, atzun ke e cub byonte te Joás. Tejtzun tcyim, atzun cu'x maku'n tuj tnam Ttanmi David tbi. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Amasías aju tcy'ajal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\