2 REYES 14

1Otok bant cab abk'i ttzyetlen tcawin Joás aju tcy'ajal Joacaz aju rey cye aj Israel, tej ttzyet tcawin Amasías aju tcy'ajal Joás tuj Judá. 2Otok japun Amasías twi' 25 abk'i tej ttzyet tcawin, ex 29 abk'i o cawin tuj Jerusalén. Aju ttxu' Amasías Joadán tbi ex aj Jerusalén. 3Ba'n e ela ke tbinchben Amasías tuj twitz Kman, masque minti' o pon ic tza'n te David aju ktzan t-xe'chel, pero ba'n o tbincha ic tza'n o tbincha Joás aju ktzan tman. 4Minti' e je'l ti'n ke ja in che ajben te cyc'ulbil xjal cywi' ke witz, jatum cucx xi cyk'o'n ke chojbil ex jatum cub cypatun storac. 5Tejtzun tocxix tipun Amasías tuj tcawbil, e cub tbyo'n ke xjal at cyoclen akeju otok che cub byonte ktzan tman. 6Pero minti' e cub tbyo'n ke cycy'ajal ke xjal otok che cub byonte ktzan tman, porque ictzun in tma'n tuj tley Moisés aju tzaj tma'n Kman cyja': Ke mambaj mlay che cub byo'n tu'n tlaj il otok cybincha cyc'wa'l, ex mi ke c'wa'lbaj mlay che cub byo'n tu'n tlaj cyil cyman; nok o'cx teyle junjun cnajel tu'n tlaj tex til. 7Ate Amasías aju cub byonte laj mil aj Edom tuj chk'ajlaj toc tbi Chk'ajlaj te Atz'an, ex tzyet tnam Sela tu'n, oc tk'o'n tbi tnam lu Jocteel, ex axtzun tbi tocsa'n ja'lo. 8Te tibajxi jlu, xi t-sama'n Amasías jun tkanil te Joás aju tcy'ajal Joacaz ex tal tchman Jehú, aju rey cye aj Israel, ex chi xi tma'n cyja': Tzaja ex ko k'ojin. 9Atzunte Joás xi t-sama'n ju tzak'webl lu: Aju tal ch'i'x c'ul xi tma'n te tze' wi'ten at twi witz Líbano: K'ontza tme'jela te ncy'ajale tu'n toc te t-xu'jil, chi ch'i'x c'ul, pero ic' jun txcup te tjak' c'ul ma chixin ex baj waban tal ch'i'x c'ul tu'n. 10Ax toc o cub cyi'j aj Edom tu'na, ex tu'ntzun jlu in jaw tniman tiba. Ba'n, niman jaw tiba; pero mas ba'n ax tencja tjaya. ¿Tiku'n taja tu'n ttzaj ti'na mya ba'n tibaja ex cyibaj aj Judá? 11Atzunte Amasías minti' xi tbi'n. Cubtzun be tu'n Joás ex oc tzokpaj ti'j Amasías max tuj tnam Bet-semes, aju tcubsa'n tuj cytx'otx' aj Judá. 12Ex ake aj Judá cub cyi'j cyu'n aj Israel, ex teyle junjun xi ok tja. 13Ocx presin Amasías aju rey cye aj Judá tuj Bet-semes, tu'n Joás aju rey cye aj Israel. Ex xi'tzun Joás tuj Jerusalén, atzun ocx tc'obin jun toy' muro te wajxak ech twitz, tzajx ke' jatum ta' Pwert te Efraín tbi ex pon baj max jatum ta' Pwert te Escyin tbi. 14Ax icx etz ti'n tcyakil k'an pwak tuc'ix sak pwak, cyuc'ix cycyakil ke macbil ate' tuj tja Kman, ex cyuc'ix ke k'inumabl ate' tuj tja rey. Te tibajxi, tej cytzyetlen junjun xjal ma' cyoclen tu'n, e je'x ti'n tuc'il ex ajtzun meltz'aj juntl maj tuj tnam Samaria. 15Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Joás ex ti'j tcyakilju o tbincha, ex cyi'j ke tbinchben ma'xix cyxilen, tuc'ix ju k'oj oc tu'n tuc'il Amasías aju rey te Judá, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cybinchben rey cye aj Israel. 16Tejtzun tcyim Joás, ax cu'x maku'n tuj Samaria jatum maku'n ke rey cye aj Israel. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Jeroboam aju tcy'ajal. 17Ate Amasías aju tcy'ajal Joás, aju rey te Judá, o ank'intl olaj abk'i te tibajxi tej tcyimlen Joás aju tcy'ajal Joacaz, aju rey cye aj Israel. 18Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Amasías, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Judá. 19Bant ti'j cyu'n xjal tu'n tjaw cyi'n cyib ti'j Amasías tuj Jerusalén, ex xi ok tuj tnam Laquis, pero e je'x lpe' xjal ti'j max tuj tnam lu, ex maxtzun cub cybyo'n. 20Jaxtzun cyk'o'n t-ximlal tibaj jun chej cabay tu'n t-xi cyi'n tuj Jerusalén, ex cu'x cymaku'n cyxol ktzan t-xe'chel tuj tnam Ttanmi David tbi. 21Cycyakiltzun tnam xjal aj Judá tzaj k'i'n Azarías cyu'n tej otok japun kaklaj abk'i tu'n, ex oc cyk'o'n te rey te t-xel Amasías aju ktzan tman. 22Jaw tbincha'n Azarías juntl maj ju tnam Elat tcyimlenxi ktzan tman, ex oc juntl maj te cye aj Judá. 23Otok bant olaj abk'i ttzyetlen tcawin Amasías aju tcy'ajal Joás, aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Jeroboam aju tcy'ajal Joás cyibaj aj Israel, ex 41 abk'i o cawin tuj Samaria. 24Pero aju tbinchben Jeroboam mya ba'n e ela tuj twitz Kman, porque minti' el tpa'n tib ti'j il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan ke aj Israel il tu'n. 25Tzyet juntl maj cytx'otx' aj Israel tu'n Jeroboam, aju otok tz'el cyi'n aj k'oj nej. Tzajx ke' jatum ta' tnam Hamat ex pon baj max ttzi mar at tuj chk'ajlaj Arabá, ic tza'nx otok tma Kman aju Cydios aj Israel te Jonás aju tmajen, aju tcy'ajal Amitai, aju t-sanjel Dios lu aj Gat-hefer. 26Porque o til Kman aju yajbil cyuwxix cye aj Israel, ex mi a'ltok jun in onin cyi'j aj Israel. 27E clettzun ke tu'n Kman nok tu'n Jeroboam aju tcy'ajal Joás, porque na'nxtok tcub t-ximan Kman tu'n cybaj naj aj Israel twitz tx'otx'. 28Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Jeroboam ex ti'j tcyakilju o tbincha, ex cyi'j ke tbinchben ma'xix cyxilen, ex cyi'j ke k'oj e oc tu'n, ex ti'j tza'n tten tzyet tnam Damasco tu'n, tuc'ix tnam Hamat, tu'n toc te cye aj Israel, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. Akeju tnam Damasco ex Hamat cyetok aj Judá nej. 29Tejtzun tcyim Jeroboam, atzun cu'x cymaku'n jatum maku'n ke rey cye aj Israel. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Zacarías aju tcy'ajal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\