2 REYES 13

1Lajo'ntok 23 abk'i ttzyetlen tcawin Joás aju tcy'ajal Ocozías tuj Judá, tej ttzyet tcawin Joacaz aju tcy'ajal Jehú cyibaj aj Israel, ex o cawin wuklaj abk'i tuj Samaria. 2Pero aju tbinchben puro mya ba'n e ela tuj twitz Kman, porque cucx o binchan il ic tza'n o tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, akeju e binchan aj Israel il tu'n, ex minti' el tpa'n tib cyi'j. 3Cyja'tzun tzaj tk'oj Kman cyi'j aj Israel, ex nim tyemp e je'x tk'o'n tuj tk'ab Hazael aju rey te Siria, ex tuj tk'ab Ben-adad aju tcy'ajal Hazael. 4Octzun ten Joacaz na'l Dios, ex tzaj tbi'n Kman aju tna'j Dios, porque o til tza'n tten in yajlantok rey te Siria cyi'j aj Israel. 5Tzaj tk'o'n Kman jun colol cyi'j aj Israel, ex cyja'tzun tten e clet tuj tk'ab rey te Siria, ex e ajtzun meltz'aj aj Israel cyja in che tzalaj wen ic tza'n nej. 6Masque icju, pero minti' el cypa'n cyib cyi'j ke il cybincha ke tiyjil Jeroboam, akeju e binchan aj Israel il tu'n, nok o'cx cucx e binchan il, ex aju tilbilal xu'j dios Asera ax o tenba tuj Samaria. 7Ya mya nimtl t-soldad Joacaz cyaj ten, nok o'cx 50 soldad cyjaxsa'n cyibaj chej, cyuc'ix laj carwaj in che ajben tuj k'oj, ex cyuc'ix laj mil soldad in che bet tu'n cykan, porque aju rey te Siria otok che baj tbyo'n ke txkantl soldad, ex te jumajx otok che naj tu'n. 8Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Joacaz ex ti'j tcyakilju o tbincha, ex cyi'j ke tbinchben ma'xix cyxilen, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cybinchben ke rey cye aj Israel. 9Tejtzun tcyim, atzun cu'x maku'n tuj Samaria. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Joás aju tcy'ajal. 10Otok bant 37 abk'i ttzyetlen tcawin Joás aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Joás aju tcy'ajal Joacaz cyibaj aj Israel, ex kaklaj abk'i o cawin tuj Samaria. 11Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman, porque minti' el tpa'n tib ti'j tcyakil il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan aj Israel il tu'n, nok o'cx cucx o binchan il. 12Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Joás ex ti'j tcyakil aju o tbincha, ex cyi'j ke tbinchben ma'xix t-xilen, ex ti'j tza'n tten o k'ojin ti'j Amasías aju rey te Judá, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 13Tejtzun tcyim Joás, atzun cu'x maku'n tuj Samaria jatum maku'n ke mastl rey cye aj Israel. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Jeroboam. 14Yabtok Eliseo ex ch'ixtok tcyim; xi'tzun Joás aju rey cye aj Israel que'yilte, ex oc ten ok'el ti'j, tzaj tchle'n, ex tma: —Tat, tat, ic ma tena cye aj Israel ic tza'n jun c'loj soldad at nim cyipumal, porque ma colina cyi'j. 15Xitzun tma'n Eliseo te: —K'intza junjun plech tuc'ix xobl cye. Tzajtzun ti'n rey xobl cye plech. 16Xitzun tma'n Eliseo te: —Bincham ttena tu'n t-xi t-xo'na jun plech. Tej tbant jlu tu'n rey, cub tk'o'n tk'ab Eliseo tibaj tk'ab rey, 17ex xi tma'n te: —Jako'n octza ventan tlugaril tjawitz k'ij. Octztzun tjako'n rey ventan, atzunte Eliseo xi tma'n te: —Ja'lo xo'nxtzuna plech tu'n xobl te. Xitzun t-xo'n rey plech tu'n xobl te. Atzunte Eliseo jaw tk'ajk'ajel twi' ex tma: —Aju plech lu, atzun in yolin ti'j colbil tzul tk'o'n Kman tu'n tcub cyi'j aj Siria. Cbel cyi'j aj Siria tu'na tuj tnam Afec, ex cycyakil che bel tbyo'na. 18Te tibajxi xi tma'ntl Eliseo te rey: —Tzyuma ke plech. Tejtzun ttzaj ttzyu'n rey, xi tma'n Eliseo te: —Ja'lo pek'an cuba twitz tx'otx'. Cubtzun tpek'an rey ox maj twitz tx'otx', ex minti'tl cub tpek'an. 19Tzajtzun tk'oj t-sanjel Dios ti'j rey, ex xi tma'n te: —Nokwit ma cub tpek'ana jwe' maj ex ka kak maj twitz tx'otx', ocwitlo che bel baj cycyakil aj Siria tu'na; pero ja'lo nok ox maj cbel cyi'j tu'na, chi Eliseo. 20Cyimtzun Eliseo ex cu'x maku'n. Ex tu'nju tcyakil abk'i in che ul aj aj Moab elk'al tuj cytanmi aj Israel, 21at jun maj at junjun aj Israel in che makuntok ti'j jun cyimni, tej t-xi cyque'yin cyja'tok cytzaj jun c'loj elek' aj Moab; axtzun ocx cyxo'n naj ju cyimni tuj pantyón jatum tocx t-ximlal Eliseo ex cub be cyu'n. Pero tej tpon tacl t-ximlal cyimni cyi'j tbakil Eliseo, bi'x ul tnabl ex jaw we'. 22Oc ten Hazael aju rey te Siria yajlal cye aj Israel tej itz'xtok Joacaz. 23Pero ate Kman at tk'ak'bil tc'u'j ex tzaj tz'e'y tc'u'j cyi'j, nok tu'n tlaj aju yol otok txi ttziyan te Abraham, te Isaac ex te Jacob. Cyja'tzun minti' e naj tu'n ex minti' e ex tlajo'n, ax icx ja'lo na'nx tbant tu'n icju. 24Tejtzun tcyim Hazael aju rey te Siria, aju o cawin te t-xel, atzun Ben-adad aju tcy'ajal. 25Atzunte Joás aju tcy'ajal Joacaz e el ti'n ke tnam, akeju otok che el ti'n Ben-adad te Joacaz aju ktzan tman tej toc k'oj. Ox maj cub ti'j Ben-adad tu'n Joás, ex el ti'n ke tnam te, akeju cyetok aj Israel nej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\